Қателік
  • Error loading component: com_tup, 1
  • Error loading component: com_tup, 1
  • Error loading component: com_tup, 1

Жалпыға міндетті модуль
            Қазақстан Республикасының мемлекет және құқық тарихы, 2 кр.
            Қоғамдық-саяси пәндерді оқытудың әдістемесі, 2 кр.
            Қазақстандағы саяси ой, 3 кр.
            Қазақстан Республикасының мемлекет және құқық тарихы, 2 кр.
            Қазақстандағы саяси ой, 3 кр.
            Қоғамдық-саяси пәндерді оқытудың әдістемесі, 2 кр.
Жалпыға міндетті модуль
            Шетел тілі, 2 кр.
            Менеджмент, 1 кр.
            Психология, 2 кр.
            Ғылымның тарихы мен философиясы, 2 кр.
            Шетел тілі, 2 кр.
            Педагогика, 3 кр.
            Психология, 2 кр.
            Педагогика, 2 кр.
            Шетел тілі (кәсіби), 2 кр.
            Ғылымның тарихы мен философиясы, 2 кр.
            Психология, 2 кр.
            Педагогика, 2 кр.
            Шетел тілі (кәсіби), 2 кр.
            Ғылымның тарихы мен философиясы, 2 кр.
            Психология, 2 кр.
            Психология, 2 кр.
            Менеджмент, 1 кр.
            Шетел тілі (кәсіби), 2 кр.
            Шетел тілі (кәсіби), 2 кр.
            Психология, 2 кр.
            Менеджмент, 1 кр.
            Шетел тілі (кәсіби), 2 кр.
            Педагогика, 2 кр.
            Психология, 2 кр.
            Ғылымның тарихы мен философиясы, 2 кр.
            Шетел тілі (кәсіби), 2 кр.
            Педагогика, 2 кр.
            Психология, 2 кр.
            Ғылымның тарихы мен философиясы, 2 кр.
            Шетел тілі (кәсіби), 2 кр.
            Менеджмент, 1 кр.
            Психология, 2 кр.
            Шетел тілі (кәсіби), 2 кр.
            Педагогика, 2 кр.
            Психология, 2 кр.
            Ғылымның тарихы мен философиясы, 2 кр.
            Шетел тілі (кәсіби), 2 кр.
            Менеджмент, 1 кр.
            Психология, 2 кр.
Жалпыға міндетті модуль
            Жаңашылдық және ғылыми-зерттеу қызметтерін жоспарлау, ұйымдастыру, 2 кр.
            Машина жасаудағы басқару жүйелері, 2 кр.
            Машина жасаудағы квалиметрия, 2 кр.
            Жаңашылдық және ғылыми-зерттеу қызметтерін жоспарлау, ұйымдастыру, 2 кр.
            Машина жасаудағы басқару жүйелері, 2 кр.
            Машина жасаудағы квалиметрия, 2 кр.
            Машина жасаудағы квалиметрия, 2 кр.
            Машина жасаудағы квалиметрия, 3 кр.
            Машина жасауды дамытудағы жаңа заманғы аспектілер, 3 кр.
            Машина жасаудағы квалиметрия, 2 кр.
            Машина жасаудағы квалиметрия, 2 кр.
            Машина жасаудағы квалиметрия, 2 кр.
            Машина жасауды дамытудағы жаңа заманғы аспектілер, 1 кр.
            Машина жасаудағы квалиметрия, 2 кр.
            Машина жасауды дамытудағы жаңа заманғы аспектілер, 1 кр.
A.G.P.
Цветы и комнатные растения
TITgroup
Johnny Superb