Қателік
  • Error loading component: com_tup, 1
  • Error loading component: com_tup, 1
  • Error loading component: com_tup, 1

Жалпыға міндетті модуль
            Орыс тілі, 6 кр.
            Шетел тілі, 6 кр.
            Ақпараттану, 3 кр.
            Экология және тұрақты даму, 2 кр.
            Философия, 3 кр.
            Әлеуметтану, 2 кр.
            Құқық негіздері, 2 кр.
            Саясаттану, 2 кр.
            Дене шынықтыру (валеология), 0 кр.
            Қазақстан тарихы, 3 кр.
            Экономикалық теорияның негіздері, 2 кр.
            Дене шынықтыру, 0 кр.
            Дене шынықтыру (секция), 0 кр.
            Қазақстан Республикасының конституциялық құқығы, 3 кр.
            Экология, 1 кр.
            Кеден ісі саласындағы құқық бұзушылық үшін жауапкершілік, 2 кр.
            Өмір сүру қауіпсіздігінің негіздері, 2 кр.
            Орыс тілі, 6 кр.
            Шетел тілі, 6 кр.
            Ақпараттану, 3 кр.
            Экология және тұрақты даму, 2 кр.
            Философия, 3 кр.
            Әлеуметтану, 2 кр.
            Құқық негіздері, 2 кр.
            Саясаттану, 2 кр.
            Дене шынықтыру, 0 кр.
            Қазақстан тарихы, 3 кр.
            Экономикалық теорияның негіздері, 2 кр.
            Дене шынықтыру, 0 кр.
            Қазақстан Республикасының конституциялық құқығы, 3 кр.
            Экология, 1 кр.
            Кеден ісі саласындағы құқық бұзушылық үшін жауапкершілік, 2 кр.
            Өмір сүру қауіпсіздігінің негіздері, 2 кр.
            Қазақстан тарихы, 3 кр.
            Ақпараттану, 3 кр.
            Өмір сүру қауіпсіздігінің негіздері, 2 кр.
            Әлеуметтану, 2 кр.
            Экология және тұрақты даму, 2 кр.
            Орыс тілі, 6 кр.
            Экономикалық теорияның негіздері, 2 кр.
            Шетел тілі, 6 кр.
            Құқық негіздері, 2 кр.
            Саясаттану, 2 кр.
            Философия, 3 кр.
            Орыс тілі, 6 кр.
            Экономикалық теорияның негіздері, 2 кр.
            Шетел тілі, 6 кр.
            Құқық негіздері, 2 кр.
            Саясаттану, 2 кр.
            Философия, 3 кр.
            Өмір сүру қауіпсіздігінің негіздері, 2 кр.
            Әлеуметтану, 2 кр.
            Экология және тұрақты даму, 2 кр.
            Дене шынықтыру, 0 кр.
            Қазақстан тарихы, 3 кр.
            Ақпараттану, 3 кр.
            Орыс тілі, 6 кр.
            Экономикалық теорияның негіздері, 2 кр.
            Шетел тілі, 6 кр.
            Құқық негіздері, 2 кр.
            Саясаттану, 2 кр.
            Философия, 3 кр.
            Өмір сүру қауіпсіздігінің негіздері, 2 кр.
            Әлеуметтану, 2 кр.
            Экология және тұрақты даму, 2 кр.
            Дене шынықтыру, 0 кр.
            Қазақстан тарихы, 3 кр.
            Ақпараттану, 3 кр.
            Құқық негіздері, 2 кр.
            Саясаттану, 2 кр.
            Орыс тілі, 6 кр.
            Экономикалық теорияның негіздері, 2 кр.
            Шетел тілі, 6 кр.
            Философия, 3 кр.
            Өмір сүру қауіпсіздігінің негіздері, 2 кр.
            Әлеуметтану, 2 кр.
            Экология және тұрақты даму, 2 кр.
            Дене шынықтыру, 0 кр.
            Қазақстан тарихы, 3 кр.
            Ақпараттану, 3 кр.
            Құқық негіздері, 2 кр.
            Саясаттану, 2 кр.
            Философия, 3 кр.
            Шетел тілі, 6 кр.
            Орыс тілі, 6 кр.
            Дене шынықтыру, 2 кр.
            Ақпараттық және коммуникациялық технологиялар, 3 кр.
            Қазақстанның қазіргі заманғы тарихы, 3 кр.
            Қазақстанның қазіргі заман тарихы, 3 кр.
            Философия, 3 кр.
            Шетел тілі, 6 кр.
            Дене шынықтыру, 2 кр.
            Ақпараттық және коммуникациялық технологиялар, 3 кр.
            Орыс тілі, 6 кр.
            Қазақстанның қазіргі заман тарихы, 3 кр.
Жалпыға міндетті модуль
            Алгебра және геометрия, 3 кр.
            Математикалық анализ, 3 кр.
            Физика 1, 3 кр.
            Физика 2, 3 кр.
            Алгоритмдеу және программалау тілдері, 4 кр.
            Ықтималдықтар теориясы және математикалық статистика, 2 кр.
            Ақпараттық жүйелерінің негіздері, 3 кр.
            Еңбеқ қорғау және өмір әрекетінің қауіпсіздігі, 3 кр.
