Қателік
  • Error loading component: com_tup, 1
  • Error loading component: com_tup, 1
  • Error loading component: com_tup, 1

Жалпыға міндетті модуль
            Қазақстан тарихы, 3 кр.
            Философия, 3 кр.
            Экология және тұрақты даму, 2 кр.
            Экономикалық теорияның негіздері, 2 кр.
            Әлеуметтану, 2 кр.
            Шетел тілі, 6 кр.
            Орыс тілі, 6 кр.
            Ақпараттану, 3 кр.
            Саясаттану, 2 кр.
            Құқық негіздері, 2 кр.
            Өмір сүру қауіпсіздігінің негіздері, 1 кр.
            Дене шынықтыру (валеология), 0 кр.
            Дене шынықтыру, 0 кр.
            Дене шынықтыру (секция), 0 кр.
            Кеден ісі саласындағы құқық бұзушылық үшін жауапкершілік, 2 кр.
            Экология, 1 кр.
            Өмір сүру қауіпсіздігінің негіздері, 1 кр.
            Өмір сүру қауіпсіздігінің негіздері, 2 кр.
            Қазақстан тарихы, 3 кр.
            Философия, 3 кр.
            Экология және тұрақты даму, 2 кр.
            Экономикалық теорияның негіздері, 2 кр.
            Әлеуметтану, 2 кр.
            Шетел тілі, 6 кр.
            Орыс тілі, 6 кр.
            Ақпараттану, 3 кр.
            Саясаттану, 2 кр.
            Құқық негіздері, 2 кр.
            Дене шынықтыру (валеология), 0 кр.
            Дене шынықтыру, 0 кр.
            Дене шынықтыру (секция), 0 кр.
            Кеден ісі саласындағы құқық бұзушылық үшін жауапкершілік, 2 кр.
            Экология, 1 кр.
            Қазақстан тарихы, 3 кр.
            Ақпараттану, 3 кр.
            Өмір сүру қауіпсіздігінің негіздері, 2 кр.
            Әлеуметтану, 2 кр.
            Экология және тұрақты даму, 2 кр.
            Орыс тілі, 6 кр.
            Экономикалық теорияның негіздері, 2 кр.
            Шетел тілі, 6 кр.
            Құқық негіздері, 2 кр.
            Саясаттану, 2 кр.
            Философия, 3 кр.
            Дене шынықтыру, 2 кр.
            Экология, 1 кр.
            Кеден ісі саласындағы құқық бұзушылық үшін жауапкершілік, 2 кр.
            Қазақстан тарихы, 3 кр.
            Ақпараттану, 3 кр.
            Өмір сүру қауіпсіздігінің негіздері, 2 кр.
            Әлеуметтану, 2 кр.
            Экология және тұрақты даму, 2 кр.
            Орыс тілі, 6 кр.
            Экономикалық теорияның негіздері, 2 кр.
            Шетел тілі, 6 кр.
            Құқық негіздері, 2 кр.
            Саясаттану, 2 кр.
            Философия, 3 кр.
            Дене шынықтыру, 2 кр.
            Экология, 1 кр.
            Кеден ісі саласындағы құқық бұзушылық үшін жауапкершілік, 2 кр.
            Қазақстан тарихы, 3 кр.
            Ақпараттану, 3 кр.
            Өмір сүру қауіпсіздігінің негіздері, 2 кр.
            Әлеуметтану, 2 кр.
            Экология және тұрақты даму, 2 кр.
            Орыс тілі, 6 кр.
            Экономикалық теорияның негіздері, 2 кр.
            Шетел тілі, 6 кр.
            Құқық негіздері, 2 кр.
            Саясаттану, 2 кр.
            Философия, 3 кр.
            Дене шынықтыру, 2 кр.
            Экология, 1 кр.
            Кеден ісі саласындағы құқық бұзушылық үшін жауапкершілік, 2 кр.
            Құқық негіздері, 2 кр.
            Құқық негіздері, 2 кр.
            Философия, 3 кр.
            Ақпараттық және коммуникациялық технологиялар, 3 кр.
            Қазақстанның қазіргі заманғы тарихы, 3 кр.
            Шетел тілі, 6 кр.
            Орыс тілі, 6 кр.
            Дене шынықтыру, 2 кр.
            Экология, 1 кр.
            Кеден ісі саласындағы құқық бұзушылық үшін жауапкершілік, 2 кр.
            Ақпараттану, 3 кр.
            Философия, 3 кр.
            Өмір сүру қауіпсіздігінің негіздері, 2 кр.
            Қазақстан тарихы, 3 кр.
            Әлеуметтану, 2 кр.
            Экология және тұрақты даму, 2 кр.
            Шетел тілі, 6 кр.
            Орыс тілі, 6 кр.
            Экономикалық теорияның негіздері, 2 кр.
            Саясаттану, 2 кр.
            Дене шынықтыру, 2 кр.
            Экология, 1 кр.
            Кеден ісі саласындағы құқық бұзушылық үшін жауапкершілік, 2 кр.
            Құқық негіздері, 2 кр.
            Қазақстанның қазіргі заман тарихы, 3 кр.
            Философия, 3 кр.
            Ақпараттық және коммуникациялық технологиялар, 3 кр.
            Шетел тілі, 6 кр.
            Дене шынықтыру, 2 кр.
