Қателік
  • Error loading component: com_tup, 1
  • Error loading component: com_tup, 1
  • Error loading component: com_tup, 1

Жалпыға міндетті модуль
            Қазақстанның қазіргі заман тарихы, 5 кр.
            Философия, 5 кр.
            Әлеуметтану, 2 кр.
            Саясаттану, 2 кр.
            Мәдениеттану, 2 кр.
            Психология, 2 кр.
            Шетел тілі, 10 кр.
            Орыс тілі, 10 кр.
            Ақпараттық және коммуникациялық технологиялар, 5 кр.
            Дене шынықтыру, 8 кр.
            Орыс тілі, 10 кр.
            Шетел тілі, 10 кр.
            Саясаттану, 2 кр.
            Ақпараттық және коммуникациялық технологиялар, 5 кр.
            Қазақстан тарихы, 5 кр.
            Философия, 5 кр.
            Психология, 2 кр.
            Әлеуметтану, 2 кр.
            Мәдениеттану, 2 кр.
            Дене шынықтыру, 8 кр.
            Орыс тілі, 10 кр.
            Шетел тілі, 10 кр.
            Саясаттану, 2 кр.
            Ақпараттық және коммуникациялық технологиялар, 5 кр.
Жалпыға міндетті модуль
            Кәсіпкерлік іс-әрекетінің негіздері, 4 кр.
            Кәсіпкерлік құқық және сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениет негіздері, 3 кр.
            Экологиялық менеджмент, 3 кр.
            Start up жобаларының экономикалық негіздемелері, 5 кр.
            Агрономия және ғылыми қызмет негіздері, 3 кр.
            Агрометеорология, 5 кр.
            Бейорганикалық және аналитикалық химия, 3 кр.
            Ауылшаруашылық өсімдіктер биохимиясы, 5 кр.
            Ауыл шаруашылығы өсімдіктерінің биологиясы және жүйеленуі, 5 кр.
            Жер үйлестіру, 5 кр.
            Аграрлы техника және технологиялар, 4 кр.
            Генетика, 3 кр.
            Тұқымтану, 5 кр.
            Агрономия және ғылыми зерттеулер негіздері, 3 кр.
            Ауыл шаруашылығындағы еңбекті қорғау, 5 кр.
            Кәсіпкерлік іс-әрекетінің негіздері, 4 кр.
            3D - графикасы, 4 кр.
            Unity 3D ортасында шынайылықты әзірлеу, 4 кр.
            Веб технологиялар - PHP I, 4 кр.
            Бейнедегі 3D визуализация, 4 кр.
            Дыбысты жазу және компьютерлік өңдеу, 4 кр.
            Копирайтинг, 4 кр.
            Лексика/Грамматика, 4 кр.
            Дизайн негіздері, 3 кр.
            3D объектілерін модельдеу, 3 кр.
            Веб технологиялар - Html+CSS, 3 кр.
            Бейнемонтаж, 3 кр.
            Дыбыс теориясы және акустика, 3 кр.
            Әлеуметтік желілерде дамыту, 3 кр.
            Тыңдау/Сөйлеу, 3 кр.
            2D - графикасы, 3 кр.
            Unreal Engine ортасында шынайылықты әзірлеу, 3 кр.
            Веб технологиясы - JavaScript, 3 кр.
            Sound Design және анимация жасау, 3 кр.
            Дыбыстық инженерия, 3 кр.
            Медиа-контент, 3 кр.
            Оқу/Жазу, 3 кр.
            Интерьер дизайны, полиграфия, 5 кр.
            AR / VR қосымшаларын әзірлеу, 5 кр.
            Веб технологиялар - PHP IІ, 5 кр.
            Маркетинг бейне, 5 кр.
            Студиялық араластыру, 5 кр.
            Search Engine Optimization (SEO), 5 кр.
            IELTS және TOEFL емтихандарына дайындық, 5 кр.
            Ауыл шаруашылығындағы еңбекті қорғау, 5 кр.
            Агрометеорология, 5 кр.
            Ауыл шаруашылығы өсімдіктерінің биологиясы және жүйеленуі, 5 кр.
            Бейорганикалық және аналитикалық химия, 3 кр.
            Жер үйлестіру, 5 кр.
            Аграрлы техника және технологиялар, 4 кр.
            Тұқымтану, 5 кр.
            Агрономия және ғылыми зерттеулер негіздері, 3 кр.
Жалпыға міндетті модуль
            Жоба 2, 2 кр.
            Егіншілік, 5 кр.
            Солтүстік Қазақстан егіншілігінің ерекшеліктері, 2 кр.
            Өсімдік шаруашылығы, 6 кр.
            АӨК цифрландыру, 4 кр.
            Жоба 2, 2 кр.
            Егіншілік, 5 кр.
            Солтүстік Қазақстан егіншілігінің ерекшеліктері, 2 кр.
            Өсімдік шаруашылығы, 6 кр.
            АӨК цифрландыру, 4 кр.
A.G.P.
Цветы и комнатные растения
TITgroup
Johnny Superb