Қателік
  • Error loading component: com_tup, 1
  • Error loading component: com_tup, 1
  • Error loading component: com_tup, 1

Жалпыға міндетті модуль
            Қазақстан тарихы, 3 кр.
            Философия, 3 кр.
            Шетел тілі, 6 кр.
            Орыс тілі, 6 кр.
            Ақпараттану, 3 кр.
            Саясаттану, 2 кр.
            Құқық негіздері, 2 кр.
            Әлеуметтану, 2 кр.
            Экология және тұрақты даму, 2 кр.
            Экономикалық теорияның негіздері, 2 кр.
            Өмір сүру қауіпсіздігінің негіздері, 1 кр.
            Дене шынықтыру, 0 кр.
            Дене шынықтыру (валеология), 0 кр.
            Дене шынықтыру (секция), 0 кр.
            Өмір сүру қауіпсіздігінің негіздері, 1 кр.
            Қазақстан тарихы, 3 кр.
            Философия, 3 кр.
            Шетел тілі, 6 кр.
            Орыс тілі, 6 кр.
            Ақпараттану, 3 кр.
            Саясаттану, 2 кр.
            Құқық негіздері, 2 кр.
            Әлеуметтану, 2 кр.
            Экология және тұрақты даму, 2 кр.
            Экономикалық теорияның негіздері, 2 кр.
            Дене шынықтыру, 0 кр.
            Дене шынықтыру (валеология), 0 кр.
            Дене шынықтыру (секция), 0 кр.
            Өмір сүру қауіпсіздігінің негіздері, 2 кр.
            Ақпараттану, 3 кр.
            Саясаттану, 2 кр.
            Құқық негіздері, 2 кр.
            Әлеуметтану, 2 кр.
            Орыс тілі, 6 кр.
            Қазақстан тарихы, 3 кр.
            Философия, 3 кр.
            Шетел тілі, 6 кр.
            Экология және тұрақты даму, 2 кр.
            Экономикалық теорияның негіздері, 2 кр.
            Экология, 1 кр.
            Дене шынықтыру, 0 кр.
            Дене шынықтыру (валеология), 0 кр.
            Дене шынықтыру (секция), 0 кр.
            Өмір сүру қауіпсіздігінің негіздері, 2 кр.
            Ақпараттану, 3 кр.
            Саясаттану, 2 кр.
            Құқық негіздері, 2 кр.
            Әлеуметтану, 2 кр.
            Орыс тілі, 6 кр.
            Қазақстан тарихы, 3 кр.
            Философия, 3 кр.
            Шетел тілі, 6 кр.
            Экология және тұрақты даму, 2 кр.
            Экономикалық теорияның негіздері, 2 кр.
            Экология, 1 кр.
            Дене шынықтыру, 0 кр.
            Дене шынықтыру (валеология), 0 кр.
            Дене шынықтыру (секция), 0 кр.
            Өмір сүру қауіпсіздігінің негіздері, 2 кр.
            Ақпараттану, 3 кр.
            Саясаттану, 2 кр.
            Құқық негіздері, 2 кр.
            Әлеуметтану, 2 кр.
            Орыс тілі, 6 кр.
            Қазақстан тарихы, 3 кр.
            Философия, 3 кр.
            Шетел тілі, 6 кр.
            Экология және тұрақты даму, 2 кр.
            Экономикалық теорияның негіздері, 2 кр.
            Экология, 1 кр.
            Дене шынықтыру, 0 кр.
            Дене шынықтыру (валеология), 0 кр.
            Дене шынықтыру (секция), 0 кр.
            Өмір сүру қауіпсіздігінің негіздері, 2 кр.
            Құқық негіздері, 2 кр.
            Құқық негіздері, 2 кр.
            Құқық негіздері, 2 кр.
            Философия, 3 кр.
            Ақпараттық және коммуникациялық технологиялар, 3 кр.
            Шетел тілі, 6 кр.
            Дене шынықтыру, 8 кр.
            Орыс тілі, 6 кр.
            Қазақстанның қазіргі заманғы тарихы, 3 кр.
            Қазақстанның қазіргі заман тарихы, 3 кр.
