Қателік
  • Error loading component: com_tup, 1
  • Error loading component: com_tup, 1
  • Error loading component: com_tup, 1

Жалпыға міндетті модуль
            Қазақстан тарихы, 3 кр.
            Орыс тілі, 6 кр.
            Шетел тілі, 6 кр.
            Ақпараттану, 3 кр.
            Экология және тұрақты даму, 2 кр.
            Құқық негіздері, 2 кр.
            Экономикалық теорияның негіздері, 2 кр.
            Философия, 3 кр.
            Саясаттану, 2 кр.
            Әлеуметтану, 2 кр.
            Өмір сүру қауіпсіздігінің негіздері, 1 кр.
            Өмір сүру қауіпсіздігінің негіздері, 2 кр.
            Өмір сүру қауіпсіздігінің негіздері, 2 кр.
            Қазақстан тарихы, 3 кр.
            Орыс тілі, 6 кр.
            Шетел тілі, 6 кр.
            Ақпараттану, 3 кр.
            Экология және тұрақты даму, 2 кр.
            Құқық негіздері, 2 кр.
            Экономикалық теорияның негіздері, 2 кр.
            Философия, 3 кр.
            Саясаттану, 2 кр.
            Әлеуметтану, 2 кр.
            Қазақстан тарихы, 3 кр.
            Ақпараттану, 3 кр.
            Өмір сүру қауіпсіздігінің негіздері, 2 кр.
            Әлеуметтану, 2 кр.
            Экология және тұрақты даму, 2 кр.
            Орыс тілі, 6 кр.
            Экономикалық теория негіздері, 2 кр.
            Шетел тілі, 6 кр.
            Құқық негіздері, 2 кр.
            Саясаттану, 2 кр.
            Философия, 3 кр.
            Қазақстан тарихы, 3 кр.
            Ақпараттану, 3 кр.
            Өмір сүру қауіпсіздігінің негіздері, 2 кр.
            Әлеуметтану, 2 кр.
            Экология және тұрақты даму, 2 кр.
            Орыс тілі, 6 кр.
            Экономикалық теорияның негіздері, 2 кр.
            Шетел тілі, 6 кр.
            Құқық негіздері, 2 кр.
            Саясаттану, 2 кр.
            Философия, 3 кр.
            Саясаттану, 2 кр.
            Құқық негіздері, 2 кр.
            Әлеуметтану, 2 кр.
            Құқық негіздері, 2 кр.
            Қазақстан тарихы, 3 кр.
            Ақпараттану, 3 кр.
            Өмір сүру қауіпсіздігінің негіздері, 2 кр.
            Экология және тұрақты даму, 2 кр.
            Орыс тілі, 6 кр.
            Экономикалық теорияның негіздері, 2 кр.
            Шетел тілі, 6 кр.
            Философия, 3 кр.
            Саясаттану, 2 кр.
            Әлеуметтану, 2 кр.
            Құқық негіздері, 2 кр.
            Қазақстан тарихы, 3 кр.
            Ақпараттану, 3 кр.
            Өмір сүру қауіпсіздігінің негіздері, 2 кр.
            Экономикалық теорияның негіздері, 2 кр.
            Шетел тілі, 6 кр.
            Философия, 3 кр.
            Экология және тұрақты даму, 2 кр.
            Орыс тілі, 6 кр.
            Саясаттану, 2 кр.
            Әлеуметтану, 2 кр.
            Құқық негіздері, 2 кр.
            Ақпараттық және коммуникациялық технологиялар, 3 кр.
            Қазақстанның қазіргі заманғы тарихы, 3 кр.
            Философия, 3 кр.
            Шетел тілі, 6 кр.
            Орыс тілі, 6 кр.
            Қазақстанның қазіргі заман тарихы, 3 кр.
            Ақпараттық және коммуникациялық технологиялар, 3 кр.
            Философия, 3 кр.
            Шетел тілі, 6 кр.
            Орыс тілі, 6 кр.
            Қазақстанның қазіргі заман тарихы, 3 кр.
Жалпыға міндетті модуль
            Ботаника, 2 кр.
            Микробиология, 2 кр.
            Ауыл шаруашылығында машина пайдалану, 4 кр.
            Агрохимия, 3 кр.
            Топырақтану геология негіздерімен, 2 кр.
            Өсімдіктер физиологиясы, 2 кр.
            Генетика, 2 кр.
            Химия ., 6 кр.
            Еңбек қорғау, 1 кр.
            Ауыл шаруашылық өсімдіктерінің биотехнологиясы, 2 кр.
            Ауыл шаруашылық дақылдарың зиянкестер мен аурулардың қорғау, 3 кр.
            Экономика және менеджмент, 3 кр.
            Кәсіби орыс тілі, 3 кр.
            Кәсіби-бағытталған шетел тілі, 3 кр.
            Ботаника, 2 кр.
