Қателік
  • Error loading component: com_tup, 1
  • Error loading component: com_tup, 1
  • Error loading component: com_tup, 1

Жалпыға міндетті модуль
            Философия, 3 кр.
            Шетел тілі, 6 кр.
            Әлеуметтану, 2 кр.
            Экономикалық теорияның негіздері, 2 кр.
            Құқық негіздері, 2 кр.
            Саясаттану, 2 кр.
            Қазақстан тарихы, 3 кр.
            Орыс тілі, 6 кр.
            Ақпараттану, 3 кр.
            Экология және тұрақты даму, 2 кр.
            Өмір сүру қауіпсіздігінің негіздері, 1 кр.
            Дене шынықтыру, 0 кр.
            Дене шынықтыру (валеология), 0 кр.
            Дене шынықтыру (секция), 0 кр.
            Кеден ісі саласындағы құқық бұзушылық үшін жауапкершілік, 2 кр.
            Өмір сүру қауіпсіздігінің негіздері, 1 кр.
            Философия, 3 кр.
            Шетел тілі, 6 кр.
            Әлеуметтану, 2 кр.
            Экономикалық теорияның негіздері, 2 кр.
            Құқық негіздері, 2 кр.
            Саясаттану, 2 кр.
            Қазақстан тарихы, 3 кр.
            Орыс тілі, 6 кр.
            Ақпараттану, 3 кр.
            Экология және тұрақты даму, 2 кр.
            Дене шынықтыру, 0 кр.
            Дене шынықтыру, 0 кр.
            Кеден ісі саласындағы құқық бұзушылық үшін жауапкершілік, 2 кр.
            Өмір сүру қауіпсіздігінің негіздері, 2 кр.
            Қазақстан тарихы, 3 кр.
            Ақпараттану, 3 кр.
            Өмір сүру қауіпсіздігінің негіздері, 2 кр.
            Әлеуметтану, 2 кр.
            Экология және тұрақты даму, 2 кр.
            Орыс тілі, 6 кр.
            Экономикалық теорияның негіздері, 2 кр.
            Шетел тілі, 6 кр.
            Құқық негіздері, 2 кр.
            Саясаттану, 2 кр.
            Философия, 3 кр.
            Өмір сүру қауіпсіздігінің негіздері, 2 кр.
            Әлеуметтану, 2 кр.
            Экология және тұрақты даму, 2 кр.
            Орыс тілі, 6 кр.
            Экономикалық теорияның негіздері, 2 кр.
            Шетел тілі, 6 кр.
            Құқық негіздері, 2 кр.
            Саясаттану, 2 кр.
            Философия, 3 кр.
            Дене шынықтыру, 0 кр.
            Қазақстан тарихы, 3 кр.
            Ақпараттану, 3 кр.
            Өмір сүру қауіпсіздігінің негіздері, 2 кр.
            Әлеуметтану, 2 кр.
            Экология және тұрақты даму, 2 кр.
            Орыс тілі, 6 кр.
            Экономикалық теорияның негіздері, 2 кр.
            Шетел тілі, 6 кр.
            Құқық негіздері, 2 кр.
            Саясаттану, 2 кр.
            Философия, 3 кр.
            Дене шынықтыру, 0 кр.
            Қазақстан тарихы, 3 кр.
            Ақпараттану, 3 кр.
            Саясаттану, 2 кр.
            Шетел тілі, 6 кр.
            Философия, 3 кр.
            Дене шынықтыру, 2 кр.
            Ақпараттық және коммуникациялық технологиялар, 3 кр.
            Орыс тілі, 6 кр.
            Қазақстанның қазіргі заманғы тарихы, 3 кр.
            Қазақстанның қазіргі заман тарихы, 3 кр.
            Философия, 3 кр.
            Дене шынықтыру, 2 кр.
            Ақпараттық және коммуникациялық технологиялар, 3 кр.
            Шетел тілі, 6 кр.
            Қазақстанның қазіргі заман тарихы, 3 кр.
            Орыс тілі, 6 кр.
Жалпыға міндетті модуль
            Дифференциалдық және интегралдық теңдеулер, 3 кр.
            Векторлық және тензорлық талдау негіздері, 2 кр.
            Электр және магнетизм, 3 кр.
