Қателік
  • Error loading component: com_tup, 1
  • Error loading component: com_tup, 1
  • Error loading component: com_tup, 1

Жалпыға міндетті модуль
            Құқық негіздері, 2 кр.
            Философия, 3 кр.
            Шетел тілі, 6 кр.
            Орыс тілі, 6 кр.
            Саясаттану, 2 кр.
            Экономикалық теорияның негіздері, 2 кр.
            Әлеуметтану, 2 кр.
            Экология және тұрақты даму, 2 кр.
            Қазақстан тарихы, 3 кр.
            Ақпараттану, 3 кр.
            Дене шынықтыру (валеология), 0 кр.
            Дене шынықтыру, 0 кр.
            Ақпараттану, 3 кр.
            Экология, 1 кр.
            Қазақстан Республикасының конституциялық құқығы, 3 кр.
            Дене шынықтыру (секция), 0 кр.
            Құқық негіздері, 2 кр.
            Философия, 3 кр.
            Шетел тілі, 6 кр.
            Орыс тілі, 6 кр.
            Саясаттану, 2 кр.
            Экономикалық теорияның негіздері, 2 кр.
            Әлеуметтану, 2 кр.
            Экология және тұрақты даму, 2 кр.
            Қазақстан тарихы, 3 кр.
            Ақпараттану, 3 кр.
            Дене шынықтыру, 0 кр.
            Ақпараттану, 3 кр.
            Экология, 1 кр.
            Қазақстан Республикасының конституциялық құқығы, 3 кр.
            Дене шынықтыру, 0 кр.
            Өмір сүру қауіпсіздігінің негіздері, 2 кр.
            Қазақстан тарихы, 3 кр.
            Ақпараттану, 3 кр.
            Өмір сүру қауіпсіздігінің негіздері, 2 кр.
            Әлеуметтану, 2 кр.
            Экология және тұрақты даму, 2 кр.
            Орыс тілі, 6 кр.
            Экономикалық теорияның негіздері, 2 кр.
            Шетел тілі, 6 кр.
            Құқық негіздері, 2 кр.
            Саясаттану, 2 кр.
            Философия, 3 кр.
            Қазақстан Республикасының конституциялық құқығы, 3 кр.
            Дене шынықтыру, 0 кр.
            Қазақстан тарихы, 3 кр.
            Ақпараттану, 3 кр.
            Өмір сүру қауіпсіздігінің негіздері, 2 кр.
            Әлеуметтану, 2 кр.
            Экология және тұрақты даму, 2 кр.
            Орыс тілі, 6 кр.
            Экономикалық теорияның негіздері, 2 кр.
            Шетел тілі, 6 кр.
            Құқық негіздері, 2 кр.
            Саясаттану, 2 кр.
            Философия, 3 кр.
            Қазақстан Республикасының конституциялық құқығы, 3 кр.
            Дене шынықтыру, 0 кр.
            Қазақстан тарихы, 3 кр.
            Ақпараттану, 3 кр.
            Өмір сүру қауіпсіздігінің негіздері, 2 кр.
            Әлеуметтану, 2 кр.
            Экология және тұрақты даму, 2 кр.
            Орыс тілі, 6 кр.
            Экономикалық теорияның негіздері, 2 кр.
            Шетел тілі, 6 кр.
            Құқық негіздері, 2 кр.
            Саясаттану, 2 кр.
            Философия, 3 кр.
            Қазақстан Республикасының конституциялық құқығы, 3 кр.
            Саясаттану, 2 кр.
            Дене шынықтыру, 0 кр.
            Ақпараттану, 3 кр.
            Орыс тілі, 6 кр.
            Шетел тілі, 6 кр.
            Философия, 3 кр.
            Өмір сүру қауіпсіздігінің негіздері, 2 кр.
            Қазақстан Республикасының конституциялық құқығы, 3 кр.
            Саясаттану, 2 кр.
            Қазақстан тарихы, 3 кр.
            Әлеуметтану, 2 кр.
            Экология және тұрақты даму, 2 кр.
            Экономикалық теорияның негіздері, 2 кр.
            Құқық негіздері, 2 кр.
            Дене шынықтыру, 2 кр.
            Ақпараттық және коммуникациялық технологиялар, 3 кр.
            Шетел тілі, 6 кр.
            Философия, 3 кр.
            Орыс тілі, 6 кр.
            Қазақстанның қазіргі заманғы тарихы, 3 кр.
            Қазақстанның қазіргі заман тарихы, 3 кр.
            Дене шынықтыру, 2 кр.
            Ақпараттық және коммуникациялық технологиялар, 3 кр.
            Шетел тілі, 6 кр.
            Философия, 3 кр.
            Орыс тілі, 6 кр.
            Қазақстанның қазіргі заман тарихы, 3 кр.
Жалпыға міндетті модуль
            Алгебра және геометрия, 3 кр.
            Математикалық анализ, 3 кр.
            Физика 1, 3 кр.
            Физика 2, 3 кр.
            Ықтималдықтар теориясы және математикалық статистика, 2 кр.
            Алгоритмдер тілдерінде бағдарламалау, 3 кр.
            Басқару модельдері мен әдістері, 2 кр.
            Ақпарат теориясы, 2 кр.
            Еңбеқ қорғау және өмір әрекетінің қауіпсіздігі, 3 кр.
            Электр тізбектерінің теориясы, 3 кр.
