Қателік
  • Error loading component: com_tup, 1
  • Error loading component: com_tup, 1
  • Error loading component: com_tup, 1

Жалпыға міндетті модуль
            Теориялық этнология, 2 кр.
            Әлем халықтарының этнографиясы, 4 кр.
            Қазақ халқының этногенезі және этникалық тарихы, 2 кр.
Жалпыға міндетті модуль
            Шeтeл тілі (кәcіби), 2 кр.
            Менеджмент, 2 кр.
            Басқару психологиясы, 2 кр.
            Ғылымның тарихы мен философиясы, 5 кр.
            Басқару психологиясы, 4 кр.
            Шeтeл тілі (кәcіби), 5 кр.
            Жоғары мектеп педагогикасы, 4 кр.
            Шeтeл тілі (кәcіби), 5 кр.
Жалпыға міндетті модуль
            Жылуэнергетика мен жылутехниканың ғылыми-техникалық мәселелері, 5 кр.
            Жылуэнергетикалық пәндерді оқыту әдістемесі, 4 кр.
            Екіншілік энергетикалық ресурстарды пайдалану, 6 кр.
            Жоғары температуралық агрегаттардың жұмысының сенімділігі, 5 кр.
            Өндірістік қауіпсіздік және жылу-энергетикалық нысандардағы еңбекті қорғау, 5 кр.
            Жылутехникалық экспериментінің теориясы мен әдістемесі, 5 кр.
A.G.P.
Цветы и комнатные растения
TITgroup
Johnny Superb