Қателік
  • Error loading component: com_tup, 1
  • Error loading component: com_tup, 1
  • Error loading component: com_tup, 1

Жалпыға міндетті модуль
            Қазақстан тарихы, 3 кр.
            Философия, 3 кр.
            Әлеуметтану, 2 кр.
            Экономикалық теорияның негіздері, 2 кр.
            Шетел тілі, 6 кр.
            Орыс тілі, 6 кр.
            Ақпараттану, 3 кр.
            Саясаттану, 2 кр.
            Құқық негіздері, 2 кр.
            Экология және тұрақты даму, 2 кр.
            Экология, 1 кр.
            Дене шынықтыру (валеология), 0 кр.
            Дене шынықтыру, 0 кр.
            Дене шынықтыру (секция), 0 кр.
            Қазақстан тарихы, 3 кр.
            Философия, 3 кр.
            Әлеуметтану, 2 кр.
            Экономикалық теорияның негіздері, 2 кр.
            Шетел тілі, 6 кр.
            Орыс тілі, 6 кр.
            Ақпараттану, 3 кр.
            Саясаттану, 2 кр.
            Құқық негіздері, 2 кр.
            Экология және тұрақты даму, 2 кр.
            Өмір сүру қауіпсіздігінің негіздері, 2 кр.
            Экология, 1 кр.
            Дене шынықтыру (валеология), 0 кр.
            Дене шынықтыру, 0 кр.
            Дене шынықтыру (секция), 0 кр.
            Қазақстан тарихы, 3 кр.
            Философия, 3 кр.
            Әлеуметтану, 2 кр.
            Экономикалық теорияның негіздері, 2 кр.
            Шетел тілі, 6 кр.
            Орыс тілі, 6 кр.
            Ақпараттану, 3 кр.
            Саясаттану, 2 кр.
            Құқық негіздері, 2 кр.
            Экология және тұрақты даму, 2 кр.
            Өмір сүру қауіпсіздігінің негіздері, 2 кр.
            Экология, 1 кр.
            Дене шынықтыру, 0 кр.
            Қазақстан тарихы, 3 кр.
            Философия, 3 кр.
            Әлеуметтану, 2 кр.
            Экономикалық теорияның негіздері, 2 кр.
            Шетел тілі, 6 кр.
            Орыс тілі, 6 кр.
            Ақпараттану, 3 кр.
            Саясаттану, 2 кр.
            Құқық негіздері, 2 кр.
            Экология және тұрақты даму, 2 кр.
            Өмір сүру қауіпсіздігінің негіздері, 2 кр.
            Экология, 1 кр.
            Дене шынықтыру, 0 кр.
            Қазақстан тарихы, 3 кр.
            Философия, 3 кр.
            Әлеуметтану, 2 кр.
            Экономикалық теорияның негіздері, 2 кр.
            Шетел тілі, 6 кр.
            Орыс тілі, 6 кр.
            Ақпараттану, 3 кр.
            Саясаттану, 2 кр.
            Құқық негіздері, 2 кр.
            Экология және тұрақты даму, 2 кр.
            Өмір сүру қауіпсіздігінің негіздері, 2 кр.
            Экология, 1 кр.
            Дене шынықтыру, 0 кр.
            Қазақстан тарихы, 3 кр.
            Философия, 3 кр.
            Әлеуметтану, 2 кр.
            Экономикалық теорияның негіздері, 2 кр.
            Шетел тілі, 6 кр.
            Орыс тілі, 6 кр.
            Ақпараттану, 3 кр.
            Саясаттану, 2 кр.
            Құқық негіздері, 2 кр.
            Экология және тұрақты даму, 2 кр.
            Өмір сүру қауіпсіздігінің негіздері, 2 кр.
            Экология, 1 кр.
            Дене шынықтыру, 0 кр.
            Әлеуметтану, 2 кр.
            Құқық негіздері, 2 кр.