            Экология, 1 кр.
            Кеден ісі саласындағы құқық бұзушылық үшін жауапкершілік, 2 кр.
            Орыс тілі, 6 кр.
            Қазақстанның қазіргі заман тарихы, 3 кр.
Жалпыға міндетті модуль
            Физика 2, 2 кр.
            Химия, 2 кр.
            Теориялық механика, 2 кр.
            Конструкциялық материалдар технологиялары мен термоөндеу, 2 кр.
            Электротехника негіздері, 2 кр.
            Өлшеудің жалпы теориялары, 2 кр.
            Стандарттау, 2 кр.
            Метрология, 3 кр.
            Сертификаттау, 2 кр.
            Квалиметрия, 3 кр.
            Математика I., 3 кр.
            Математика 2, 3 кр.
            Физика 1, 2 кр.
            Инженерлік сызба., 2 кр.
            Физика 2, 2 кр.
            Химия, 2 кр.
            Теориялық механика, 2 кр.
            Конструкциялық материалдар технологиялары мен термоөндеу, 2 кр.
            Электротехника негіздері, 2 кр.
            Өлшеудің жалпы теориялары, 2 кр.
            Стандарттау, 2 кр.
            Метрология, 3 кр.
            Сертификаттау, 2 кр.
            Квалиметрия, 3 кр.
            Математика I, 3 кр.
            Математика 2, 3 кр.
            Физика 1, 2 кр.
            Инженерлік сызба., 2 кр.
            Кәсіби-бағытталған шетел тілі, 2 кр.
            Кәсіби орыс тілі, 2 кр.
            Математика I, 3 кр.
            Математика 2, 3 кр.
            Физика 1, 2 кр.
            Физика 2, 2 кр.
            Метрология, 3 кр.
            Квалиметрия, 3 кр.
            Кәсіби-бағытталған шетел тілі, 2 кр.
            Кәсіби орыс тілі, 2 кр.
            Математика, 4 кр.
            Физика, 4 кр.
            Химия, 4 кр.
            Метрология, 3 кр.
            Квалиметрия, 3 кр.
            Кәсіби-бағытталған шетел тілі, 2 кр.
            Кәсіби орыс тілі, 2 кр.
            Математика, 4 кр.
            Физика, 4 кр.
            Химия, 2 кр.
            Метрология, 3 кр.
            Квалиметрия, 3 кр.
            Кәсіби-бағытталған шетел тілі, 2 кр.
            Кәсіби орыс тілі, 2 кр.
            Физика, 3 кр.
            Стандарттау және сертификаттау, 2 кр.
            Кәсіби-бағытталған шетел тілі, 2 кр.
            Математика, 4 кр.
            Өлшемдердің жалпы теориясы, 3 кр.
            Квалиметрия, 4 кр.
            Кәсіби орыс тілі, 2 кр.
            Математика, 4 кр.
            Физика, 4 кр.
            Химия, 2 кр.
            Кәсіби-бағытталған шетел тілі, 2 кр.
            Өлшемдердің жалпы теориясы, 3 кр.
            Квалиметрия, 3 кр.
            Кәсіби орыс тілі, 2 кр.
            Физика, 3 кр.
            Стандарттау және сертификаттау, 2 кр.
            Кәсіби-бағытталған шетел тілі, 2 кр.
            Математика, 4 кр.
            Өлшемдердің жалпы теориясы, 3 кр.
            Кәсіби орыс тілі, 2 кр.
            Квалиметрия, 4 кр.
Жалпыға міндетті модуль
            Сапа менеджменті жүйелері, 3 кр.
            Өнімдер мен процестер сапаларын басқаруды бақылаудың статистикалық әдістер, 2 кр.
            Деректер базалары және эксперттік жүйелер, 2 кр.
            Өндірістерді метрологиялық қамтамасыз ету, 3 кр.
            Сынаудан өткізу, өнім қауіпсіздігі мен бақылау, 3 кр.
            Сапа менеджменті жүйелері, 3 кр.
            Өнімдер мен процестер сапаларын басқаруды бақылаудың статистикалық әдістер, 2 кр.
            Деректер базалары және эксперттік жүйелер, 2 кр.
            Өндірістерді метрологиялық қамтамасыз ету, 3 кр.
            Сынаудан өткізу, өнім қауіпсіздігі мен бақылау, 3 кр.
            Өнімдер мен процестер сапаларын басқаруды бақылаудың статистикалық әдістер, 2 кр.
            Сапа менеджменті жүйелері, 3 кр.
            Сынаудан өткізу, өнім қауыпсіздігі мен бақылау, 3 кр.
            Сапа менеджменті жүйелері, 2 кр.
            Сынаудан өткізу, өнім қауыпсіздігі мен бақылау, 3 кр.
            Сапа менеджменті жүйелері, 2 кр.
            Сынаудан өткізу, өнім қауыпсіздігі мен бақылау, 3 кр.
            Сапа жүйелері, 2 кр.
            Сынаудан өткізу, өнім қауыпсіздігі мен бақылау, 3 кр.
            Сапа менеджменті жүйелері, 2 кр.
            Сынаудан өткізу, өнім қауыпсіздігі мен бақылау, 3 кр.
            Сапа жүйелері, 2 кр.
A.G.P.
Цветы и комнатные растения
TITgroup
Johnny Superb