Қателік
  • Error loading component: com_tup, 1
  • Error loading component: com_tup, 1
  • Error loading component: com_tup, 1

Жалпыға міндетті модуль
            Философия, 3 кр.
            Орыс тілі, 6 кр.
            Саясаттану, 2 кр.
            Экономикалық теорияның негіздері, 2 кр.
            Қазақстан тарихы, 3 кр.
            Шетел тілі, 6 кр.
            Ақпараттану, 3 кр.
            Экология және тұрақты даму, 2 кр.
            Құқық негіздері, 2 кр.
            Экономикалық теорияның негіздері, 1 кр.
            Экономикалық теорияның негіздері, 1 кр.
            Өмір сүру қауіпсіздігінің негіздері, 1 кр.
            Дене шынықтыру (валеология), 0 кр.
            Дене шынықтыру, 0 кр.
            Дене шынықтыру (секция), 0 кр.
            Өмір сүру қауіпсіздігінің негіздері, 1 кр.
            Философия, 3 кр.
            Орыс тілі, 6 кр.
            Саясаттану, 2 кр.
            Экономикалық теорияның негіздері, 2 кр.
            Қазақстан тарихы, 3 кр.
            Шетел тілі, 6 кр.
            Ақпараттану, 3 кр.
            Экология және тұрақты даму, 2 кр.
            Құқық негіздері, 2 кр.
            Дене шынықтыру, 2 кр.
            Өмір сүру қауіпсіздігінің негіздері, 2 кр.
            Философия, 3 кр.
            Орыс тілі, 6 кр.
            Саясаттану, 2 кр.
            Экономикалық теорияның негіздері, 2 кр.
            Қазақстан тарихы, 3 кр.
            Шетел тілі, 6 кр.
            Ақпараттану, 3 кр.
            Экология және тұрақты даму, 2 кр.
            Құқық негіздері, 2 кр.
            Дене шынықтыру, 2 кр.
            Өмір сүру қауіпсіздігінің негіздері, 2 кр.
            Әлеуметтану, 2 кр.
            Философия, 3 кр.
            Орыс тілі, 6 кр.
            Саясаттану, 2 кр.
            Экономикалық теорияның негіздері, 2 кр.
            Қазақстан тарихы, 3 кр.
            Шетел тілі, 6 кр.
            Ақпараттану, 3 кр.
            Экология және тұрақты даму, 2 кр.
            Құқық негіздері, 2 кр.
            Дене шынықтыру, 2 кр.
            Өмір сүру қауіпсіздігінің негіздері, 2 кр.
            Әлеуметтану, 2 кр.
            Философия, 3 кр.
            Орыс тілі, 6 кр.
            Саясаттану, 2 кр.
            Экономикалық теорияның негіздері, 2 кр.
            Қазақстан тарихы, 3 кр.
            Шетел тілі, 6 кр.
            Ақпараттану, 3 кр.
            Экология және тұрақты даму, 2 кр.
            Құқық негіздері, 2 кр.
            Дене шынықтыру, 2 кр.
            Өмір сүру қауіпсіздігінің негіздері, 2 кр.
            Әлеуметтану, 2 кр.
            Құқық негіздері, 2 кр.
            Құқық негіздері, 2 кр.
            Орыс тілі, 6 кр.
            Философия, 3 кр.
            Шетел тілі, 6 кр.
            Дене шынықтыру, 2 кр.
            Қазақстанның қазіргі заманғы тарихы, 3 кр.
            Ақпараттық және коммуникациялық технологиялар, 3 кр.
            Қазақстанның қазіргі заман тарихы, 3 кр.
            Орыс тілі, 6 кр.
            Философия, 3 кр.
            Шетел тілі, 6 кр.
            Дене шынықтыру, 2 кр.
            Ақпараттық және коммуникациялық технологиялар, 3 кр.
            Қазақстанның қазіргі заман тарихы, 3 кр.
Жалпыға міндетті модуль
            Әлеуметтік жұмыстың тарихы мен теориясы, 5 кр.
            Әлеуметтік жұмыстың технологиялары мен әдістері, 5 кр.
            Әлеуметтік жұмыстың экономикалық негіздері, 2 кр.
            Әлеуметтік саясат, 3 кр.
            Әлеуметтік жұмыстағы әкімшілік, ұйымдастыру және басқару, 3 кр.
            Әлеуметтік жұмысты құқықтық қамтамасыз ету, 2 кр.
            Әлеуметтік жұмыстағы болжау мен жобалау, 2 кр.
            Жалпы және әлеуметтік психология, 3 кр.
            Жалпы және әлеуметтік педагогика, 2 кр.
            Мамандыққа кіріспе, 1 кр.
            Әлеуметтану, 2 кр.
            Халық денсаулығын корғаудың медициналық-әлеуметтік негіздері, 2 кр.
            Әлеуметтік жұмыстың тарихы мен теориясы, 5 кр.
            Әлеуметтік жұмыстың технологиялары мен әдістері, 5 кр.
            Әлеуметтік жұмыстың экономикалық негіздері, 2 кр.
            Әлеуметтік саясат, 3 кр.
            Әлеуметтік жұмыстағы әкімшілік, ұйымдастыру және басқару, 3 кр.
            Әлеуметтік жұмысты құқықтық қамтамасыз ету, 2 кр.
            Әлеуметтік жұмыстағы болжау мен жобалау, 2 кр.
            Жалпы және әлеуметтік психология, 3 кр.
            Жалпы және әлеуметтік педагогика, 2 кр.
