Қателік
  • Error loading component: com_tup, 1
  • Error loading component: com_tup, 1
  • Error loading component: com_tup, 1

Жалпыға міндетті модуль
            Философия, 3 кр.
            Шетел тілі, 6 кр.
            Орыс тілі, 6 кр.
            Ақпараттану, 3 кр.
            Саясаттану, 2 кр.
            Құқық негіздері, 2 кр.
            Экономикалық теорияның негіздері, 2 кр.
            Әлеуметтану, 2 кр.
            Қазақстан тарихы, 3 кр.
            Өмір сүру қауіпсіздігінің негіздері, 1 кр.
            Экология және тұрақты даму, 2 кр.
            Өмір сүру қауіпсіздігінің негіздері, 1 кр.
            Философия, 3 кр.
            Шетел тілі, 6 кр.
            Орыс тілі, 6 кр.
            Ақпараттану, 3 кр.
            Саясаттану, 2 кр.
            Құқық негіздері, 2 кр.
            Экономикалық теорияның негіздері, 2 кр.
            Әлеуметтану, 2 кр.
            Өмір сүру қауіпсіздігінің негіздері, 2 кр.
            Қазақстан тарихы, 3 кр.
            Экология және тұрақты даму, 2 кр.
            Ақпараттану, 3 кр.
            Қазақстан тарихы, 3 кр.
            Өмір сүру қауіпсіздігінің негіздері, 2 кр.
            Экология және тұрақты даму, 2 кр.
            Орыс тілі, 6 кр.
            Әлеуметтану, 2 кр.
            Шетел тілі, 6 кр.
            Құқық негіздері, 2 кр.
            Саясаттану, 2 кр.
            Экономикалық теорияның негіздері, 2 кр.
            Философия, 3 кр.
            Ақпараттану, 3 кр.
            Қазақстан тарихы, 3 кр.
            Өмір сүру қауіпсіздігінің негіздері, 2 кр.
            Экология және тұрақты даму, 2 кр.
            Орыс тілі, 6 кр.
            Әлеуметтану, 2 кр.
            Шетел тілі, 6 кр.
            Құқық негіздері, 2 кр.
            Саясаттану, 2 кр.
            Экономикалық теорияның негіздері, 2 кр.
            Философия, 3 кр.
            Саясаттану, 2 кр.
            Құқық негіздері, 2 кр.
            Әлеуметтану, 2 кр.
            Құқық негіздері, 2 кр.
            Құқық негіздері, 2 кр.
            Қазақстанның қазіргі заманғы тарихы, 3 кр.
            Философия, 3 кр.
            Шетел тілі, 6 кр.
            Орыс тілі, 6 кр.
            Ақпараттық және коммуникациялық технологиялар, 3 кр.
            Қазақстанның қазіргі заман тарихы, 3 кр.
            Философия, 3 кр.
            Шетел тілі, 6 кр.
            Орыс тілі, 6 кр.
            Ақпараттық және коммуникациялық технологиялар, 3 кр.
            Қазақстанның қазіргі заман тарихы, 3 кр.
Жалпыға міндетті модуль
            Математика, 2 кр.
            Физика, 2 кр.
            Химия, 4 кр.
            Биология, 4 кр.
            Қоршаған орта туралы ілім, 3 кр.
            Табиғатты пайдалану экономикасы, 3 кр.
            Биогеохимия және экотоксикология, 2 кр.
            Геоэкология, 3 кр.
            Өнеркәсіптік экология, 3 кр.
            Өсімдіктер, жануарлар және микроорганизмдердің биоәралуандылығы, 3 кр.
            Биологиялық экология, 3 кр.
            Кәсіби орыс тілі, 3 кр.
            Кәсіби-бағытталған шетел тілі, 3 кр.
            Математика, 2 кр.
            Физика, 2 кр.
            Химия, 4 кр.
            Биология, 4 кр.
            Қоршаған орта туралы ілім, 3 кр.
            Табиғатты пайдалану экономикасы, 3 кр.
            Биогеохимия және экотоксикология, 2 кр.
            Геоэкология, 3 кр.
            Өнеркәсіптік экология, 3 кр.
            Өсімдіктер, жануарлар және микроорганизмдердің биоәралуандылығы, 3 кр.
            Биологиялық экология, 3 кр.
            Кәсіби орыс тілі, 2 кр.
            Кәсіби-бағытталған шетел тілі, 2 кр.
            Биогеохимия және экотоксикология, 3 кр.
            Геоэкология, 3 кр.
            Экологиялық ресурстану, 4 кр.
            Биосфераның пайда болуы және эволюциясы, 3 кр.
            Жаратылыстанудың экологиялық аспектілері, 3 кр.
            Кәсіби орыс тілі, 2 кр.
            Кәсіби-бағытталған шетел тілі, 2 кр.
            Биогеохимия және экотоксикология, 3 кр.
            Геоэкология, 3 кр.
            Экологиялық ресурстану, 4 кр.
            Биосфераның пайда болуы және эволюциясы, 3 кр.
            Жаратылыстанудың экологиялық аспектілері, 3 кр.
            Кәсіби орыс тілі, 2 кр.
            Кәсіби-бағытталған шетел тілі, 2 кр.
            Кәсіби орыс тілі, 2 кр.
            Кәсіби-бағытталған шетел тілі (ағылшын тілі), 2 кр.
            Жаратылыстанудың экологиялық аспектілері, 2 кр.
            Экологиялық химиясы, 3 кр.
            Экологиялық биогеографиясы, 3 кр.
            Топырақтану, 4 кр.
            Жануарлардың және өсімдік экологиясы, 4 кр.
            Жануарлардың және адам экологиясы, 4 кр.
            Кәсіби орыс тілі, 2 кр.
            Жаратылыстанудың экологиялық аспектілері, 2 кр.
            Кәсіби-бағытталған шетел тілі (ағылшын тілі), 2 кр.
            Экологиялық химиясы, 3 кр.
            Экологиялық биогеографиясы, 3 кр.
            Топырақтану, 4 кр.
            Жануарлардың және өсімдік экологиясы, 4 кр.
Жалпыға міндетті модуль
            Топырақтану, 3 кр.
            Әлеуметтік экология және тұрақты даму, 3 кр.
            Экологиялық білім және дүниетаным, 2 кр.
            Экологиядағы математикалық модельдер, 2 кр.
            Экологиялық нормалау негіздері және сараптама, 3 кр.
            Қоршаған ортаның мониторингі, 3 кр.
            Менеджмент және маркетингтегі экологиялық құқықтың негіздері., 3 кр.
            Топырақтану, 3 кр.
            Әлеуметтік экология және тұрақты даму, 3 кр.
            Экологиялық білім және дүниетаным, 2 кр.
            Экологиядағы математикалық модельдер, 2 кр.
            Экологиялық нормалау негіздері және сараптама, 3 кр.
            Қоршаған ортаның мониторингі, 3 кр.
            Менеджмент және маркетингтегі экологиялық құқықтың негіздері, 3 кр.
            Жүйелік экологияның негіздері, 3 кр.
            Экологиялық мониторинг, 2 кр.
            Жүйелік экологияның негіздері, 3 кр.
            Экологиялық мониторинг, 2 кр.
            Геоэкология, 3 кр.
            Экологиялық мониторинг, 2 кр.
            Геоэкология, 3 кр.
            Экологиялық мониторинг, 2 кр.
A.G.P.
Цветы и комнатные растения
TITgroup
Johnny Superb