Қателік
  • Error loading component: com_tup, 1
  • Error loading component: com_tup, 1
  • Error loading component: com_tup, 1

Жалпыға міндетті модуль
            Қазақстанның қазіргі заман тарихы, 5 кр.
            Философия, 5 кр.
            Дене шынықтыру, 8 кр.
            Ақпараттық және коммуникациялық технологиялар, 5 кр.
            Орыс тілі, 10 кр.
            Әлеуметтану, 2 кр.
            Шетел тілі, 10 кр.
            Психология, 2 кр.
            Саясаттану, 2 кр.
            Мәдениеттану, 2 кр.
            Шетел тілі, 10 кр.
            Орыс тілі, 10 кр.
            Саясаттану, 2 кр.
            Ақпараттық және коммуникациялық технологиялар, 5 кр.
            Шетел тілі, 10 кр.
            Орыс тілі, 10 кр.
            Қазақстан тарихы, 5 кр.
            Әлеуметтану, 2 кр.
            Философия, 5 кр.
            Психология, 2 кр.
            Дене шынықтыру, 8 кр.
            Ақпараттық және коммуникациялық технологиялар, 5 кр.
            Мәдениеттану, 2 кр.
            Саясаттану, 2 кр.
Жалпыға міндетті модуль
            Кәсіпкерлік іс-әрекетінің негіздері, 4 кр.
            Кәсіпкерлік құқық және сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениет негіздері, 3 кр.
            Экологиялық менеджмент, 3 кр.
            Start up жобаларының экономикалық негіздемелері, 5 кр.
            Ғылыми жұмыстарды орындау техникасы және менеджментке кіріспе, 5 кр.
            Экономикалық теория, 5 кр.
            Микроэкономика, 3 кр.
            Макроэкономика, 5 кр.
            Экономикалық саясат, 3 кр.
            Қаржы негіздері, 4 кр.
            Менеджмент, 4 кр.
            Кәсіпорын экономикасы, 5 кр.
            Маркетинг, 4 кр.
            Ғылыми жұмыстарды орындау техникасы және менеджментке кіріспе, 5 кр.
            Экономикалық теория, 5 кр.
            Микроэкономика, 3 кр.
            Макроэкономика, 5 кр.
            Менеджмент, 4 кр.
            Экономикалық саясат, 3 кр.
            Кәсіпкерлік іс-әрекетінің негіздері, 4 кр.
            3D - графикасы, 4 кр.
            Дизайн негіздері, 3 кр.
            2D - графикасы, 3 кр.
            Интерьер дизайны, полиграфия, 5 кр.
            3D объектілерін модельдеу, 3 кр.
            Unreal Engine ортасында шынайылықты әзірлеу, 3 кр.
            Unity 3D ортасында шынайылықты әзірлеу, 4 кр.
            AR / VR қосымшаларын әзірлеу, 5 кр.
            Веб технологиялар - Html+CSS, 3 кр.
            Веб технологиясы - JavaScript, 3 кр.
            Веб технологиялар - PHP I, 4 кр.
            Веб технологиялар - PHP IІ, 5 кр.
            Әлеуметтік желілерде дамыту, 3 кр.
            Медиа-контент, 3 кр.
            Копирайтинг, 4 кр.
            Search Engine Optimization (SEO), 5 кр.
            Бейнемонтаж, 3 кр.
            Sound Design және анимация жасау, 3 кр.
            Бейнедегі 3D визуализация, 4 кр.
            Маркетинг бейне, 5 кр.
            Дыбыс теориясы және акустика, 3 кр.
            Дыбыстық инженерия, 3 кр.
            Дыбысты жазу және компьютерлік өңдеу, 4 кр.
            Студиялық араластыру, 5 кр.
            Лексика/Грамматика, 4 кр.
            Тыңдау/Сөйлеу, 3 кр.
            Оқу/Жазу, 3 кр.
            IELTS және TOEFL емтихандарына дайындық, 5 кр.
            Мансаптық даму, 4 кр.
            Өзін-өзі таныстыру және тиімді қарым-қатынас дағдылары, 3 кр.
            Жеке өсу психологиясы, 3 кр.
            Эмоционалды зияткерлікті дамыту жөніндегі нұсқаулық, 5 кр.
            Макроэкономика, 5 кр.
            Қаржы негіздері, 4 кр.
            Менеджмент, 4 кр.
            Кәсіпорын экономикасы, 5 кр.
            Маркетинг, 4 кр.
            Ғылыми жұмыстарды орындау техникасы және менеджментке кіріспе, 5 кр.
            Экономикалық теория, 5 кр.
            Микроэкономика, 3 кр.
            Экономикалық саясат, 3 кр.
Жалпыға міндетті модуль
            Кадрлық менеджмент, 5 кр.
            Еңбек қорларын басқару, 6 кр.
            Жанжалдарды басқару, 5 кр.
            Жобалық менеджменті, 5 кр.
            Кадрлық менеджмент, 5 кр.
            Еңбек ресурстарын басқару, 6 кр.
            Жанжалдарды басқару, 5 кр.
            Жобалық менеджменті, 5 кр.
            Кадрлық менеджмент, 5 кр.
            Еңбек ресурстарын басқару, 6 кр.
            Жанжалдарды басқару, 5 кр.
            Жобалық менеджменті, 5 кр.
A.G.P.
Цветы и комнатные растения
TITgroup
Johnny Superb