            Философия, 3 кр.
            Ақпараттық және коммуникациялық технологиялар, 3 кр.
            Шетел тілі, 6 кр.
            Дене шынықтыру, 8 кр.
            Орыс тілі, 6 кр.
            Қазақстанның қазіргі заман тарихы, 3 кр.
Жалпыға міндетті модуль
            Мамандыққа кіріспе, 1 кр.
            Жалпы педагогика, 3 кр.
            Жалпы психология, 3 кр.
            Сызу және сызба геометриясы, 3 кр.
            Салалық материалтану және конструкциялық материалдар технологиясы, 2 кр.
            Жаратылыстану - ғылыми пәндер негіздері, 2 кр.
            Материалдарды өңдеу технологиясының практикумы (профиль бойынша), 8 кр.
            Өндіріс негіздері, еңбекті және қоршаған ортаны қорғау, 1 кр.
            Электротехника, электроника және автоматика негіздері (профиль бойынша), 2 кр.
            Машинатанудың теориялық негіздері, 5 кр.
            Жас ерекшеліктер физиологиясы мен мектеп гигиенасының негіздері, 2 кр.
            Өзін-өзі тану, 2 кр.
            Жас ерекшеліктер физиологиясы мен мектеп гигиенасының негіздері, 2 кр.
            Мамандыққа кіріспе, 1 кр.
            Мамандыққа кіріспе, 1 кр.
            Жалпы педагогика, 3 кр.
            Жалпы психология, 3 кр.
            Сызу және сызба геометриясы, 3 кр.
            Салалық материалтану және конструкциялық материалдар технологиясы, 2 кр.
            Жаратылыстану - ғылыми пәндер негіздері, 2 кр.
            Материалдарды өңдеу технологиясының практикумы (профиль бойынша), 8 кр.
            Өндіріс негіздері, еңбекті және қоршаған ортаны қорғау, 1 кр.
            Кәсіби дайындық салаларындағы электротехника, электроника және автоматика негіздері (профиль бойынша), 2 кр.
            Машинатанудың теориялық негіздері, 5 кр.
            Жас ерекшеліктер физиологиясы мен мектеп гигиенасының негіздері, 2 кр.
            Өзін-өзі тану, 2 кр.
            Кәсіби орыс тілі, 2 кр.
            Кәсіби-бағытталған шетел тілі, 2 кр.
            Сызу және сызба геометриясы, 3 кр.
            Өзін-өзі тану, 2 кр.
            Кәсіптік оқытудың әдістемесі (мамандандыру бойынша), 3 кр.
            Педагогика, 3 кр.
            Этнопедагогика, 2 кр.
            Психология және адамның дамуы, 3 кр.
            Педагог мамандығына кіріспе, 1 кр.
            Жас ерекшелік физиологиясы және мектеп гигиенасы, 1 кр.
            Кәсіби орыс тілі, 2 кр.
            Кәсіби-бағытталған шетел тілі, 2 кр.
            Өзін-өзі тану, 2 кр.
            Кәсіптік оқытудың әдістемесі (мамандандыру бойынша), 3 кр.
            Педагогика, 3 кр.
            Этнопедагогика, 2 кр.
            Психология және адамның дамуы, 3 кр.
            Педагог мамандығына кіріспе, 1 кр.
            Жас ерекшелік физиологиясы және мектеп гигиенасы, 2 кр.
            Кәсіби орыс тілі, 2 кр.
            Кәсіби-бағытталған шетел тілі, 2 кр.
            Өзін-өзі тану, 2 кр.
            Кәсіптік оқытудың әдістемесі (мамандандыру бойынша), 3 кр.
            Педагогика, 3 кр.
            Этнопедагогика, 2 кр.
            Психология және адам дамуы, 3 кр.
            Педагог мамандығына кіріспе, 1 кр.
            Жас ерекшелік физиологиясы және мектеп гигиенасы, 2 кр.
            Кәсіби орыс тілі, 2 кр.
            Кәсіби-бағытталған шетел тілі, 2 кр.
            Өзін-өзі тану, 2 кр.
            Кәсіби педагогика, 3 кр.
            Педагогика, 2 кр.
