Қателік
  • Error loading component: com_tup, 1
  • Error loading component: com_tup, 1
  • Error loading component: com_tup, 1

Жалпыға міндетті модуль
            Орыс тілі, 6 кр.
            Шетел тілі, 6 кр.
            Ақпараттану, 3 кр.
            Экология және тұрақты даму, 2 кр.
            Философия, 3 кр.
            Саясаттану, 2 кр.
            Құқық негіздері, 2 кр.
            Экономикалық теорияның негіздері, 2 кр.
            Әлеуметтану, 2 кр.
            Қазақстан тарихы, 3 кр.
            Өмір сүру қауіпсіздігінің негіздері, 1 кр.
            Экология, 1 кр.
            Кеден ісі саласындағы құқық бұзушылық үшін жауапкершілік, 2 кр.
            Дене шынықтыру, 0 кр.
            Дене шынықтыру (валеология), 0 кр.
            Дене шынықтыру (секция), 0 кр.
            Өмір сүру қауіпсіздігінің негіздері, 1 кр.
            Өмір сүру қауіпсіздігінің негіздері, 2 кр.
            Орыс тілі, 6 кр.
            Шетел тілі, 6 кр.
            Ақпараттану, 3 кр.
            Экология және тұрақты даму, 2 кр.
            Философия, 3 кр.
            Саясаттану, 2 кр.
            Құқық негіздері, 2 кр.
            Экономикалық теорияның негіздері, 2 кр.
            Әлеуметтану, 2 кр.
            Қазақстан тарихы, 3 кр.
            Экология, 1 кр.
            Кеден ісі саласындағы құқық бұзушылық үшін жауапкершілік, 2 кр.
            Дене шынықтыру, 0 кр.
            Дене шынықтыру (валеология), 0 кр.
            Дене шынықтыру (секция), 0 кр.
            Қазақстан тарихы, 3 кр.
            Ақпараттану, 3 кр.
            Өмір сүру қауіпсіздігінің негіздері, 2 кр.
            Әлеуметтану, 2 кр.
            Экология және тұрақты даму, 2 кр.
            Орыс тілі, 6 кр.
            Экономикалық теория негіздері, 2 кр.
            Шетел тілі, 6 кр.
            Құқық негіздері, 2 кр.
            Саясаттану, 2 кр.
            Философия, 3 кр.
            Қазақстан тарихы, 3 кр.
            Ақпараттану, 3 кр.
            Өмір сүру қауіпсіздігінің негіздері, 2 кр.
            Әлеуметтану, 2 кр.
            Экология және тұрақты даму, 2 кр.
            Орыс тілі, 6 кр.
            Экономикалық теория негіздері, 2 кр.
            Шетел тілі, 6 кр.
            Құқық негіздері, 2 кр.
            Саясаттану, 2 кр.
            Философия, 3 кр.
            Қазақстан тарихы, 3 кр.
            Ақпараттану, 3 кр.
            Өмір сүру қауіпсіздігінің негіздері, 2 кр.
            Әлеуметтану, 2 кр.
            Экология және тұрақты даму, 2 кр.
            Орыс тілі, 6 кр.
            Экономикалық теорияның негіздері, 2 кр.
            Шетел тілі, 6 кр.
            Құқық негіздері, 2 кр.
            Саясаттану, 2 кр.
            Философия, 3 кр.
            Саясаттану, 2 кр.
            Әлеуметтану, 2 кр.
            Құқық негіздері, 2 кр.
            Құқық негіздері, 2 кр.
            Құқық негіздері, 2 кр.
            Қазақстан тарихы, 3 кр.
            Ақпараттану, 3 кр.
            Өмір сүру қауіпсіздігінің негіздері, 2 кр.
            Әлеуметтану, 2 кр.
            Орыс тілі, 6 кр.
            Шетел тілі, 6 кр.
            Философия, 3 кр.
            Экология және тұрақты даму, 2 кр.
            Экономикалық теорияның негіздері, 2 кр.
            Саясаттану, 2 кр.
            Құқық негіздері, 2 кр.
            Ақпараттық және коммуникациялық технологиялар, 3 кр.
            Шетел тілі, 6 кр.
            Қазақстанның қазіргі заманғы тарихы, 3 кр.
            Орыс тілі, 6 кр.
            Философия, 3 кр.
            Қазақстанның қазіргі заман тарихы, 3 кр.
            Ақпараттық және коммуникациялық технологиялар, 3 кр.
            Шетел тілі, 6 кр.
            Орыс тілі, 6 кр.
            Философия, 3 кр.
            Қазақстанның қазіргі заман тарихы, 3 кр.
Жалпыға міндетті модуль
            Математика I, 3 кр.
            Математика 2, 3 кр.
            Физика 2, 3 кр.
            Электротехниканың теориялық негіздері 1, 3 кр.
            Физика 1, 3 кр.
