Қателік
  • Error loading component: com_tup, 1
  • Error loading component: com_tup, 1
  • Error loading component: com_tup, 1

Жалпыға міндетті модуль
            Философия, 3 кр.
            Экология және тұрақты даму, 2 кр.
            Саясаттану, 2 кр.
            Құқық негіздері, 2 кр.
            Экономикалық теорияның негіздері, 2 кр.
            Әлеуметтану, 2 кр.
            Шетел тілі, 6 кр.
            Қазақстан тарихы, 3 кр.
            Орыс тілі, 6 кр.
            Ақпараттану, 3 кр.
            Өмір сүру қауіпсіздігінің негіздері, 1 кр.
            Ақпараттану, 3 кр.
            Құқық негіздері, 2 кр.
            Өмір сүру қауіпсіздігінің негіздері, 2 кр.
            Философия, 3 кр.
            Экология және тұрақты даму, 2 кр.
            Саясаттану, 2 кр.
            Құқық негіздері, 2 кр.
            Экономикалық теорияның негіздері, 2 кр.
            Әлеуметтану, 2 кр.
            Құқық негіздері, 2 кр.
            Ақпараттану, 3 кр.
            Шетел тілі, 6 кр.
            Қазақстан тарихы, 3 кр.
            Орыс тілі, 6 кр.
            Ақпараттану, 3 кр.
            Өмір сүру қауіпсіздігінің негіздері, 2 кр.
            Философия, 3 кр.
            Экология және тұрақты даму, 2 кр.
            Саясаттану, 2 кр.
            Құқық негіздері, 2 кр.
            Экономикалық теорияның негіздері, 2 кр.
            Әлеуметтану, 2 кр.
            Құқық негіздері, 2 кр.
            Ақпараттану, 3 кр.
            Шетел тілі, 6 кр.
            Қазақстан тарихы, 3 кр.
            Орыс тілі, 6 кр.
            Ақпараттану, 3 кр.
            Өмір сүру қауіпсіздігінің негіздері, 2 кр.
            Философия, 3 кр.
            Экология және тұрақты даму, 2 кр.
            Саясаттану, 2 кр.
            Құқық негіздері, 2 кр.
            Экономикалық теорияның негіздері, 2 кр.
            Әлеуметтану, 2 кр.
            Құқық негіздері, 2 кр.
            Ақпараттану, 3 кр.
            Шетел тілі, 6 кр.
            Қазақстан тарихы, 3 кр.
            Орыс тілі, 6 кр.
            Ақпараттану, 3 кр.
            Өмір сүру қауіпсіздігінің негіздері, 2 кр.
            Философия, 3 кр.
            Экология және тұрақты даму, 2 кр.
            Саясаттану, 2 кр.
            Құқық негіздері, 2 кр.
            Экономикалық теорияның негіздері, 2 кр.
            Әлеуметтану, 2 кр.
            Құқық негіздері, 2 кр.
            Ақпараттану, 3 кр.
            Шетел тілі, 6 кр.
            Қазақстан тарихы, 3 кр.
            Орыс тілі, 6 кр.
            Ақпараттану, 3 кр.
            Өмір сүру қауіпсіздігінің негіздері, 2 кр.
            Саясаттану, 2 кр.
            Әлеуметтану, 2 кр.
            Құқық негіздері, 2 кр.
            Құқық негіздері, 2 кр.
            Құқық негіздері, 2 кр.
            Философия, 3 кр.
            Экология және тұрақты даму, 2 кр.
            Саясаттану, 2 кр.
            Экономикалық теорияның негіздері, 2 кр.
            Әлеуметтану, 2 кр.
            Құқық негіздері, 2 кр.
            Ақпараттану, 3 кр.
            Шетел тілі, 6 кр.
            Қазақстан тарихы, 3 кр.
            Орыс тілі, 6 кр.
            Ақпараттану, 3 кр.
            Өмір сүру қауіпсіздігінің негіздері, 2 кр.
            Құқық негіздері, 2 кр.
            Ақпараттық және коммуникациялық технологиялар, 3 кр.
            Құқық негіздері, 2 кр.
            Ақпараттану, 3 кр.
            Шетел тілі, 6 кр.
            Философия, 3 кр.
            Қазақстанның қазіргі заманғы тарихы, 3 кр.
            Орыс тілі, 6 кр.
            Қазақстанның қазіргі заман тарихы, 3 кр.
            Ақпараттық және коммуникациялық технологиялар, 3 кр.
            Құқық негіздері, 2 кр.
            Ақпараттану, 3 кр.
            Шетел тілі, 6 кр.
            Философия, 3 кр.
            Орыс тілі, 6 кр.
            Қазақстанның қазіргі заман тарихы, 3 кр.
Жалпыға міндетті модуль
            Химия, 2 кр.
            Құрылыс машиналар және жабдықтары, 2 кр.
