Қателік
  • Error loading component: com_tup, 1
  • Error loading component: com_tup, 1
  • Error loading component: com_tup, 1

Жалпыға міндетті модуль
            Философия, 3 кр.
            Шетел тілі (екінші) (А1-деңгей) (неміс тілі), 3 кр.
            Орыс тілі, 6 кр.
            Ақпараттану, 3 кр.
            Экология және тұрақты даму, 2 кр.
            Саясаттану, 2 кр.
            Құқық негіздері, 2 кр.
            Экономикалық теорияның негіздері, 2 кр.
            Әлеуметтану, 2 кр.
            Қазақстан тарихы, 3 кр.
            Өмір сүру қауіпсіздігінің негіздері, 1 кр.
            Қазақстан Республикасының қаржы құқығы, 2 кр.
            Қазақстан Республикасының іс жұргізу құқығы, 2 кр.
            Салық жүйелер және салық күқығы, 3 кр.
            Мемлекеттік-әкімшілік басқару жүйесі, 3 кр.
            Кеден ісі саласындағы құқық бұзушылық үшін жауапкершілік, 2 кр.
            Дене шынықтыру, 0 кр.
            Дене шынықтыру (валеология), 0 кр.
            Дене шынықтыру (секция), 0 кр.
            Шетел тілі (екінші) (А2 - деңгей) (неміс тілі), 3 кр.
            Өмір сүру қауіпсіздігінің негіздері, 1 кр.
            Шетел тілі (екінші) (А1-деңгей) (ағылшын тілі), 3 кр.
            Шетел тілі (екінші) (А2 - деңгей) (ағылшын тілі), 3 кр.
            Өмір сүру қауіпсіздігінің негіздері, 2 кр.
            Философия, 3 кр.
            Шетел тілі (екінші) (А1-деңгей) (неміс тілі), 3 кр.
            Орыс тілі, 6 кр.
            Ақпараттану, 3 кр.
            Экология және тұрақты даму, 2 кр.
            Саясаттану, 2 кр.
            Құқық негіздері, 2 кр.
            Экономикалық теорияның негіздері, 2 кр.
            Әлеуметтану, 2 кр.
            Шетел тілі (екінші) (А1-деңгей) (ағылшын тілі), 3 кр.
            Шетел тілі (екінші) (А2 - деңгей) (неміс тілі), 3 кр.
            Қазақстан тарихы, 3 кр.
            Қазақстан Республикасының қаржы құқығы, 2 кр.
            Қазақстан Республикасының іс жұргізу құқығы, 2 кр.
            Салық жүйелер және салық күқығы, 3 кр.
            Мемлекеттік-әкімшілік басқару жүйесі, 3 кр.
            Кеден ісі саласындағы құқық бұзушылық үшін жауапкершілік, 2 кр.
            Дене шынықтыру, 0 кр.
            Дене шынықтыру (валеология), 0 кр.
            Дене шынықтыру (секция), 0 кр.
            Шетел тілі (екінші) (А2 - деңгей) (ағылшын тілі), 3 кр.
            Қазақстан тарихы, 3 кр.
            Информатика, 3 кр.
            Өмір сүру қауіпсіздігінің негіздері, 2 кр.
            Әлеуметтану, 2 кр.
            Экология және тұрақты даму, 2 кр.
            Орыс тілі, 6 кр.
            Экономикалық теория негіздері, 2 кр.
            Шетел тілі А1, А2 (ағылшын тілі), 3 кр.
            Шетел тілі А1, А2 (неміс тілі), 3 кр.
            Құқық негіздері, 2 кр.
            Саясаттану, 2 кр.
            Философия, 3 кр.
            Шетел тілі В1-1 (ағылшын тілі), 3 кр.
            Шетел тілі В1-1 (неміс тілі), 3 кр.
            Қазақстан тарихы, 3 кр.
            Ақпараттану, 3 кр.
            Өмір сүру қауіпсіздігінің негіздері, 2 кр.
            Әлеуметтану, 2 кр.
            Экология және тұрақты даму, 2 кр.
            Орыс тілі, 6 кр.
