Қателік
  • Error loading component: com_tup, 1
  • Error loading component: com_tup, 1
  • Error loading component: com_tup, 1

Жалпыға міндетті модуль
            Қазақстандағы саяси ой, 3 кр.
            Қоғамдық-саяси пәндерді оқытудың әдістемесі, 2 кр.
            Шетел археологиясы, 4 кр.
            Қоғамдық-саяси пәндерді оқытудың әдістемесі, 2 кр.
            Қазақстандағы саяси ой, 3 кр.
            Шетел археологиясы, 4 кр.
            Шет елдерінің мемлекет және құқық тарихы, 3 кр.
            Музей ісі және ескерткіштерді қорғау, 3 кр.
            Қоғамдық-саяси пәндерді оқытудың әдістемесі, 2 кр.
            Қазақстандағы саяси ой, 3 кр.
            Қазақстандағы саяси ой, 3 кр.
            Қоғамдық-саяси пәндерді оқытудың әдістемесі, 2 кр.
            Шетел археологиясы, 4 кр.
            Шет елдерінің мемлекет және құқық тарихы, 3 кр.
            Музей ісі және ескерткіштерді қорғау, 3 кр.
            Қоғамдық-саяси пәндерді оқытудың әдістемесі, 2 кр.
            Қазақстандағы саяси ой, 3 кр.
            Қазақстандағы саяси ой, 3 кр.
            Қоғамдық-саяси пәндерді оқытудың әдістемесі, 2 кр.
            Шетел археологиясы, 4 кр.
            Шет елдерінің мемлекет және құқық тарихы, 3 кр.
            Музей ісі және ескерткіштерді қорғау, 3 кр.
            Қоғамдық-саяси пәндерді оқытудың әдістемесі, 2 кр.
            Қазақстандағы саяси ой, 3 кр.
Жалпыға міндетті модуль
            Ғылымның тарихы мен философиясы, 2 кр.
            Шетел тілі, 2 кр.
            Психология, 2 кр.
            Педагогика, 3 кр.
            Ғылымның тарихы мен философиясы, 2 кр.
            Шетел тілі (кәсіби), 2 кр.
            Психология, 2 кр.
            Педагогика, 2 кр.
            Ғылымның тарихы мен философиясы, 2 кр.
            Шетел тілі (кәсіби), 2 кр.
            Педагогика, 2 кр.
            Психология, 2 кр.
            Шетел тілі (кәсіби), 2 кр.
            Менеджмент, 1 кр.
            Психология, 2 кр.
            Шетел тілі (кәсіби), 2 кр.
            Шетел тілі (кәсіби), 2 кр.
            Психология, 2 кр.
            Менеджмент, 1 кр.
            Педагогика, 2 кр.
            Психология, 2 кр.
            Ғылымның тарихы мен философиясы, 2 кр.
            Шетел тілі (кәсіби), 2 кр.
            Педагогика, 2 кр.
            Ғылымның тарихы мен философиясы, 2 кр.
            Психология, 2 кр.
            Шетел тілі (кәсіби), 2 кр.
            Менеджмент, 1 кр.
            Психология, 2 кр.
Жалпыға міндетті модуль
            Археологияның өзекті мәселелері, 2 кр.
            Этнологияның өзекті мәселелері, 2 кр.
            Ерте және қазіргі Қазақстандағы этникалық және этномәдени үрдерістер, 2 кр.
            Археологияның өзекті мәселелері, 2 кр.
            Ерте және қазіргі Қазақстандағы этникалық және этномәдени үрдерістер, 2 кр.
            Ерте және қазіргі Қазақстандағы этникалық және этномәдени үрдерістер, 3 кр.
            Археология және этнология бойынша ғылыми зерттеулерді жоспарлау және ұйымдастыру, 1 кр.
            Археологиялық және этнологиялық зерттеулерді ұйымдастыру және жоспарлау, 2 кр.
            Археологиялық және этнологиялық зерттеулерді ұйымдастыру және жоспарлау, 2 кр.
            Археология және этнология бойынша ғылыми зерттеулерді жоспарлау және ұйымдастыру, 1 кр.
A.G.P.
Цветы и комнатные растения
TITgroup
Johnny Superb