            Физика, 3 кр.
            Сызба геометриясы және инженерлік графика, 3 кр.
            Математика I, 3 кр.
            Геодезия, 2 кр.
            Теориялық механика, 2 кр.
            Көліктік материалтану, 3 кр.
            Материалдар кедергісі, 3 кр.
            Көлік құрылымдарының құрылыс механикасы, 3 кр.
            Топырақтар механикасы, негіздер және іргетастар, 3 кр.
            Математика II, 3 кр.
            Сызба геометриясы және инженерлік графика, 3 кр.
            Химия 1, 2 кр.
            Құрылыс машиналар және жабдықтары, 2 кр.
            Физика, 3 кр.
            Математика I, 3 кр.
            Геодезия, 2 кр.
            Математика II, 3 кр.
            Теориялық механика, 2 кр.
            Көліктік материалтану, 3 кр.
            Материалдар кедергісі, 3 кр.
            Көлік құрылымдарының құрылыс механикасы, 3 кр.
            Топырақтар механикасы, негіздер және іргетастар, 3 кр.
            Кәсіби орыс тілі, 2 кр.
            Кәсіби-бағытталған шетел тілі, 2 кр.
            Сызба геометриясы және инженерлік графика, 3 кр.
            Сызба геометриясы және инженерлік графика, 3 кр.
            Химия 1, 2 кр.
            Физика, 3 кр.
            Математика I, 3 кр.
            Геодезия, 2 кр.
            Математика II, 3 кр.
            Кәсіби орыс тілі, 2 кр.
            Кәсіби-бағытталған шетел тілі, 2 кр.
            Құрылыс материалдары, 3 кр.
            Техникалық механика, 4 кр.
            Физика, 3 кр.
            Математика, 3 кр.
            Геодезия, 3 кр.
            Кәсіби орыс тілі, 2 кр.
            Кәсіби-бағытталған шетел тілі, 2 кр.
            Құрылыс материалдары, 3 кр.
            Техникалық механика, 4 кр.
            Физика, 3 кр.
            Математика, 3 кр.
            Геодезия, 3 кр.
            Кәсіби орыс тілі, 2 кр.
            Кәсіби-бағытталған шетел тілі, 2 кр.
            Құрылыс материалдары, 3 кр.
            Техникалық механика, 4 кр.
            Физика, 3 кр.
            Математика, 3 кр.
            Геодезия, 3 кр.
            Кәсіби орыс тілі, 2 кр.
            Кәсіби-бағытталған шетел тілі, 2 кр.
            Құрылыс материалдары, 3 кр.
            Кәсіби-бағытталған шетел тілі, 2 кр.
            Жоғарғы математика ІІ, 3 кр.
            Физика І, 2 кр.
            Физика ІІ, 2 кр.
            Кәсіби орыс тілі, 2 кр.
            Жоғарғы математика І, 3 кр.
            Инженерлік геодезия, 3 кр.
            Құрылыс материалдары, 3 кр.
            Кәсіби-бағытталған шетел тілі, 2 кр.
            Физика І, 2 кр.
            Физика ІІ, 2 кр.
            Жоғарғы математика ІІ, 3 кр.
            Кәсіби орыс тілі, 2 кр.
            Жоғарғы математика І, 3 кр.
            Инженерлік геодезия, 3 кр.
Жалпыға міндетті модуль
            Көлік құрылыстарын салу технологиясы, 3 кр.
            Көлік құрылысының экономикасы, 3 кр.
            Көлік құрылысындағы еңбекті қорғау, 3 кр.
            Көлік құрылыстарын салуды ұйымдастыру, 3 кр.
            Көлік құрылысындағы еңбекті қорғау, 3 кр.
            Көлік құрылыстарын салуды ұйымдастыру, 3 кр.
            Көлік құрылысының экономикасы, 3 кр.
            Көлік құрылыстарын салу технологиясы, 3 кр.
            Көлік құрылысының экономикасы, 2 кр.
            Көлік құрылыстарын салу технологиясы, 3 кр.
            Құрылыс конструкциялары, 2 кр.
            Құрылыстың технологиясы және ұйымдастыру, 3 кр.
            Құрылыс конструкциялары, 2 кр.
            Құрылыстың технологиясы және ұйымдастыру, 3 кр.
            Құрылыс конструкциялары, 2 кр.
            Құрылыстың технологиясы және ұйымдастыру, 3 кр.
            Көлік имараттарының құрылысын ұйымдастыру және жоспарлау, 2 кр.
            Құрылыс өндірісінің технологиясы, 3 кр.
            Көлік имараттарының құрылысын ұйымдастыру және жоспарлау, 2 кр.
            Құрылыс өндірісінің технологиясы, 3 кр.
            Құрылыстың технологиясы және ұйымдастыру, 3 кр.
A.G.P.
Цветы и комнатные растения
TITgroup
Johnny Superb