            Әлеуметтану, 2 кр.
            Құқық негіздері, 2 кр.
            Қазақстан тарихы, 3 кр.
            Философия, 3 кр.
            Шетел тілі, 6 кр.
            Орыс тілі, 6 кр.
            Ақпараттану, 3 кр.
            Экология, 1 кр.
            Дене шынықтыру, 0 кр.
            Экономикалық теорияның негіздері, 2 кр.
            Өмір сүру қауіпсіздігінің негіздері, 2 кр.
            Саясаттану, 2 кр.
            Экология және тұрақты даму, 2 кр.
            Құқық негіздері, 2 кр.
            Философия, 3 кр.
            Қазақстанның қазіргі заманғы тарихы, 3 кр.
            Шетел тілі, 6 кр.
            Ақпараттық және коммуникациялық технологиялар, 3 кр.
            Орыс тілі, 6 кр.
            Қазақстанның қазіргі заман тарихы, 3 кр.
            Ақпараттық және коммуникациялық технологиялар, 3 кр.
            Қазақстанның қазіргі заман тарихы, 3 кр.
            Философия, 3 кр.
            Шетел тілі, 6 кр.
            Орыс тілі, 6 кр.
Жалпыға міндетті модуль
            Жоғары математика, 6 кр.
            Физика, 4 кр.
            Химия, 2 кр.
            Теориялық механика, 3 кр.
            Электротехника және электроника негіздері, 2 кр.
            Қолданбалы механика, 3 кр.
            Метрология, стандарттау және сапаны басқару, 2 кр.
            Инженерлік геодезия, 2 кр.
            Сызба геометриясы және инженерлік графика, 4 кр.
            Біртұтас көлік жүйесі, 3 кр.
            Тіршілік қауіпсіздігі, 1 кр.
            Жоғары математика, 6 кр.
            Физика, 4 кр.
            Химия, 2 кр.
            Теориялық механика, 3 кр.
            Электротехника және электроника негіздері, 2 кр.
            Қолданбалы механика, 3 кр.
            Метрология, стандарттау және сапаны басқару, 2 кр.
            Инженерлік геодезия, 2 кр.
            Сызба геометриясы және инженерлік графика, 4 кр.
            Біртұтас көлік жүйесі, 3 кр.
            Кәсіби орыс тілі, 2 кр.
            Кәсіби-бағытталған шетел тілі, 2 кр.
            Жоғары математика, 4 кр.
            Физика, 3 кр.
            Тасымалдауды ұйымдастыру және қозғалысты басқару, 3 кр.
            Жүктану, 3 кр.
            Көлік түрлерінің өзара қарым-қатынасы, 3 кр.
            Кәсіби орыс тілі, 2 кр.
            Кәсіби-бағытталған шетел тілі, 2 кр.
            Жоғары математика, 4 кр.
            Физика, 3 кр.
            Тасымалдауды ұйымдастыру және қозғалысты басқару, 3 кр.
            Жүктану, 3 кр.
            Көлік түрлерінің өзара қарым-қатынасы, 3 кр.
            Кәсіби орыс тілі, 2 кр.
            Кәсіби-бағытталған шетел тілі, 2 кр.
            Тасымалдауды ұйымдастыру және қозғалысты басқару, 3 кр.
            Жүктану, 3 кр.
            Көлік түрлерінің өзара қарым-қатынасы, 3 кр.
            Кәсіби орыс тілі, 2 кр.
            Кәсіби-бағытталған шетел тілі, 2 кр.
            Жоғары математика, 4 кр.
            Физика, 3 кр.
            Тасымалдауды ұйымдастыру және қозғалысты басқару, 3 кр.
            Жүктану, 3 кр.
            Көлік түрлерінің өзара қарым-қатынасы, 3 кр.
            Кәсіби орыс тілі, 2 кр.
            Кәсіби-бағытталған шетел тілі, 2 кр.
            Физика, 3 кр.