            Оптика, 3 кр.
            Электроника негіздері, 3 кр.
            Астрономия, 2 кр.
            Еңбек қорғау, 2 кр.
            Теориялық механика, 3 кр.
            Электродинамика, 3 кр.
            Кванттық механика, 3 кр.
            Термодинамика және статистикалық физика, 3 кр.
            Математикалық анализ, 3 кр.
            Механика, 3 кр.
            Молекулалық физика, 3 кр.
            Дифференциалдық және интегралдық теңдеулер, 3 кр.
            Векторлық және тензорлық талдау негіздері, 2 кр.
            Электр және магнетизм, 3 кр.
            Оптика, 3 кр.
            Электроника негіздері, 3 кр.
            Астрономия, 2 кр.
            Еңбек қорғау, 2 кр.
            Теориялық механика, 3 кр.
            Электродинамика, 3 кр.
            Кванттық механика, 3 кр.
            Термодинамика және статистикалық физика, 3 кр.
            Математикалық анализ, 3 кр.
            Механика, 3 кр.
            Молекулалық физика, 3 кр.
            Кәсіби-бағытталған шетел тілі, 2 кр.
            Кәсіби орыс тілі, 2 кр.
            Кәсіби орыс тілі, 2 кр.
            Кәсіби-бағытталған шетел тілі, 2 кр.
            Механика, 4 кр.
            Молекулалық физика, 3 кр.
            Электр және магнетизм, 3 кр.
            Оптика, 3 кр.
            Ядролық физика, 3 кр.
            Механика, 4 кр.
            Молекулалық физика, 3 кр.
            Электр және магнетизм, 3 кр.
            Оптика, 3 кр.
            Ядролық физика, 3 кр.
            Кәсіби орыс тілі, 2 кр.
            Кәсіби-бағытталған шетел тілі, 2 кр.
            Механика, 4 кр.
            Молекулалық физика, 3 кр.
            Электр және магнетизм, 3 кр.
            Оптика, 3 кр.
            Ядролық физика, 3 кр.
            Кәсіби орыс тілі, 2 кр.
            Кәсіби-бағытталған шетел тілі, 2 кр.
            Электр және магнетизм, 3 кр.
            Оптика, 2 кр.
            Механика, 3 кр.
            Молекулалық физика, 3 кр.
            Атомдық физика, 2 кр.
            Ядролық физика, 3 кр.
            Кәсіби орыс тілі, 2 кр.
            Кәсіби-бағытталған шетел тілі, 2 кр.
            Оптика, 2 кр.
            Механика, 3 кр.
            Атомдық физика, 2 кр.
            Молекулалық физика, 3 кр.
            Ядролық физика, 3 кр.
            Электр және магнетизм, 3 кр.
            Кәсіби орыс тілі, 2 кр.
            Кәсіби-бағытталған шетел тілі, 2 кр.
            Кәсіби қазақ тілі, 2 кр.
            Кәсіби-бағытталған шетел тілі (ағылшын тілі), 2 кр.
            Механика, 3 кр.
            Молекулалық физика, 3 кр.
            Электр және магнетизм, 3 кр.
            Оптика, 2 кр.
            Атомдық физика, 2 кр.
Жалпыға міндетті модуль
            Атомдық физика, 3 кр.
            Ядролық физика, 3 кр.
            Конденсацияланған күй физикасы, 3 кр.
            Математикалық физика әдістері, 3 кр.
            Физиканы оқыту теориясы мен әдістемесі, 2 кр.
            Атомдық физика, 3 кр.
            Ядролық физика, 3 кр.
            Конденсацияланған күй физикасы, 3 кр.
            Математикалық физика әдістері, 3 кр.
            Физиканы оқыту теориясы мен әдістемесі, 2 кр.
            Электродинамика, 2 кр.
            Кванттық механика, 3 кр.
            Электродинамика, 2 кр.
            Кванттық механика, 3 кр.
            Электродинамика, 2 кр.
            Кванттық механика, 3 кр.
            Электродинамика, 2 кр.
            Кванттық механика, 3 кр.
            Электродинамика, 2 кр.
            Кванттық механика, 3 кр.
A.G.P.
Цветы и комнатные растения
TITgroup
Johnny Superb