            Психология және адам дамуы, 3 кр.
            Кәсіби орыс тілі, 2 кр.
            Кәсіби-бағытталған шетел тілі, 2 кр.
            Педагог мамандығына кіріспе, 2 кр.
            Кәсіптік оқыту жүйесіндегі педагогикалық менеджмент, 3 кр.
            Кәсіптік оқыту әдістемесі, 3 кр.
            Кәсіби педагогика, 3 кр.
            Педагогика, 2 кр.
            Кәсіптік оқыту әдістемесі, 3 кр.
            Психология және адам дамуы, 3 кр.
            Кәсіби-бағытталған шетел тілі, 2 кр.
            Кәсіби орыс тілі, 2 кр.
            Педагог мамандығына кіріспе, 2 кр.
            Кәсіптік оқыту жүйесіндегі педагогикалық менеджмент, 3 кр.
            Педагогика, 2 кр.
            Кәсіптік оқыту жүйесіндегі педагогикалық менеджмент, 3 кр.
            Кәсіптік оқыту әдістемесі, 3 кр.
Жалпыға міндетті модуль
            Кәсіби педагогика, 2 кр.
            Кәсіби оқытудағы этнопедагогика, 1 кр.
            Кәсіби психология, 3 кр.
            Кәсіптік оқыту жүйесіндегі педагогикалық менеджмент, 2 кр.
            Оқитындарды кәсіпке дайындау жүйесіндегі жаңа оқыту технологиялары, 3 кр.
            Кәсіби педагогикадағы ғылыми зерттеулердің негіздері, 2 кр.
            Жалпытехникалық және арнайы пәндерді оқытудың әдістемесі (мамандандыру бағыттары бойынша), 3 кр.
            Мектептегі тәрбие жұмысының технологиясы мен әдістемесі, 1 кр.
            Білім беру мекемелеоіндегі кәсіпкерлік қызмет, 2 кр.
            Кәсіптік оқыту жүйесіндегі педагогикалық менеджмент, 2 кр.
            Білім беру мекемелеоіндегі кәсіпкерлік қызмет, 2 кр.
            Оқитындарды кәсіпке дайындау жүйесіндегі жаңа оқыту технологиялары, 3 кр.
            Кәсіби педагогика, 2 кр.
            Кәсіби оқытудағы этнопедагогика, 1 кр.
            Кәсіби психология, 3 кр.
            Кәсіби педагогикадағы ғылыми зерттеулердің негіздері, 2 кр.
            Жалпытехникалық және арнайы пәндерді оқытудың әдістемесі (мамандандыру бағыттары бойынша), 3 кр.
            Мектептегі тәрбие жұмысының технологиясы мен әдістемесі, 1 кр.
            Оқитындарды кәсіпке дайындау жүйесіндегі жаңа оқыту технологиялары, 3 кр.
            Кәсіптік оқыту жүйесіндегі педагогикалық менеджмент, 2 кр.
            Білім беру мекемелеоіндегі кәсіпкерлік қызмет, 2 кр.
            Кәсіби оқытудағы этнопедагогика, 1 кр.
            Кәсіби психология, 3 кр.
            Кәсіби педагогикадағы ғылыми зерттеулердің негіздері, 2 кр.
            Кәсіби педагогика, 2 кр.
            Оқушылардың бейіндік оқытуын ұйымдастыру, 3 кр.
            Тәрбие жұмысының теориясы мен әдістемесі, 2 кр.
            Оқушылардың бейіндік оқытуын ұйымдастыру, 3 кр.
            Тәрбие жұмысының теориясы мен әдістемесі, 2 кр.
            Оқушылардың бейіндік оқытуын ұйымдастыру, 3 кр.
            Тәрбие жұмысының теориясы мен әдістемесі, 2 кр.
            Оқушылардың бейіндік оқытуын ұйымдастыру, 3 кр.
            Қазіргі технологияларын кәсіби оқытуда, 2 кр.
            Оқушылардың бейіндік оқытуын ұйымдастыру, 3 кр.
            Қазіргі технологияларын кәсіби оқытуда, 2 кр.
A.G.P.
Цветы и комнатные растения
TITgroup
Johnny Superb