Қателік
  • Error loading component: com_tup, 1
  • Error loading component: com_tup, 1
  • Error loading component: com_tup, 1

Жалпыға міндетті модуль
            Қазақстандағы саяси ой, 3 кр.
            Қоғамдық-саяси пәндерді оқытудың әдістемесі, 2 кр.
            Қазақстандағы саяси ой, 3 кр.
Жалпыға міндетті модуль
            Ғылымның тарихы мен философиясы, 2 кр.
            Шетел тілі, 2 кр.
            Психология, 2 кр.
            Педагогика, 3 кр.
            Шетел тілі, 2 кр.
            Менеджмент, 1 кр.
            Психология, 2 кр.
            Ғылымның тарихы мен философиясы, 2 кр.
            Шетел тілі (кәсіби), 2 кр.
            Психология, 2 кр.
            Педагогика, 2 кр.
            Ғылымның тарихы мен философиясы, 2 кр.
            Шетел тілі (кәсіби), 2 кр.
            Психология, 2 кр.
            Педагогика, 2 кр.
            Ғылымның тарихы мен философиясы, 2 кр.
            Шетел тілі (кәсіби), 2 кр.
            Психология, 2 кр.
            Педагогика, 2 кр.
            Шетел тілі, 2 кр.
            Менеджмент, 1 кр.
            Психология, 2 кр.
            Шетел тілі (кәсіби), 2 кр.
            Психология, 2 кр.
            Педагогика, 2 кр.
            Ғылымның тарихы мен философиясы, 2 кр.
            Шетел тілі (кәсіби), 2 кр.
            Менеджмент, 1 кр.
            Психология, 2 кр.
            Шетел тілі (кәсіби), 2 кр.
            Психология, 2 кр.
            Педагогика, 2 кр.
            Ғылымның тарихы мен философиясы, 2 кр.
Жалпыға міндетті модуль
            Ғылыми зерттулерді, инновациялық қызметті ұйымдастыру, жоспарлау, басқару, 2 кр.
            Сенімділікті, сақталғыштықты және техникалық жүйелердің қауіпсіздігін бағалау, 2 кр.
            Тіршілік әрекетінің қауіпсіздігіндегі және қоршаған ортаны қорғаудағы жүйелер және басқару, 2 кр.
            Сенімділікті, сақталғыштықты және техникалық жүйелердің қауіпсіздігін бағалау, 1 кр.
            Тіршілік әрекетінің қауіпсіздігіндегі және қоршаған ортаны қорғаудағы жүйелер және басқару, 2 кр.
            Ғылыми зерттулерді, инновациялық қызметті ұйымдастыру, жоспарлау, басқару, 2 кр.
            Ғылыми-инновациялық қызметті жоспарлау және басқару, 2 кр.
            Ғылыми-инновациялық қызметті жоспарлау және басқару, 2 кр.
            Ғылыми-инновациялық қызметті жоспарлау және басқару, 2 кр.
            Қоршаған ортаны қорғауды және тіршілік қауіпсіздігін басқару, 1 кр.
            Қоршаған ортаны қорғауды және тіршілік қауіпсіздігін басқару, 1 кр.
            Ғылыми-инновациялық қызметті жоспарлау және басқару, 2 кр.
A.G.P.
Цветы и комнатные растения
TITgroup
Johnny Superb