            Экономикалық теория негіздері, 2 кр.
            Шетел тілі А1, А2 (ағылшын тілі), 3 кр.
            Құқық негіздері, 2 кр.
            Саясаттану, 2 кр.
            Философия, 3 кр.
            Шетел тілі В1-1 (ағылшын тілі), 3 кр.
            Шетел тілі А1, А2 (неміс тілі), 3 кр.
            Шетел тілі В1-1 (неміс тілі), 3 кр.
            Қазақстан тарихы, 3 кр.
            Ақпараттану, 3 кр.
            Өмір сүру қауіпсіздігінің негіздері, 2 кр.
            Әлеуметтану, 2 кр.
            Экология және тұрақты даму, 2 кр.
            Орыс тілі, 6 кр.
            Экономикалық теорияның негіздері, 2 кр.
            Шетел тілі А1, А2 (ағылшын тілі), 3 кр.
            Құқық негіздері, 2 кр.
            Саясаттану, 2 кр.
            Философия, 3 кр.
            Шетел тілі В1-1 (ағылшын тілі), 3 кр.
            Шетел тілі А1, А2 (неміс тілі), 3 кр.
            Шетел тілі В1-1 (неміс тілі), 3 кр.
            Саясаттану, 2 кр.
            Қазақстанның қазіргі заманғы тарихы, 3 кр.
            Ақпараттық және коммуникациялық технологиялар, 3 кр.
            Дене шынықтыру, 2 кр.
            Философия, 3 кр.
            Орыс тілі, 6 кр.
            Екінші шетел тілі, 6 кр.
            Қазақстанның қазіргі заман тарихы, 3 кр.
            Ақпараттық және коммуникациялық технологиялар, 3 кр.
            Дене шынықтыру, 2 кр.
            Философия, 3 кр.
            Орыс тілі, 6 кр.
            Екінші шетел тілі, 6 кр.
            Қазақстанның қазіргі заман тарихы, 3 кр.
Жалпыға міндетті модуль
            Базалық негізгі шетел тілі (деңгей В2-2) (ағылшын тілі), 4 кр.
            Мамандыққа кіріспе, 1 кр.
            Жалпы педагогика, 3 кр.
            Этнопедагогика, 1 кр.
            Педагогика тарихы, 1 кр.
            Жалпы психология, 2 кр.
            Жас ерекшелік психологиясы, 1 кр.
            Тәрбие жұмысының теориясы мен әдістемесі, 1 кр.
            Тіл біліміне кіріспе, 2 кр.
            Базалық негізгі шетел тілі (В1 деңгейі-1) (ағылшын тілі), 5 кр.
            Базалық негізгі шетел тілі (В1 деңгейі-2) (ағылшын тілі), 5 кр.
            Базалық негізгі шетел тілі (деңгей В2-1) (ағылшын тілі), 4 кр.
            Этнопсихология, 1 кр.
            Шетел тілін оқыту психологиясы, 1 кр.
            Шетел тілдерін оқытудың қазіргі әдістемесі, 3 кр.
            Екінші шетел тілін оқыту әдістемесі, 1 кр.
            Шетел тілдерін оқытудың арнайы бағытталған әдістемесі, 2 кр.
            Шетел тілі (екінші) (В1-деңгей-1) (неміс тілі), 2 кр.
            Шетел тілі (екінші) (В1-деңгей-2) (неміс тілі), 2 кр.
            Шетел тілі (екінші) (В2- деңгей) (неміс тілі), 3 кр.
            Өзін-өзі тану, 2 кр.
            Базалық негізгі шетел тілі (В1 деңгейі-1) (неміс тілі), 5 кр.
            Базалық негізгі шетел тілі (В1 деңгейі-2) (неміс тілі), 5 кр.
            Базалық негізгі шетел тілі (деңгей В2-1) (неміс тілі), 4 кр.
            Базалық негізгі шетел тілі (деңгей В2-2) (неміс тілі), 4 кр.
            Шетел тілі (екінші) (В1-деңгей-1) (ағылшын тілі), 2 кр.
            Шетел тілі (екінші) (В1-деңгей-2) (ағылшын тілі), 2 кр.