            Мамандыққа кіріспе, 1 кр.
            Әлеуметтану, 2 кр.
            Халық денсаулығын корғаудың медициналық-әлеуметтік негіздері, 2 кр.
            Кәсіби қазақ тілі, 2 кр.
            Кәсіби-бағытталған шетел тілі, 2 кр.
            Әлеуметтік жұмыстағы әкімшілік, ұйымдастыру және басқару, 3 кр.
            Әлеуметтік жұмысты құқықтық қамтамасыз ету, 3 кр.
            Жалпы және әлеуметтік психология, 3 кр.
            Әлеуметтік медицинаның негіздері, 3 кр.
            Әлеуметтік жұмыстың теориясы, 4 кр.
            Кәсіби қазақ тілі, 2 кр.
            Кәсіби-бағытталған шетел тілі, 2 кр.
            Әлеуметтік жұмысты құқықтық қамтамасыз ету, 2 кр.
            Әлеуметтік жұмысты құқықтық қамтамасыз ету, 2 кр.
            Әлеуметтік жұмыстағы әкімшілік, ұйымдастыру және басқару, 3 кр.
            Әлеуметтік жұмысты құқықтық қамтамасыз ету, 3 кр.
            Жалпы және әлеуметтік психология, 3 кр.
            Әлеуметтік медицинаның негіздері, 3 кр.
            Әлеуметтік жұмыстың теориясы, 4 кр.
            Кәсіби қазақ тілі, 2 кр.
            Кәсіби-бағытталған шетел тілі, 2 кр.
            Әлеуметтік жұмыстағы әкімшілік, ұйымдастыру және басқару, 3 кр.
            Әлеуметтік жұмысты құқықтық қамтамасыз ету, 3 кр.
            Жалпы және әлеуметтік психология, 3 кр.
            Әлеуметтік медицинаның негіздері, 3 кр.
            Әлеуметтік жұмыстың теориясы, 4 кр.
            Кәсіби орыс тілі, 2 кр.
            Кәсіби-бағытталған шетел тілі, 2 кр.
            Әлеуметтік жұмысты құқықтық қамтамасыз ету, 3 кр.
            Әлеуметтік медицинаның негіздері, 3 кр.
            Әлеуметтік жұмыстағы әкімшілік, ұйымдастыру және басқару, 3 кр.
            Әлеуметтік жұмыстың экономикалық негіздері, 3 кр.
            Әлеуметтік жұмыстың теориясы, 4 кр.
            Кәсіби-бағытталған шетел тілі, 2 кр.
            Әлеуметтік жұмысты құқықтық қамтамасыз ету, 3 кр.
            Кәсіби орыс тілі, 2 кр.
            Әлеуметтік медицинаның негіздері, 3 кр.
            Әлеуметтік жұмыстағы әкімшілік, ұйымдастыру және басқару, 3 кр.
            Әлеуметтік жұмыстың экономикалық негіздері, 3 кр.
            Кәсіби-бағытталған шетел тілі, 2 кр.
            Әлеуметтік жұмыстың теориясы, 4 кр.
            Әлеуметтік жұмысты құқықтық қамтамасыз ету, 3 кр.
            Кәсіби орыс тілі, 2 кр.
            Әлеуметтік жұмысты құқықтық қамтамасыз ету, 3 кр.
            Әлеуметтік жұмыстағы әкімшілік, ұйымдастыру және басқару, 3 кр.
Жалпыға міндетті модуль
            Жастармен әлеуметтік жұмыс, 3 кр.
            Халықты еңбекпен камтамасыз ету және оны реттеу, 3 кр.
            Әлеуметтік қызметтегі стандарттар мен мониторинг, 3 кр.
            Әлеуметтік жұмыстың қәсіби-этикалық негіздері, 1 кр.
            Отбасы және балалармен әлеуметтік жұмыс, 4 кр.
            Әлеуметтік этнография және демография, 2 кр.
            Психодиагностика, 2 кр.
            Әлеуметтік геронтология, 1 кр.
            Жастармен әлеуметтік жұмыс, 3 кр.
            Халықты еңбекпен камтамасыз ету және оны реттеу, 3 кр.
            Әлеуметтік қызметтегі стандарттар мен мониторинг, 3 кр.
            Әлеуметтік жұмыстың қәсіби-этикалық негіздері, 1 кр.
            Отбасы және балалармен әлеуметтік жұмыс, 4 кр.
            Әлеуметтік этнография және демография, 2 кр.
            Психодиагностика, 2 кр.
            Әлеуметтік геронтология, 1 кр.
            Әлеуметтік жұмыстың технологиялары мен әдістері, 3 кр.
            Әлеуметтік жұмыста әлеуметтік қызметтер, 2 кр.
            Әлеуметтік жұмыстың технологиялары мен әдістері, 3 кр.
            Әлеуметтік жұмыста әлеуметтік қызметтер, 2 кр.
            Әлеуметтік жұмыстың технологиялары мен әдістері, 3 кр.
            Әлеуметтік жұмыста әлеуметтік қызметтер, 2 кр.
            Әлеуметтік жұмыстың технологиялары мен әдістері, 3 кр.
            Әлеуметтік жұмыстың этикалық негіздері, 2 кр.
            Әлеуметтік жұмыстың технологиялары мен әдістері, 3 кр.
            Әлеуметтік жұмыстың этикалық негіздері, 2 кр.
A.G.P.
Цветы и комнатные растения
TITgroup
Johnny Superb