            Электротехниканың теориялық негіздері 2, 3 кр.
            Механика, 3 кр.
            Еңбек қорғау, 2 кр.
            Сала экономикасы, 3 кр.
            Электр энергетикадағы математикалық есептеулер және компьютерлік моделдеу, 4 кр.
            Инженерлік және компьютерлік графика, 2 кр.
            Кәсіби қазақ тілі, 3 кр.
            Кәсіби-бағытталған шетел тілі, 3 кр.
            Математика I, 3 кр.
            Математика 2, 3 кр.
            Физика 2, 3 кр.
            Электротехниканың теориялық негіздері 1, 3 кр.
            Физика 1, 3 кр.
            Электротехниканың теориялық негіздері 2, 3 кр.
            Механика, 3 кр.
            Еңбек қорғау, 2 кр.
            Сала экономикасы, 3 кр.
            Электр энергетикадағы математикалық есептеулер және компьютерлік моделдеу, 4 кр.
            Инженерлік және компьютерлік графика, 2 кр.
            Кәсіби орыс тілі, 2 кр.
            Кәсіби-бағытталған шетел тілі, 2 кр.
            Инженерлік және компьютерлік графика, 2 кр.
            Кәсіби орыс тілі, 2 кр.
            Кәсіби-бағытталған шетел тілі, 2 кр.
            Математика I, 3 кр.
            Математика II, 3 кр.
            Физика, 4 кр.
            Электротехниканың теориялық негіздері 1, 3 кр.
            Электротехниканың теориялық негіздері 2, 3 кр.
            Сала экономикасы, 3 кр.
            Кәсіби орыс тілі, 2 кр.
            Кәсіби-бағытталған шетел тілі, 2 кр.
            Математика I, 3 кр.
            Математика II, 3 кр.
            Физика, 4 кр.
            Электротехниканың теориялық негіздері 1, 3 кр.
            Электротехниканың теориялық негіздері 2, 3 кр.
            Кәсіби орыс тілі, 2 кр.
            Кәсіби-бағытталған шетел тілі, 2 кр.
            Математика I, 3 кр.
            Математика II, 3 кр.
            Физика, 4 кр.
            Электротехниканың теориялық негіздері 1, 3 кр.
            Электротехниканың теориялық негіздері 2, 3 кр.
            Математика I, 3 кр.
            Математика II, 3 кр.
            Электротехниканың теориялық негіздері 1, 3 кр.
            Электротехниканың теориялық негіздері 2, 3 кр.
            Физика, 4 кр.
            Кәсіби орыс тілі, 2 кр.
            Кәсіби-бағытталған шетел тілі, 2 кр.
            Математика I, 3 кр.
            Электротехниканың теориялық негіздері 1, 3 кр.
            Математика II, 3 кр.
            Электротехниканың теориялық негіздері 2, 3 кр.
            Физика, 4 кр.
            Кәсіби орыс тілі, 2 кр.
            Кәсіби-бағытталған шетел тілі, 2 кр.
            Математика I, 3 кр.
            Электротехниканың теориялық негіздері 1, 3 кр.
            Математика II, 3 кр.
            Электротехниканың теориялық негіздері 2, 3 кр.
            Физика, 4 кр.
            Кәсіби орыс тілі, 2 кр.
            Кәсіби-бағытталған шетел тілі, 2 кр.
            Кәсіби орыс тілі, 2 кр.
            Кәсіби-бағытталған шетел тілі, 2 кр.
Жалпыға міндетті модуль
            Ақпараттық-өлшеуіш техникасы, 2 кр.
            Электр машиналары, 4 кр.
            Электртехникалық материалтану, 2 кр.
            Электрэнергетика, 5 кр.
            Электрмеханикасы және электртехникалық жабдық, 5 кр.
            Ақпараттық-өлшеуіш техникасы, 2 кр.
            Электр машиналары, 4 кр.
            Электртехникалық материалтану, 2 кр.
            Электрэнергетика, 5 кр.
            Электрмеханикасы және электртехникалық жабдық, 5 кр.
            Электр машиналары, 3 кр.
            Өнеркәсіптік электроника, 2 кр.
            Электр машиналары, 3 кр.
            Өнеркәсіптік электроника, 2 кр.
            Электр машиналары, 3 кр.
            Өнеркәсіптік электроника, 2 кр.
            Өнеркәсіптік электроника, 2 кр.
            Электр машиналары, 3 кр.
            Өнеркәсіптік электроника, 2 кр.
            Электр машиналары, 3 кр.
            Өнеркәсіптік электроника, 2 кр.
            Өнеркәсіптік электроника, 2 кр.
            Өнеркәсіптік электроника, 2 кр.
            Өнеркәсіптік электроника, 2 кр.
            Электр машиналары, 3 кр.
A.G.P.
Цветы и комнатные растения
TITgroup
Johnny Superb