Қателік
  • Error loading component: com_tup, 1
  • Error loading component: com_tup, 1
  • Error loading component: com_tup, 1

Жалпыға міндетті модуль
            Философия, 3 кр.
            Шетел тілі, 6 кр.
            Орыс тілі, 6 кр.
            Ақпараттану, 3 кр.
            Экология және тұрақты даму, 2 кр.
            Саясаттану, 2 кр.
            Экономикалық теорияның негіздері, 2 кр.
            Әлеуметтану, 2 кр.
            Қазақстан тарихы, 3 кр.
            Құқық негіздері, 2 кр.
            Өмір сүру қауіпсіздігінің негіздері, 1 кр.
            Экология, 1 кр.
            Экономикалық теорияның негіздері, 2 кр.
            Өмір сүру қауіпсіздігінің негіздері, 1 кр.
            Өмір сүру қауіпсіздігінің негіздері, 2 кр.
            Философия, 3 кр.
            Шетел тілі, 6 кр.
            Орыс тілі, 6 кр.
            Ақпараттану, 3 кр.
            Экология және тұрақты даму, 2 кр.
            Саясаттану, 2 кр.
            Экономикалық теорияның негіздері, 2 кр.
            Әлеуметтану, 2 кр.
            Қазақстан тарихы, 3 кр.
            Қазақстан тарихы, 3 кр.
            Құқық негіздері, 2 кр.
            Экология, 1 кр.
            Экономикалық теорияның негіздері, 2 кр.
            Ақпараттану, 3 кр.
            Өмір сүру қауіпсіздігінің негіздері, 2 кр.
            Әлеуметтану, 2 кр.
            Экология және тұрақты даму, 2 кр.
            Орыс тілі, 6 кр.
            Саясаттану, 2 кр.
            Экономикалық теория негіздері, 2 кр.
            Құқық негіздері, 2 кр.
            Философия, 3 кр.
            Шетел тілі, 6 кр.
            Қазақстан тарихы, 3 кр.
            Ақпараттану, 3 кр.
            Өмір сүру қауіпсіздігінің негіздері, 2 кр.
            Әлеуметтану, 2 кр.
            Экология және тұрақты даму, 2 кр.
            Орыс тілі, 6 кр.
            Саясаттану, 2 кр.
            Экономикалық теорияның негіздері, 2 кр.
            Құқық негіздері, 2 кр.
            Философия, 3 кр.
            Шетел тілі, 6 кр.
            Саясаттану, 2 кр.
            Құқық негіздері, 2 кр.
            Әлеуметтану, 2 кр.
            Құқық негіздері, 2 кр.
            Құқық негіздері, 2 кр.
            Философия., 3 кр.
            Саясаттану, 2 кр.
            Экономикалық теория негіздері, 2 кр.
            Құқық негіздері, 2 кр.
            Қазақстанның қазіргі заманғы тарихы, 3 кр.
            Ақпараттық және коммуникациялық технологиялар, 3 кр.
            Орыс тілі, 6 кр.
            Философия, 3 кр.
            Шетел тілі, 6 кр.
            Қазақстанның қазіргі заман тарихы, 3 кр.
            Ақпараттық және коммуникациялық технологиялар, 3 кр.
            Философия, 3 кр.
            Орыс тілі, 6 кр.
            Шетел тілі, 6 кр.
            Қазақстанның қазіргі заман тарихы, 3 кр.
Жалпыға міндетті модуль
            Математика, 3 кр.
            Физика 1, 2 кр.
            Физика 2, 2 кр.
            Бейорганикалық химия, 4 кр.
            Аналитикалық химия, 3 кр.
            Физикалық химия, 3 кр.
            Органикалық химия, 2 кр.
            Инженерлік сызба, 2 кр.
            Қолданбалы механика, 2 кр.
            Жалпы химиялық технология, 4 кр.
            Химиялық өндірістердің аппараттары мен процесстері, 3 кр.
            Қазақстандағы минералды шикізаттар, 2 кр.
            Химико-технологиялық өндіріс пен қауыпсіздік негіздері, 2 кр.
            Қалдықсыз технология, 2 кр.
            Химико-технологиялық өндіріс пен қауыпсіздік негіздері, 2 кр.
