Қателік
  • Error loading component: com_tup, 1
  • Error loading component: com_tup, 1
  • Error loading component: com_tup, 1

Жалпыға міндетті модуль
            Ғылымның тарихы мен философиясы, 2 кр.
            Шетел тілі, 2 кр.
            Педагогика, 3 кр.
            Психология, 2 кр.
            Ғылымның тарихы мен философиясы, 2 кр.
            Шетел тілі, 2 кр.
            Психология, 2 кр.
            Педагогика, 2 кр.
            Шетел тілі (кәсіби), 2 кр.
            Ғылымның тарихы мен философиясы, 2 кр.
            Психология, 2 кр.
            Педагогика, 2 кр.
            Шетел тілі (кәсіби), 2 кр.
            Ғылымның тарихы мен философиясы, 2 кр.
            Шетел тілі (кәсіби), 2 кр.
            Психология, 2 кр.
            Педагогика, 2 кр.
            Шетел тілі (кәсіби), 2 кр.
            Менеджмент, 1 кр.
            Психология, 2 кр.
            Психология, 2 кр.
            Ғылымның тарихы мен философиясы, 2 кр.
            Шетел тілі (кәсіби), 2 кр.
            Педагогика, 2 кр.
            Шетел тілі (кәсіби), 2 кр.
            Менеджмент, 1 кр.
            Психология, 2 кр.
Жалпыға міндетті модуль
            Биологиялық және шикізат қорларын тиімді пайдаланудың жаңа технологиялары, 2 кр.
            Қазіргі кезеннің экологиялық проблемалары, 1 кр.
            Қоршаған орта және биологиялық әртүрлілікті сақтау, 2 кр.
            Қазіргі кезеннің экологиялық проблемалары, 2 кр.
            Биологиялық және шикізат қорларын тиімді пайдаланудың жаңа технологиялары, 2 кр.
            Табиғи ресурстарды тиімді пайдалану, 2 кр.
            Табиғи ресурстарды тиімді пайдалану, 1 кр.
            Табиғи ресурстарды тиімді пайдалану, 1 кр.
            Табиғи ресурстарды тиімді пайдалану, 2 кр.
            Табиғи ресурстарды тиімді пайдалану, 2 кр.
            Табиғи ресурстарды тиімді пайдалану, 2 кр.
            Табиғи ресурстарды тиімді пайдалану, 1 кр.
            Табиғи ресурстарды тиімді пайдалану, 1 кр.
A.G.P.
Цветы и комнатные растения
TITgroup
Johnny Superb