            Шетел тілі (екінші) (В2- деңгей) (ағылшын тілі), 3 кр.
            Кәсіби қазақ тілі, 3 кр.
            Кәсіби орыс тілі, 2 кр.
            Педагог мамандығына кіріспе, 1 кр.
            Педагогика, 3 кр.
            Этнопедагогика, 2 кр.
            Психология және адамның дамуы, 3 кр.
            Тіл біліміне кіріспе, 2 кр.
            Өзі-өзін тану, 2 кр.
            Жас ерекшелік физиологиясы және мектеп гигиенасы, 1 кр.
            Кәсіби-бағытталған шетел тілі (ағылшын тілі), 2 кр.
            Кәсіби-бағытталған шетел тілі (неміс тілі), 2 кр.
            Өзін-өзі тану, 2 кр.
            Педагогика тарихы, 1 кр.
            Тәрбие жұмысының теориясы мен әдістемесі, 1 кр.
            Этнопедагогика, 2 кр.
            Педагог мамандығына кіріспе, 1 кр.
            Педагогика, 3 кр.
            Психология және адам дамуы, 3 кр.
            Өзін-өзі тану, 2 кр.
            Жас ерекшелік физиологиясы және мектеп гигиенасы, 2 кр.
            Кәсіби орыс тілі, 2 кр.
            Кәсіби-бағытталған шетел тілі (С1 деңгейі) (ағылшын тілі), 2 кр.
            Кәсіби-бағытталған шетел тілі (С1 деңгейі) (неміс тілі), 2 кр.
            Шетел тілдерін оқыту әдістемесі, 3 кр.
            Этнопедагогика, 2 кр.
            Педагог мамандығына кіріспе, 1 кр.
            Педагогика, 3 кр.
            Психология және адамның дамуы, 3 кр.
            Өзін-өзі тану, 2 кр.
            Жас ерекшелік физиологиясы және мектеп гигиенасы, 2 кр.
            Кәсіби орыс тілі, 2 кр.
            Кәсіби-бағытталған шетел тілі (С1 деңгейі) (ағылшын тілі), 2 кр.
            Шетел тілдерін оқыту әдістемесі, 3 кр.
            Кәсіби-бағытталған шетел тілі (С1 деңгейі) (неміс тілі), 2 кр.
            Этнопедагогика, 2 кр.
            Педагог мамандығына кіріспе, 1 кр.
            Педагогика, 3 кр.
            Психология және адамның дамуы, 3 кр.
            Өзін-өзі тану, 2 кр.
            Жас ерекшелік физиологиясы және мектеп гигиенасы, 2 кр.
            Кәсіби орыс тілі, 2 кр.
            Кәсіби-бағытталған шетел тілі (С1 деңгейі) (ағылшын тілі), 2 кр.
            Шетел тілдерін оқыту әдістемесі, 3 кр.
            Кәсіби-бағытталған шетел тілі (С1 деңгейі) (неміс тілі), 2 кр.
            Кәсіби орыс тілі, 2 кр.
            Педагогика, 3 кр.
            Психология және адам дамуы, 2 кр.
            Негізгі шетел тілі, 2 кр.
            Мәдениаралық қатысымдағы негізгі шетел тілі, 2 кр.
            Шетел тілі (екінші), 4 кр.
            Шетел тілді білім беру әдістемесі, 3 кр.
            Кәсіби-бағытталған шетел тілі, 2 кр.
            Кәсіби орыс тілі, 2 кр.
            Негізгі шетел тілі, 2 кр.
            Педагогика, 3 кр.
            Психология және адам дамуы, 2 кр.
            Мәдениаралық қатысымдағы негізгі шетел тілі, 2 кр.
            Шетел тілі (екінші), 4 кр.
            Шетел тілді білім беру әдістемесі, 3 кр.
            Кәсіби-бағытталған шетел тілі, 2 кр.
Жалпыға міндетті модуль
            Тілді академиялық мақсатта оқыту (ағылшын тілі), 1 кр.
            Оқытылатын шетел тілдері халықтарының әдебиеті (ағылшын тілі), 2 кр.