            Микроэлектроника, 2 кр.
            Есептеу жүйелері мен желілерінің ұйымдастырылуы, 3 кр.
            Дискреттік математика, 3 кр.
            Экономика және өндірісті ұйымдастыру, 3 кр.
            Кәсіби қазақ тілі, 3 кр.
            Кәсіби-бағытталған шетел тілі, 3 кр.
            Алгебра және геометрия, 3 кр.
            Математикалық анализ, 3 кр.
            Физика 1, 3 кр.
            Физика 2, 3 кр.
            Ықтималдықтар теориясы және математикалық статистика, 2 кр.
            Алгоритмдер тілдерінде бағдарламалау, 3 кр.
            Басқару модельдері мен әдістері, 2 кр.
            Ақпарат теориясы, 2 кр.
            Еңбеқ қорғау және өмір әрекетінің қауіпсіздігі, 3 кр.
            Электр тізбектерінің теориясы, 3 кр.
            Микроэлектроника, 2 кр.
            Есептеу жүйелері мен желілерінің ұйымдастырылуы, 3 кр.
            Дискреттік математика, 3 кр.
            Экономика және өндірісті ұйымдастыру, 3 кр.
            Кәсіби орыс тілі, 2 кр.
            Кәсіби-бағытталған шетел тілі, 2 кр.
            Алгебра және геометрия, 3 кр.
            Математикалық анализ, 3 кр.
            Алгоритмдеу және программалау негіздері, 4 кр.
            Физика, 3 кр.
            Дискреттік математика, 3 кр.
            Кәсіби орыс тілі, 2 кр.
            Кәсіби-бағытталған шетел тілі, 2 кр.
            Математикалық анализ, 3 кр.
            Алгоритмдеу және программалау негіздері, 4 кр.
            Физика, 3 кр.
            Дискреттік математика, 3 кр.
            Алгебра және геометрия, 3 кр.
            Кәсіби орыс тілі, 2 кр.
            Кәсіби-бағытталған шетел тілі, 2 кр.
            Математикалық анализ, 3 кр.
            Алгоритмдеу және программалау негіздері, 4 кр.
            Физика, 3 кр.
            Дискреттік математика, 3 кр.
            Алгебра және геометрия, 3 кр.
            Кәсіби орыс тілі, 2 кр.
            Кәсіби-бағытталған шетел тілі, 2 кр.
            Математикалық анализ, 3 кр.
            Алгоритмдеу және программалау негіздері, 4 кр.
            Дискреттік математика, 3 кр.
            Физика, 3 кр.
            Алгебра және геометрия, 3 кр.
            Кәсіби орыс тілі, 2 кр.
            Кәсіби-бағытталған шетел тілі, 2 кр.
            Алгоритмдеу және программалау, 3 кр.
            Физика, 3 кр.
            Кәсіби орыс тілі, 2 кр.
            Математика, 3 кр.
            Электроника, 2 кр.
            Цифрлік схемотехника, 2 кр.
            Компьютерлік жүйелерді ұйымдастыруы және сәулеті, 3 кр.
            Кәсіби-бағытталған шетел тілі, 2 кр.
            Алгоритмдеу және программалау, 3 кр.
            Физика, 3 кр.
            Математика, 3 кр.
            Электроника, 2 кр.
            Цифрлік схемотехника, 2 кр.
            Компьютерлік жүйелерді ұйымдастыруы және сәулеті, 3 кр.
            Кәсіби орыс тілі, 2 кр.
            Кәсіби-бағытталған шетел тілі, 2 кр.
            Кәсіби орыс тілі, 2 кр.
            Кәсіби-бағытталған шетел тілі, 2 кр.
Жалпыға міндетті модуль
            Программалау технологиясы, 3 кр.
            Ақпараттық қауіпсіздік негіздері, 3 кр.
            Бағдарламаны әзірлеудің құрал-саймандары, 3 кр.
            Компьютерліқ жүйелердің интерфейстері, 3 кр.
            Интернет технологиясы, 3 кр.
            Компьютерлік желілер, 3 кр.
            Операциялық жүйелер, 3 кр.
            Программалау технологиясы, 3 кр.
            Ақпараттық қауіпсіздік негіздері, 3 кр.
            Бағдарламаны әзірлеудің құрал-саймандары, 3 кр.
            Компьютерліқ жүйелердің интерфейстері, 3 кр.
            Интернет технологиясы, 3 кр.
            Компьютерлік желілер, 3 кр.
            Операциялық жүйелер, 3 кр.
            Жүйелік программалау, 3 кр.
            Бағдарламаны әзірлеудің құрал-саймандары, 2 кр.
            Жүйелік программалау, 3 кр.
            Бағдарламаны әзірлеудің құрал-саймандары, 2 кр.
            Жүйелік программалау, 3 кр.
            Бағдарламаны әзірлеудің құрал-саймандары, 2 кр.
            Жүйелік программалау, 3 кр.
            Бағдарламаны әзірлеудің құрал-саймандары, 2 кр.
            Жүйелік программалау, 3 кр.
            Бағдарламаны әзірлеудің құрал-саймандары, 2 кр.
            Бағдарламаны әзірлеудің құрал-саймандары, 2 кр.
            Жүйелік программалау, 3 кр.
            Жүйелік программалау, 3 кр.
A.G.P.
Цветы и комнатные растения
TITgroup
Johnny Superb