            Электр тізбектерінің теориясы, 3 кр.
            Компьютерлік жүйелер архитектурасы, 3 кр.
            Экономика және өндірісті ұйымдастыру, 3 кр.
            Сұлбатехника, 2 кр.
            Кәсіби қазақ тілі, 3 кр.
            Кәсіби-бағытталған шетел тілі, 3 кр.
            Алгебра және геометрия, 3 кр.
            Математикалық анализ, 3 кр.
            Физика 1, 3 кр.
            Физика 2, 3 кр.
            Алгоритмдеу және программалау тілдері, 4 кр.
            Ықтималдықтар теориясы және математикалық статистика, 2 кр.
            Ақпараттық жүйелерінің негіздері, 3 кр.
            Еңбеқ қорғау және өмір әрекетінің қауіпсіздігі, 3 кр.
            Электр тізбектерінің теориясы, 3 кр.
            Компьютерлік жүйелер архитектурасы, 3 кр.
            Экономика және өндірісті ұйымдастыру, 3 кр.
            Сұлбатехника, 2 кр.
            Кәсіби орыс тілі, 2 кр.
            Кәсіби-бағытталған шетел тілі, 2 кр.
            Ықтималдықтар теориясы және математикалық статистика, 3 кр.
            Физика, 4 кр.
            Алгебра және геометрия, 3 кр.
            Математикалық талдау, 3 кр.
            Алогритмдер, деректер құрылымдары және бағдарламалау, 3 кр.
            Кәсіби-бағытталған шетел тілі, 2 кр.
            Кәсіби орыс тілі, 2 кр.
            Алогритмдер, деректер құрылымдары және бағдарламалау, 3 кр.
            Кәсіби-бағытталған шетел тілі, 2 кр.
            Кәсіби орыс тілі, 2 кр.
            Ықтималдықтар теориясы және математикалық статистика, 3 кр.
            Физика, 4 кр.
            Алгебра және геометрия, 3 кр.
            Математикалық талдау, 3 кр.
            Алогритмдер, деректер құрылымдары және бағдарламалау, 3 кр.
            Кәсіби-бағытталған шетел тілі, 2 кр.
            Кәсіби орыс тілі, 2 кр.
            Ықтималдықтар теориясы және математикалық статистика, 3 кр.
            Физика, 4 кр.
            Алгебра және геометрия, 3 кр.
            Математикалық талдау, 3 кр.
            Алогритмдер, деректер құрылымдары және бағдарламалау, 3 кр.
            Кәсіби-бағытталған шетел тілі, 2 кр.
            Кәсіби орыс тілі, 2 кр.
            Ықтималдықтар теориясы және математикалық статистика, 3 кр.
            Физика, 4 кр.
            Алгебра және геометрия, 3 кр.
            Математикалық талдау, 3 кр.
            Кәсіби-бағытталған шетел тілі, 2 кр.
            Алогритмдер, деректер құрылымдары және бағдарламалау, 3 кр.
            Кәсіби орыс тілі, 2 кр.
            Физика 1, 2 кр.
            IT-инфрақұрылымы, 3 кр.
            Математика I, 3 кр.
            Математика 3, 3 кр.
            Математика II, 2 кр.
            Кәсіби-бағытталған шетел тілі, 2 кр.
            Алогритмдер, деректер құрылымдары және бағдарламалау, 3 кр.
            Физика 1, 2 кр.
            Математика 3, 3 кр.
            Кәсіби орыс тілі, 2 кр.
            IT-инфрақұрылымы, 3 кр.
            Математика I, 3 кр.
            Математика II, 2 кр.
Жалпыға міндетті модуль
            Программалау технологиясы, 3 кр.
            Ақпараттық қауіпсіздік және ақпаратты қорғау, 3 кр.
            Деректер базасының жүйесі, 3 кр.
            Компьютерлік модельдеу негіздері, 3 кр.
            WEB технологиялар, 3 кр.
            Компьютерлік желілер, 3 кр.
            Программалау технологиясы, 3 кр.
            Ақпараттық қауіпсіздік және ақпаратты қорғау, 3 кр.
            Деректер базасының жүйесі, 3 кр.
            Компьютерлік модельдеудің негіздері, 3 кр.
            WEB технологиялар, 3 кр.
            Компьютерлік желілер, 3 кр.
            Ақпараттық жүйелерінің негіздері, 2 кр.
            АЖ-дегі деректер базасы, 3 кр.
            Ақпараттық жүйелерінің негіздері, 2 кр.
            АЖ-дегі деректер базасы, 3 кр.
            Ақпараттық қауіпсіздік негіздері, 3 кр.
            Ақпараттық жүйелерінің негіздері, 2 кр.
            АЖ-дегі деректер базасы, 3 кр.
            Ақпараттық жүйелерінің негіздері, 2 кр.
            АЖ-дегі деректер базасы, 3 кр.
            АЖ-дегі деректер базасы, 3 кр.
            Ақпараттық жүйелерінің негіздері, 2 кр.
            АЖ-дегі деректер базасы, 3 кр.
            Ақпараттық жүйелерінің негіздері, 2 кр.
A.G.P.
Цветы и комнатные растения
TITgroup
Johnny Superb