Қателік
  • Error loading component: com_tup, 1
  • Error loading component: com_tup, 1
  • Error loading component: com_tup, 1

Жалпыға міндетті модуль
            Қазақстанның қазіргі заман тарихы, 5 кр.
            Философия, 5 кр.
            Әлеуметтану, 2 кр.
            Саясаттану, 2 кр.
            Мәдениеттану, 2 кр.
            Психология, 2 кр.
            Шетел тілі, 10 кр.
            Орыс тілі, 10 кр.
            Ақпараттық және коммуникациялық технологиялар, 5 кр.
            Дене шынықтыру, 8 кр.
            Саясаттану, 2 кр.
            Шетел тілі, 10 кр.
            Орыс тілі, 10 кр.
            Қазақстанның қазіргі заман тарихы, 5 кр.
            Әлеуметтану, 2 кр.
            Саясаттану, 2 кр.
            Шетел тілі, 10 кр.
            Орыс тілі, 10 кр.
            Философия, 5 кр.
            Мәдениеттану, 2 кр.
            Психология, 2 кр.
            Ақпараттық және коммуникациялық технологиялар, 5 кр.
            Дене шынықтыру, 8 кр.
            Экология, 1 кр.
            Ақпараттық және коммуникациялық технологиялар, 5 кр.
            Қазақстан тарихы, 5 кр.
            Орыс тілі, 10 кр.
            Әлеуметтану, 2 кр.
            Психология, 2 кр.
            Саясаттану, 2 кр.
            Шетел тілі, 10 кр.
            Философия, 5 кр.
            Мәдениеттану, 2 кр.
            Дене шынықтыру, 8 кр.
            Ақпараттық және коммуникациялық технологиялар, 5 кр.
Жалпыға міндетті модуль
            Кәсіпкерлік іс-әрекетінің негіздері, 4 кр.
            Кәсіпкерлік құқық және сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениет негіздері, 3 кр.
            Экологиялық менеджмент, 3 кр.
            Start up жобаларының экономикалық негіздемелері, 5 кр.
            Ежелгі дүние тарихы, 3 кр.
            Қазақстанның ежелгі тарихы, 3 кр.
            Ортағасырлардағы Қазақстан тарихы, 4 кр.
            Қазақстанның жаңа тарихы, 4 кр.
            Тарихты оқыту әдістемесі, 4 кр.
            Критериалды бағалау технологиясы, 4 кр.
            Тарихи ғылымдағы инновациялық әдістер, 5 кр.
            Еуропа мен Американың жаңа және қазіргі заман тарихы, 4 кр.
            Тарихқа кіріспе және ғылыми зерттеулер негіздері, 3 кр.
            Орта ғасыр тарихы, 4 кр.
            Еуропа және Америка елдерінің қазіргі заман тарихы, 4 кр.
            Орта ғасырлардағы Еуропа тарихы, 4 кр.
            Кәсіпкерлік іс-әрекетінің негіздері, 4 кр.
            Кәсіпкерлік іс-әрекетінің негіздері, 4 кр.
            Кәсіпкерлік құқық және сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениет негіздері, 3 кр.
            Тарихи ғылымдағы инновациялық әдістер, 5 кр.
            Экологиялық менеджмент, 3 кр.
            Start up жобаларының экономикалық негіздемелері, 5 кр.
            Еуропа мен Американың жаңа және қазіргі заман тарихы, 4 кр.
            Қазақстанның ежелгі тарихы, 3 кр.
            Ортағасырлардағы Қазақстан тарихы, 4 кр.
            Қазақстанның жаңа тарихы, 4 кр.
            Тарихты оқыту әдістемесі, 4 кр.
            Критериалды бағалау технологиясы, 4 кр.
            Тарихқа кіріспе және ғылыми зерттеулер негіздері, 4 кр.
            Орта ғасырлардағы Еуропа тарихы, 4 кр.
            3D объектілерін модельдеу, 3 кр.
            Веб технологиялар - Html+CSS, 3 кр.
            Әлеуметтік желілерде дамыту, 3 кр.
            Бейнемонтаж, 3 кр.
            Дыбыс теориясы және акустика, 3 кр.
            Тыңдау/Сөйлеу, 3 кр.
            2D - графикасы, 3 кр.
            Unreal Engine ортасында шынайылықты әзірлеу, 3 кр.
            Дыбысты жазу және компьютерлік өңдеу, 4 кр.
            Лексика/Грамматика, 4 кр.
            Дизайн негіздері, 3 кр.
            3D - графикасы, 4 кр.
            Копирайтинг, 4 кр.
            Веб технологиялар - PHP I, 4 кр.
            Unity 3D ортасында шынайылықты әзірлеу, 4 кр.
            Бейнедегі 3D визуализация, 4 кр.
            Дыбысты жазу және компьютерлік өңдеу, 4 кр.
            Лексика/Грамматика, 4 кр.
            Дизайн негіздері, 3 кр.
            3D объектілерін модельдеу, 3 кр.
            Веб технологиялар - Html+CSS, 3 кр.
