Қателік
  • Error loading component: com_tup, 1
  • Error loading component: com_tup, 1
  • Error loading component: com_tup, 1

Жалпыға міндетті модуль
            Философия, 3 кр.
            Шетел тілі, 6 кр.
            Орыс тілі, 6 кр.
            Ақпараттану, 3 кр.
            Экология және тұрақты даму, 2 кр.
            Саясаттану, 2 кр.
            Құқық негіздері, 2 кр.
            Экономикалық теорияның негіздері, 2 кр.
            Әлеуметтану, 2 кр.
            Қазақстан тарихы, 3 кр.
            Өмір сүру қауіпсіздігінің негіздері, 1 кр.
            Экология, 1 кр.
            Экономикалық теорияның негіздері, 2 кр.
            Қазақстан тарихы, 3 кр.
            Ақпараттану, 3 кр.
            Өмір сүру қауіпсіздігінің негіздері, 2 кр.
            Әлеуметтану, 2 кр.
            Экология және тұрақты даму, 2 кр.
            Орыс тілі, 6 кр.
            Экономикалық теория негіздері, 2 кр.
            Шетел тілі, 6 кр.
            Құқық негіздері, 2 кр.
            Саясаттану, 2 кр.
            Философия, 3 кр.
            Саясаттану, 2 кр.
            Философия, 3 кр.
            Шетел тілі, 6 кр.
            Құқық негіздері, 2 кр.
            Әлеуметтану, 2 кр.
            Экология және тұрақты даму, 2 кр.
            Орыс тілі, 6 кр.
            Экономикалық теория негіздері, 2 кр.
            Қазақстан тарихы, 3 кр.
            Ақпараттану, 3 кр.
            Өмір сүру қауіпсіздігінің негіздері, 2 кр.
            Саясаттану, 2 кр.
            Философия, 3 кр.
            Шетел тілі, 6 кр.
            Құқық негіздері, 2 кр.
            Әлеуметтану, 2 кр.
            Экология және тұрақты даму, 2 кр.
            Орыс тілі, 6 кр.
            Экономикалық теорияның негіздері, 2 кр.
            Қазақстан тарихы, 3 кр.
            Ақпараттану, 3 кр.
            Өмір сүру қауіпсіздігінің негіздері, 2 кр.
            Саясаттану, 2 кр.
            Құқық негіздері, 2 кр.
            Әлеуметтану, 2 кр.
            Құқық негіздері, 2 кр.
            Құқық негіздері, 2 кр.
            Философия., 3 кр.
            Экономикалық теория негіздері, 2 кр.
            Философия, 3 кр.
            Шетел тілі, 6 кр.
            Ақпараттық және коммуникациялық технологиялар, 3 кр.
            Орыс тілі, 6 кр.
            Қазақстанның қазіргі заманғы тарихы, 3 кр.
            Қазақстанның қазіргі заман тарихы, 3 кр.
            Философия, 3 кр.
            Шетел тілі, 6 кр.
            Ақпараттық және коммуникациялық технологиялар, 3 кр.
            Орыс тілі, 6 кр.
            Қазақстанның қазіргі заман тарихы, 3 кр.
Жалпыға міндетті модуль
            Математика, 3 кр.
            Физика, 3 кр.
            Бейорганикалық химия, 3 кр.
            Элементтерді айқындау әдістері, 3 кр.
            Органикалық химияның теориялық негіздері, 3 кр.
            Органикалық молекулалардың функционалды туындыларының химиясы, 3 кр.
            Химиялық термодинамика. Ерітінділердегі тепе-теңдік, 3 кр.
            Химиялық кинетика және электрохимия, 3 кр.
            Жалпы химиялық технология, 3 кр.
            Зерттеудің физикалық әдістері, 3 кр.
            Кванттық механика және компьютерлік химия, 2 кр.
            Кәсіби орыс тілі, 2 кр.
            Кәсіби-бағытталған шетел тілі, 2 кр.
            Математика, 4 кр.
            Физика, 3 кр.
            Бейорганикалық химия, 3 кр.
            Физикалық химия, 3 кр.
            Органикалық химия, 3 кр.
            Физикалық химия, 3 кр.
            Бейорганикалық химия, 3 кр.
            Органикалық химия, 3 кр.
            Математика, 4 кр.
            Физика, 3 кр.
            Кәсіби-бағытталған шетел тілі, 2 кр.
            Кәсіби орыс тілі, 2 кр.
            Физикалық химия, 3 кр.
            Бейорганикалық химия, 3 кр.
            Органикалық химия, 3 кр.
            Математика, 4 кр.
            Физика, 3 кр.
            Кәсіби-бағытталған шетел тілі, 2 кр.
            Кәсіби орыс тілі, 2 кр.
            Бейорганикалық химия, 3 кр.
            Органикалық химия, 3 кр.
            Физикалық химия, 3 кр.
            Кәсіби-бағытталған шетел тілі, 2 кр.
            Физика, 3 кр.
            Математика, 4 кр.
            Кәсіби орыс тілі, 2 кр.
            Бейорганикалық химия, 3 кр.
            Органикалық химия, 3 кр.
            Кәсіби-бағытталған шетел тілі, 2 кр.
            Физикалық химия, 3 кр.
            Физика, 3 кр.
            Математика, 4 кр.
            Кәсіби орыс тілі, 2 кр.
Жалпыға міндетті модуль
            Биохимия негіздері және биологиялық активті заттарды синтездеу, 2 кр.
            Қоршаған орта объектілерінің және сирекметалды шикізаттың химиясы, 2 кр.
            Зат құрылысы, 2 кр.
            Химиялық физика, 3 кр.
            Жоғары молекулалық қосылыстар химиясы, 3 кр.
            Экологиялық химия, 2 кр.
            Коллоидтық химия, 3 кр.
            Аналитикалық химия, 3 кр.
            Зерттеудің физикалық әдістері, 2 кр.
            Аналитикалық химия, 3 кр.
            Зерттеудің физикалық әдістері, 2 кр.
            Аналитикалық химия, 3 кр.
            Зерттеудің физикалық әдістері, 2 кр.
            Зерттеудің физикалық әдістері, 2 кр.
            Аналитикалық химия, 3 кр.
            Зерттеудің физикалық әдістері, 2 кр.
            Аналитикалық химия, 3 кр.
A.G.P.
Цветы и комнатные растения
TITgroup
Johnny Superb