            Елтану (негізгі тіл) (ағылшын тілі), 1 кр.
            Шетел тілін арнайы мақсатта оқыту (С1-С2 деңгейі-2) (ағылшын тілі), 3 кр.
            Шетел тілін арнайы мақсатта оқыту (С1-С2 деңгейі-1) (ағылшын тілі), 3 кр.
            Шетел тілін арнайы мақсатта оқыту (С1 алдыңғы деңгейі-1) (ағылшын тілі), 3 кр.
            Шетел тілін арнайы мақсатта оқыту (С1 алдыңғы деңгейі-2) (ағылшын тілі), 3 кр.
            Теориялық фонетика (ағылшын тілі), 1 кр.
            Грамматика теориясы (ағылшын тілі), 1 кр.
            Лексикология (ағылшын тілі), 1 кр.
            Стилистика (ағылшын тілі), 1 кр.
            Тілді академиялық мақсатта оқыту (неміс тілі), 1 кр.
            Шетел тілін арнайы мақсатта оқыту (С1 алдыңғы деңгейі-1) (неміс тілі), 3 кр.
            Шетел тілін арнайы мақсатта оқыту (С1 алдыңғы деңгейі-2) (неміс тілі), 3 кр.
            Шетел тілін арнайы мақсатта оқыту (С1-С2 деңгейі-1) (неміс тілі), 3 кр.
            Шетел тілін арнайы мақсатта оқыту (С1-С2 деңгейі-2) (неміс тілі), 3 кр.
            Фонетика теориясы (неміс тілі), 1 кр.
            Грамматика теориясы (неміс тілі), 1 кр.
            Лексикология (неміс тілі), 1 кр.
            Стилистика (неміс тілі), 1 кр.
            Оқытылатын шетел тілдері халықтарының әдебиеті (неміс тілі), 2 кр.
            Елтану (негізгі тіл) (неміс тілі), 1 кр.
            Тәрбие жұмысының теориясы мен әдістемесі, 2 кр.
            Шетел тілді білім беру әдістемесі, 3 кр.
            Тәрбие жұмысының теориясы мен әдістемесі, 2 кр.
            Екінші шетел тілі (А1 деңгей) (ағылшын тілі), 2 кр.
            Екінші шетел тілі (А1 деңгей) (неміс тілі), 2 кр.
            Екінші шетел тілі (А2 деңгей) (ағылшын тілі), 1 кр.
            Екінші шетел тілі (А2 деңгей) (неміс тілі), 1 кр.
            Тәрбие жұмысының теориясы мен әдістемесі, 2 кр.
            Екінші шетел тілі (А1 деңгей) (неміс тілі), 2 кр.
            Екінші шетел тілі (А2 деңгей) (неміс тілі), 1 кр.
            Екінші шетел тілі (А1 деңгей) (ағылшын тілі), 2 кр.
            Екінші шетел тілі (А2 деңгей) (ағылшын тілі), 1 кр.
            Тәрбие жұмысының теориясы мен әдістемесі, 2 кр.
            Екінші шетел тілі (А1 деңгей) (неміс тілі), 2 кр.
            Екінші шетел тілі (А2 деңгей) (неміс тілі), 1 кр.
            Екінші шетел тілі (А1 деңгей) (ағылшын тілі), 2 кр.
            Екінші шетел тілі (А2 деңгей) (ағылшын тілі), 1 кр.
            Арнайы кәсіби шетел тілі, 3 кр.
            Тәрбие жұмысының теориясы мен әдістемесі, 2 кр.
            Екінші шетел тілі (А1 деңгей) (қытай тілі), 2 кр.
            Екінші шетел тілі (А1 деңгей) (француз тілі), 2 кр.
            Екінші шетел тілі (А2 деңгей) (француз тілі), 1 кр.
            Екінші шетел тілі (А2 деңгей) (қытай тілі), 1 кр.
            Арнайы кәсіби шетел тілі, 3 кр.
            Тәрбие жұмысының теориясы мен әдістемесі, 2 кр.
A.G.P.
Цветы и комнатные растения
TITgroup
Johnny Superb