            Тасымалдауды ұйымдастыру және қозғалысты басқару, 3 кр.
            Кәсіби-бағытталған шетел тілі, 2 кр.
            Жүктану, 3 кр.
            Жоғары математика, 4 кр.
            Көлік түрлерінің өзара қарым-қатынасы, 3 кр.
            Кәсіби орыс тілі, 2 кр.
            Физика, 3 кр.
            Тасымалдауды ұйымдастыру және қозғалысты басқару, 3 кр.
            Кәсіби-бағытталған шетел тілі, 2 кр.
            Жүктану, 3 кр.
            Жоғары математика, 4 кр.
            Көлік түрлерінің өзара қарым-қатынасы, 3 кр.
            Кәсіби орыс тілі, 2 кр.
            Физика, 3 кр.
            Кәсіби-бағытталған шетел тілі, 2 кр.
            Тасымалдауды ұйымдастыру және қозғалысты басқару, 3 кр.
            Жүктану, 3 кр.
            Жоғары математика, 4 кр.
            Көлік түрлерінің өзара қарым-қатынасы, 3 кр.
            Кәсіби орыс тілі, 2 кр.
Жалпыға міндетті модуль
            Көлік құралдары, 2 кр.
            Өндірісті ұйымдастыру және кәсіпорын менеджменті, 2 кр.
            Тиеу-түсіру жұмыстарының технологиясы және механизациясы, 2 кр.
            Автоматтандырылған басқару жүйелері (көлікте), 2 кр.
            Көлік логистикасы, 2 кр.
            Лицензиялау және сертификаттау негіздері, 2 кр.
            Көлік құрылыстары мен құрылғыларын жобалау негіздері, 2 кр.
            Тасымалдауды ұйымдастыру және қозғалысты басқару, 3 кр.
            Жүк және коммерциялық жұмыстардың негіздері, 2 кр.
            Көлік құралдары, 2 кр.
            Өндірісті ұйымдастыру және кәсіпорын менеджменті, 2 кр.
            Тиеу-түсіру жұмыстарының технологиясы және механизациясы, 2 кр.
            Автоматтандырылған басқару жүйелері (көлікте), 2 кр.
            Көлік логистикасы, 2 кр.
            Лицензиялау және сертификаттау негіздері, 2 кр.
            Көлік құрылыстары мен құрылғыларын жобалау негіздері, 2 кр.
            Тасымалдауды ұйымдастыру және қозғалысты басқару, 3 кр.
            Жүк және коммерциялық жұмыстардың негіздері, 2 кр.
            Көліктегі қозғалыс қауіпсіздігін қамтамасыз ету, 2 кр.
            Жүк және коммерциялық жұмыстарды ұйымдастыру, 3 кр.
            Көліктегі қозғалыс қауіпсіздігін қамтамасыз ету, 2 кр.
            Жүк және коммерциялық жұмыстарды ұйымдастыру, 3 кр.
            Көліктегі қозғалыс қауіпсіздігін қамтамасыз ету, 2 кр.
            Жүк және коммерциялық жұмыстарды ұйымдастыру, 3 кр.
            Көліктегі қозғалыс қауіпсіздігін қамтамасыз ету, 2 кр.
            Жүк және коммерциялық жұмыстарды ұйымдастыру, 3 кр.
            Көліктегі қозғалыс қауіпсіздігін қамтамасыз ету, 2 кр.
            Жүк және коммерциялық жұмыстарды ұйымдастыру, 3 кр.
            Көліктегі қозғалыс қауіпсіздігін қамтамасыз ету, 2 кр.
            Жүк және коммерциялық жұмыстарды ұйымдастыру, 3 кр.
            Көліктегі қозғалыс қауіпсіздігін қамтамасыз ету, 2 кр.
            Жүк және коммерциялық жұмыстарды ұйымдастыру, 3 кр.
A.G.P.
Цветы и комнатные растения
TITgroup
Johnny Superb