            Микробиология, 2 кр.
            Ауыл шаруашылығында машина пайдалану, 4 кр.
            Агрохимия, 3 кр.
            Топырақтану геология негіздерімен, 2 кр.
            Өсімдіктер физиологиясы, 2 кр.
            Генетика, 2 кр.
            Химия ., 6 кр.
            Еңбек қорғау, 1 кр.
            Ауыл шаруашылық өсімдіктерінің биотехнологиясы, 2 кр.
            Ауыл шаруашылық дақылдарың зиянкестер мен аурулардың қорғау, 3 кр.
            Экономика және менеджмент, 3 кр.
            Кәсіби-бағытталған шетел тілі, 2 кр.
            Кәсіби орыс тілі, 2 кр.
            Кәсіби орыс тілі, 2 кр.
            Кәсіби-бағытталған шетел тілі, 2 кр.
            Бейорганикалық және аналитикалық химия, 3 кр.
            Биология, 3 кр.
            Топырақтану, 3 кр.
            Агрометеорология, 4 кр.
            Микробиология, 3 кр.
            Кәсіби орыс тілі, 2 кр.
            Кәсіби-бағытталған шетел тілі, 2 кр.
            Бейорганикалық және аналитикалық химия, 3 кр.
            Биология, 3 кр.
            Топырақтану, 3 кр.
            Кәсіпкерлік және агробизнес негіздері, 3 кр.
            Өсімдік шаруашылығы өнімдерін сақтау және өңдеу технологиясы, 4 кр.
            Кәсіби орыс тілі, 2 кр.
            Кәсіби-бағытталған шетел тілі, 2 кр.
            Бейорганикалық және аналитикалық химия, 3 кр.
            Биология, 3 кр.
            Топырақтану, 3 кр.
            Кәсіпкерлік және агробизнес негіздері, 3 кр.
            Өсімдік шаруашылығы өнімдерін сақтау және өңдеу технологиясы, 4 кр.
            Кәсіби-бағытталған шетел тілі, 2 кр.
            Кәсіби орыс тілі, 2 кр.
            Бейорганикалық және аналитикалық химия, 3 кр.
            Биология, 3 кр.
            Топырақтану, 3 кр.
            Кәсіпкерлік және агробизнес негіздері, 3 кр.
            Өсімдік шаруашылығы өнімдерін сақтау және өңдеу технологиясы, 4 кр.
            Өсімдіктер биологиясы, 3 кр.
            Кәсіби-бағытталған шетел тілі, 2 кр.
            Ауыл шаруашылық дақылдарының селекциясы және тұқым шаруашылығы, 3 кр.
            Кәсіби орыс тілі, 2 кр.
            Агрометеорология, 3 кр.
            Топырақтану, 3 кр.
            Өсімдік шаруашылығы өнімдерін сақтау және өңдеу технологиясы, 4 кр.
            Кәсіби-бағытталған шетел тілі, 2 кр.
            Өсімдіктер биологиясы, 3 кр.
            Ауыл шаруашылық дақылдарының селекциясы және тұқым шаруашылығы, 3 кр.
            Кәсіби орыс тілі, 2 кр.
            Агрометеорология, 3 кр.
            Топырақтану, 3 кр.
            Өсімдік шаруашылығы өнімдерін сақтау және өңдеу технологиясы, 4 кр.
Жалпыға міндетті модуль
            Ауыл шаруашылық дақылдарының селекциясы және тұқым шаруашылығы, 3 кр.
            Мал азығын өндіру., 2 кр.
            Өсімдік шаруашылығы өнімдерін сақтау және өңдеу технологиясы, 3 кр.
            Егіншілік, 4 кр.
            Егіншілік, 4 кр.
            Ауыл шаруашылық дақылдарының селекциясы және тұқым шаруашылығы, 3 кр.
            Мал азығын өндіру., 2 кр.
            Өсімдік шаруашылығы өнімдерін сақтау және өңдеу технологиясы, 3 кр.
            Өсімдік шаруашылығы, 4 кр.
            Жеміс-көкөніс шаруашылығы, 3 кр.
            Жеміс-көкөніс шаруашылығы, 3 кр.
            Өсімдік шаруашылығы, 4 кр.
            Өсімдік шаруашылығы, 3 кр.
            Егіншілік, 2 кр.
            Өсімдік шаруашылығы, 3 кр.
            Егіншілік, 2 кр.
            Өсімдік шаруашылығы, 3 кр.
            Егіншілік, 2 кр.
            Өсімдік шаруашылығы, 3 кр.
            Егіншілік, 2 кр.
            Өсімдік шаруашылығы, 3 кр.
            Егіншілік, 2 кр.
            Өсімдік шаруашылығы, 3 кр.
            Егіншілік, 2 кр.
A.G.P.
Цветы и комнатные растения
TITgroup
Johnny Superb