            Кәсіби орыс тілі, 3 кр.
            Кәсіби-бағытталған шетел тілі, 3 кр.
            Физика, 4 кр.
            Математика, 3 кр.
            Физика 1, 2 кр.
            Физика 2, 2 кр.
            Бейорганикалық химия, 4 кр.
            Аналитикалық химия, 3 кр.
            Физикалық химия, 3 кр.
            Органикалық химия, 2 кр.
            Инженерлік сызба, 2 кр.
            Қолданбалы механика, 2 кр.
            Жалпы химиялық технология, 4 кр.
            Химиялық өндірістердің аппараттары мен процесстері, 3 кр.
            Қазақстандағы минералды шикізаттар, 2 кр.
            Қалдықсыз технология, 2 кр.
            Кәсіби орыс тілі, 2 кр.
            Кәсіби-бағытталған шетел тілі, 2 кр.
            Химико-технологиялық өндіріс пен қауыпсіздік негіздері, 2 кр.
            Инженерлік сызба, 2 кр.
            Кәсіби-бағытталған шетел тілі, 2 кр.
            Кәсіби орыс тілі, 2 кр.
            Жоғары математика, 4 кр.
            Физика, 4 кр.
            Бейорганикалық химия, 6 кр.
            Мамандыққа кіріспе, 2 кр.
            Кәсіби-бағытталған шетел тілі, 2 кр.
            Кәсіби орыс тілі, 2 кр.
            Жоғары математика, 4 кр.
            Физика, 4 кр.
            Бейорганикалық химия, 6 кр.
            Мамандыққа кіріспе, 2 кр.
            Химия, 2 кр.
            Кәсіби-бағытталған шетел тілі (ағылшын тілі), 2 кр.
            Кәсіби қазақ тілі, 2 кр.
            Жоғары математика, 4 кр.
            Физика, 4 кр.
            Мамандыққа кіріспе, 2 кр.
            Бейорганикалық химия, 4 кр.
            Химия, 2 кр.
            Кәсіби-бағытталған шетел тілі (ағылшын тілі), 2 кр.
            Кәсіби қазақ тілі, 2 кр.
            Жоғары математика, 4 кр.
            Физика, 4 кр.
            Мамандыққа кіріспе, 2 кр.
            Бейорганикалық химия, 4 кр.
            Кәсіби қазақ (орыс) тілі, 2 кр.
            Кәсіби қазақ тілі, 2 кр.
Жалпыға міндетті модуль
            Тұздар, негіздер және қышқылдардың химиялық технологиясы, 2 кр.
            Электрохимиялық өндіріс технологиясы және плазмохимия, 2 кр.
            Минералды тыңайтқыштардың химиялық технологиясы, 2 кр.
            Глинозём мен силикат материалдардың химиялық технологиясы, 2 кр.
            ХТӨ басқару жүйесі және экономика, 2 кр.
            Жобалау негіздері мен зауыттарды жабдықтау, 2 кр.
            Асыл және сирек металдар технологиясы, 2 кр.
            Техникалық термодинамика және химия-технологиялық өндірістің энерготехнологиясы, 2 кр.
            Материалтану, 2 кр.
            Тұздар, негіздер және қышқылдардың химиялық технологиясы, 2 кр.
            Электрохимиялық өндіріс технологиясы және плазмохимия, 2 кр.
            Минералды тыңайтқыштардың химиялық технологиясы, 2 кр.
            Глинозём мен силикат материалдардың химиялық технологиясы, 2 кр.
            Экономика және химиялық-технологиялық өндірісте басқару жүйесі, 2 кр.
            Жобалау негіздері мен зауыттарды жабдықтау, 2 кр.
            Асыл және сирек металдар технологиясы, 2 кр.
            Техникалық термодинамика және химия-технологиялық өндірістің энерготехнологиясы, 2 кр.
            Материалтану, 2 кр.
            Бейорганикалық заттардың химиясы және технологиясы, 5 кр.
            Бейорганикалық заттардың химиясы және технологиясы, 5 кр.
            Бейорганикалық заттардың химиясы және технологиясы, 5 кр.
            Бейорганикалық заттардың химиясы және технологиясы, 5 кр.
A.G.P.
Цветы и комнатные растения
TITgroup
Johnny Superb