Қателік
  • Error loading component: com_tup, 1
  • Error loading component: com_tup, 1
  • Error loading component: com_tup, 1

Жалпыға міндетті модуль
            Философия, 3 кр.
            Шетел тілі, 6 кр.
            Орыс тілі, 6 кр.
            Ақпараттану, 3 кр.
            Экология және тұрақты даму, 2 кр.
            Саясаттану, 2 кр.
            Құқық негіздері, 2 кр.
            Экономикалық теорияның негіздері, 2 кр.
            Әлеуметтану, 2 кр.
            Қазақстан тарихы, 3 кр.
            Өмір сүру қауіпсіздігінің негіздері, 1 кр.
            Өмір сүру қауіпсіздігінің негіздері, 2 кр.
            Өмір сүру қауіпсіздігінің негіздері, 2 кр.
            Философия, 3 кр.
            Шетел тілі, 6 кр.
            Орыс тілі, 6 кр.
            Ақпараттану, 3 кр.
            Экология және тұрақты даму, 2 кр.
            Саясаттану, 2 кр.
            Құқық негіздері, 2 кр.
            Экономикалық теорияның негіздері, 2 кр.
            Әлеуметтану, 2 кр.
            Қазақстан тарихы, 3 кр.
            Өмір сүру қауіпсіздігінің негіздері, 2 кр.
            Философия, 3 кр.
            Шетел тілі, 6 кр.
            Орыс тілі, 6 кр.
            Ақпараттану, 3 кр.
            Экология және тұрақты даму, 2 кр.
            Саясаттану, 2 кр.
            Құқық негіздері, 2 кр.
            Экономикалық теорияның негіздері, 2 кр.
            Әлеуметтану, 2 кр.
            Қазақстан тарихы, 3 кр.
            Саясаттану, 2 кр.
            Әлеуметтану, 2 кр.
            Құқық негіздері, 2 кр.
            Құқық негіздері, 2 кр.
            Өмір сүру қауіпсіздігінің негіздері, 2 кр.
            Философия, 3 кр.
            Шетел тілі, 6 кр.
            Орыс тілі, 6 кр.
            Ақпараттану, 3 кр.
            Қазақстан тарихы, 3 кр.
            Экология және тұрақты даму, 2 кр.
            Саясаттану, 2 кр.
            Экономикалық теорияның негіздері, 2 кр.
            Әлеуметтану, 2 кр.
            Құқық негіздері, 2 кр.
            Ақпараттық және коммуникациялық технологиялар, 3 кр.
            Шетел тілі, 6 кр.
            Философия, 3 кр.
            Орыс тілі, 6 кр.
            Қазақстанның қазіргі заманғы тарихы, 3 кр.
            Қазақстанның қазіргі заман тарихы, 3 кр.
            Ақпараттық және коммуникациялық технологиялар, 3 кр.
            Шетел тілі, 6 кр.
            Философия, 3 кр.
            Орыс тілі, 6 кр.
            Қазақстанның қазіргі заман тарихы, 3 кр.
Жалпыға міндетті модуль
            Жоғары математика, 2 кр.
            Инженерлік геодезия, 3 кр.
            Орман шаруашылығы жұмыстарын механикаландыру, 2 кр.
            Орман ботаникасы, 2 кр.
            Дендрология, 3 кр.
            Орман тұқым ісі, 3 кр.
            Орманшылық, 2 кр.
            Орман питомниктері, 3 кр.
            Еңбек қорғау, 1 кр.
            Орманды пайдалану, 3 кр.
            Орманды қорғау, 2 кр.
            Орман таксациясы, 3 кр.
            Сүрек өңдеу технологиясы, 2 кр.
            Топырақтану, 2 кр.
            Орман ресурстарын тану, 2 кр.
            Биометрия, 3 кр.
            Орман пирологиясы, 2 кр.
            Кәсіби орыс тілі, 3 кр.
            Кәсіби-бағытталған шетел тілі, 3 кр.
            Жоғары математика, 2 кр.
            Инженерлік геодезия, 3 кр.
            Орман шаруашылығы жұмыстарын механикаландыру, 2 кр.
            Орман ботаникасы, 2 кр.
            Дендрология, 3 кр.
            Орман тұқым ісі, 3 кр.
            Орманшылық, 2 кр.
            Орман питомниктері, 3 кр.
            Еңбек қорғау, 1 кр.
            Орманды пайдалану, 3 кр.
            Орманды қорғау, 2 кр.
            Орман таксациясы, 3 кр.
            Сүрек өңдеу технологиясы, 2 кр.
            Топырақтану, 2 кр.
            Кәсіби орыс тілі, 2 кр.
            Кәсіби-бағытталған шетел тілі, 2 кр.
            Орман ресурстарын тану, 2 кр.
            Биометрия, 3 кр.
            Орман пирологиясы, 2 кр.
            Кәсіпкерлік іс-қызмет негіздері, 3 кр.
            Орман тұқым ісі, 3 кр.
            Орманшылық, 3 кр.
            Орман питомниктері, 4 кр.
            Кәсіби орыс тілі, 2 кр.
            Кәсіби-бағытталған шетел тілі, 2 кр.
            Биометрия, 3 кр.
            Кәсіпкерлік іс-қызмет негіздері, 3 кр.
            Кәсіби-бағытталған шетел тілі, 2 кр.
            Орман тұқым ісі, 3 кр.
            Орманшылық, 3 кр.
            Орман питомниктері, 4 кр.
            Кәсіби орыс тілі, 2 кр.
            Биометрия, 3 кр.
            Кәсіпкерлік іс-қызмет негіздері, 3 кр.
            Кәсіби-бағытталған шетел тілі, 2 кр.
            Орман тұқым ісі, 3 кр.
            Орманшылық, 3 кр.
            Орман питомниктері, 4 кр.
            Кәсіби орыс тілі, 2 кр.
            Биометрия, 3 кр.
            Кәсіпкерлік іс-қызмет негіздері, 3 кр.
            Кәсіби-бағытталған шетел тілі, 2 кр.
            Орман тұқым ісі, 3 кр.
            Орманшылық, 3 кр.
            Орман питомниктері, 4 кр.
            Кәсіби орыс тілі, 2 кр.
            Биометрия, 3 кр.
Жалпыға міндетті модуль
            Орман тауарларын тану, 3 кр.
            Екпе ормандар, 3 кр.
            Орман экономикасы, 2 кр.
            Елді мекендерді көгалдандыру, 3 кр.
            Орман шаруашылығын құру, 3 кр.
            Орман ресурстарын басқару, 3 кр.
            Орман мелиорациясы, 2 кр.
            Орман тауарларын тану, 3 кр.
            Екпе ормандар, 3 кр.
            Орман экономикасы, 2 кр.
            Елді мекендерді көгалдандыру, 3 кр.
            Орман шаруашылығын құру, 3 кр.
            Орман ресурстарын басқару, 3 кр.
            Орман мелиорациясы, 2 кр.
            Екпе ормандар, 3 кр.
            Орман шаруашылығын құру, 2 кр.
            Екпе ормандар, 3 кр.
            Орман шаруашылығын құру, 2 кр.
            Екпе ормандар, 3 кр.
            Орман шаруашылығын құру, 2 кр.
            Екпе ормандар, 3 кр.
            Орман шаруашылығын құру, 2 кр.
A.G.P.
Цветы и комнатные растения
TITgroup
Johnny Superb