            Әлеуметтік желілерде дамыту, 3 кр.
            Бейнемонтаж, 3 кр.
            Дыбыс теориясы және акустика, 3 кр.
            Тыңдау/Сөйлеу, 3 кр.
            2D - графикасы, 3 кр.
            Unreal Engine ортасында шынайылықты әзірлеу, 3 кр.
            Веб технологиясы - JavaScript, 3 кр.
            Медиа-контент, 3 кр.
            Sound Design және анимация жасау, 3 кр.
            Дыбыстық инженерия, 3 кр.
            Оқу/Жазу, 3 кр.
            Интерьер дизайны, полиграфия, 5 кр.
            AR / VR қосымшаларын әзірлеу, 5 кр.
            Веб технологиялар - PHP IІ, 5 кр.
            Search Engine Optimization (SEO), 5 кр.
            Маркетинг бейне, 5 кр.
            Студиялық араластыру, 5 кр.
            IELTS және TOEFL емтихандарына дайындық, 5 кр.
            Веб технологиялар - PHP IІ, 5 кр.
            Search Engine Optimization (SEO), 5 кр.
            Маркетинг бейне, 5 кр.
            Студиялық араластыру, 5 кр.
            IELTS және TOEFL емтихандарына дайындық, 5 кр.
            AR / VR қосымшаларын әзірлеу, 5 кр.
            Интерьер дизайны, полиграфия, 5 кр.
            Бейнедегі 3D визуализация, 4 кр.
            Unity 3D ортасында шынайылықты әзірлеу, 4 кр.
            3D - графикасы, 4 кр.
            Копирайтинг, 4 кр.
            Веб технологиялар - PHP I, 4 кр.
            Веб технологиясы - JavaScript, 3 кр.
            Медиа-контент, 3 кр.
            Sound Design және анимация жасау, 3 кр.
            Дыбыстық инженерия, 3 кр.
            Оқу/Жазу, 3 кр.
            Мансаптық даму, 4 кр.
            Өзін-өзі таныстыру және тиімді қарым-қатынас дағдылары, 3 кр.
            Жеке өсу психологиясы, 3 кр.
            Эмоционалды зияткерлікті дамыту жөніндегі нұсқаулық, 5 кр.
            E-commerce ұйымдастыру, 4 кр.
            Өзіндік құн және баға белгілеу, 3 кр.
            ШОБ үшін салық салу және салық есептілігі, 3 кр.
            Платформалар негізінде маркетплейсті әзірлеу, 5 кр.
            Тарихи ғылымдағы инновациялық әдістер, 5 кр.
            Еуропа мен Американың жаңа және қазіргі заман тарихы, 4 кр.
            Қазақстанның ежелгі тарихы, 3 кр.
            Ортағасырлардағы Қазақстан тарихы, 4 кр.
            Қазақстанның жаңа тарихы, 4 кр.
            Тарихты оқыту әдістемесі, 4 кр.
            Критериалды бағалау технологиясы, 4 кр.
            Тарихқа кіріспе және ғылыми зерттеулер негіздері, 4 кр.
            Орта ғасырлардағы Еуропа тарихы, 4 кр.
Жалпыға міндетті модуль
            ҚР әлемдік қоғамдастықта, 3 кр.
            Мұрағаттану және мұражайтану, 3 кр.
            Жоба 1, 2 кр.
            Еуропа мен Американың жаңа және қазіргі заман тарихы, 4 кр.
            Қазақстанның ХХ ғасырдағы этносаяси үрдістер, 4 кр.
            Қазақстанның ХХ ғ. басындағы тарихи тұлғалар, 4 кр.
            Қазақстан тарихындағы интеллектуалдық және адамгершілік дискурс, 4 кр.
            Азия және Африка елдерінің жаңа тарихы, 4 кр.
            Қазіргі замандағы Шығыс елдерінің модернизациясы, 4 кр.
            ҚР әлемдік қоғамдастықта, 3 кр.
            Жоба 1, 2 кр.
            Мұрағаттану және мұражайтану, 3 кр.
            Қазақстанның ХХ ғасырдағы этносаяси үрдістер, 4 кр.
            Қазақстанның ХХ ғ. басындағы тарихи тұлғалар, 4 кр.
            Тарихи үрдіс және тарихи таным теориясы, 4 кр.
            Жоба 1 (Мұражайлардағы мұрағаттық құжаттармен жұмыс істеудің негізгі дағдылары), 2 кр.
            ҚР әлемдік қоғамдастықта, 3 кр.
            Мұрағаттану және мұражайтану, 3 кр.
            Қазақстанның ХХ ғасырдағы этносаяси үрдістер, 4 кр.
            Жоба 1 (Мұражайлардағы мұрағаттық құжаттармен жұмыс істеудің негізгі дағдылары), 2 кр.
            Қазақстанның ХХ ғ. басындағы тарихи тұлғалар, 4 кр.
            Тарихи үрдіс және тарихи таным теориясы, 4 кр.
A.G.P.
Цветы и комнатные растения
TITgroup
Johnny Superb