Қателік
  • Error loading component: com_tup, 1
  • Error loading component: com_tup, 1
  • Error loading component: com_tup, 1

Жалпыға міндетті модуль
            Ғылымның тарихы мен философиясы, 2 кр.
            Шетел тілі, 2 кр.
            Педагогика, 3 кр.
            Психология, 2 кр.
            Ғылымның тарихы мен философиясы, 2 кр.
            Шетел тілі, 2 кр.
            Психология, 2 кр.
            Педагогика, 2 кр.
            Шетел тілі (кәсіби), 2 кр.
            Ғылымның тарихы мен философиясы, 2 кр.
            Психология, 2 кр.
            Педагогика, 2 кр.
            Шетел тілі (кәсіби), 2 кр.
            Ғылымның тарихы мен философиясы, 2 кр.
            Шетел тілі (кәсіби), 2 кр.
            Шетел тілі (кәсіби), 2 кр.
            Психология, 2 кр.
            Педагогика, 2 кр.
            Психология, 2 кр.
            Менеджмент, 1 кр.
            Шетел тілі (кәсіби), 2 кр.
            Психология, 2 кр.
            Менеджмент, 1 кр.
            Шетел тілі (кәсіби), 2 кр.
            Педагогика, 2 кр.
            Психология, 2 кр.
            Ғылымның тарихы мен философиясы, 2 кр.
Жалпыға міндетті модуль
            Жасушалық биология, 2 кр.
            Эволюцилық биология, 2 кр.
            Қоршаған орта және биологиялық әртүрлілікті сақтау, 2 кр.
            Жасушалық биология, 2 кр.
            Жасушалық биология, 2 кр.
            Жасушалық биология, 2 кр.
            Жасушалық биология, 1 кр.
            Жасушалық биология, 1 кр.
            Жасушалық биология, 2 кр.
            Жасушалық биология, 1 кр.
            Жасушалық биология, 1 кр.
            Жасушалық биология, 2 кр.
            Жасушалық биология, 2 кр.
A.G.P.
Цветы и комнатные растения
TITgroup
Johnny Superb