Қателік
  • Error loading component: com_tup, 1
  • Error loading component: com_tup, 1
  • Error loading component: com_tup, 1

Жалпыға міндетті модуль
            Қазақстан тарихы, 3 кр.
            Орыс тілі, 6 кр.
            Шетел тілі, 6 кр.
            Саясаттану, 2 кр.
            Экология және тұрақты даму, 2 кр.
            Философия, 3 кр.
            Әлеуметтану, 2 кр.
            Экономикалық теорияның негіздері, 2 кр.
            Құқық негіздері, 2 кр.
            Ақпараттану, 3 кр.
            Өмір сүру қауіпсіздігінің негіздері, 2 кр.
            Дене шынықтыру, 0 кр.
            Қазақстанның ерте және орта ғасыр тарихы, 4 кр.
            Кеден ісі саласындағы құқық бұзушылық үшін жауапкершілік, 2 кр.
            Экология, 1 кр.
            Экономикалық теорияның негіздері, 2 кр.
            Философия, 3 кр.
            Шетел тілі, 6 кр.
            Орыс тілі, 6 кр.
            Ақпараттану, 3 кр.
            Экология және тұрақты даму, 2 кр.
            Әлеуметтану, 2 кр.
            Саясаттану, 2 кр.
            Экономикалық теорияның негіздері, 2 кр.
            Құқық негіздері, 2 кр.
            Өмір сүру қауіпсіздігінің негіздері, 2 кр.
            Қазақстан тарихы, 3 кр.
            Философия, 3 кр.
            Шетел тілі, 6 кр.
            Орыс тілі, 6 кр.
            Ақпараттану, 3 кр.
            Экология және тұрақты даму, 2 кр.
            Әлеуметтану, 2 кр.
            Саясаттану, 2 кр.
            Экономикалық теорияның негіздері, 2 кр.
            Құқық негіздері, 2 кр.
            Өмір сүру қауіпсіздігінің негіздері, 2 кр.
            Қазақстан тарихы, 3 кр.
            Философия, 3 кр.
            Шетел тілі, 6 кр.
            Орыс тілі, 6 кр.
            Ақпараттану, 3 кр.
            Экология және тұрақты даму, 2 кр.
            Әлеуметтану, 2 кр.
            Саясаттану, 2 кр.
            Экономикалық теорияның негіздері, 2 кр.
            Құқық негіздері, 2 кр.
            Өмір сүру қауіпсіздігінің негіздері, 2 кр.
            Қазақстан тарихы, 3 кр.
            Саясаттану, 2 кр.
            Философия, 3 кр.
            Шетел тілі, 6 кр.
            Орыс тілі, 6 кр.
            Ақпараттану, 3 кр.
            Экология және тұрақты даму, 2 кр.
            Әлеуметтану, 2 кр.
            Экономикалық теорияның негіздері, 2 кр.
            Құқық негіздері, 2 кр.
            Өмір сүру қауіпсіздігінің негіздері, 2 кр.
            Қазақстан тарихы, 3 кр.
            Саясаттану, 2 кр.
            Ақпараттық және коммуникациялық технологиялар, 3 кр.
            Философия, 3 кр.
            Шетел тілі, 6 кр.
            Орыс тілі, 6 кр.
            Дене шынықтыру, 2 кр.
            Қазақстанның қазіргі заманғы тарихы, 3 кр.
            Қазақстанның қазіргі заман тарихы, 3 кр.
            Философия, 3 кр.
            Ақпараттық және коммуникациялық технологиялар, 3 кр.
            Шетел тілі, 6 кр.
            Орыс тілі, 6 кр.
            Дене шынықтыру, 2 кр.
            Қазақстанның қазіргі заман тарихы, 3 кр.
Жалпыға міндетті модуль
            Этнопедагогика, 2 кр.
            Жас ерекшелік физиологиясы және мектеп гигиенасы, 2 кр.
            Педагогика, 3 кр.
            Өзін-өзі тану, 2 кр.
            Кәсіби орыс тілі, 2 кр.
            Кәсіби-бағытталған шетел тілі, 2 кр.
            Психология және адамның дамуы, 3 кр.
            Педагог мамандығына кіріспе, 1 кр.
            Математиканы оқыту әдістемесі, 3 кр.
            Математиканы оқыту әдістемесі, 3 кр.
            Педагог мамандығына кіріспе, 1 кр.
            Педагогика, 3 кр.
            Этнопедагогика, 2 кр.
            Психология және адамның дамуы, 3 кр.
            Өзін-өзі тану, 2 кр.
            Жас ерекшелік физиологиясы және мектеп гигиенасы, 2 кр.
            Кәсіби орыс тілі, 2 кр.
            Кәсіби-бағытталған шетел тілі, 2 кр.
            Математиканы оқыту әдістемесі, 3 кр.
            Педагог мамандығына кіріспе, 1 кр.
            Педагогика, 3 кр.
            Этнопедагогика, 2 кр.
            Психология және адамның дамуы, 3 кр.
            Өзін-өзі тану, 2 кр.
            Жас ерекшелік физиологиясы және мектеп гигиенасы, 2 кр.
            Кәсіби орыс тілі, 2 кр.
            Кәсіби-бағытталған шетел тілі, 2 кр.
            Математиканы оқыту әдістемесі, 3 кр.
            Педагог мамандығына кіріспе, 1 кр.
            Педагогика, 3 кр.
            Этнопедагогика, 2 кр.
            Психология және адамның дамуы, 3 кр.
            Өзін-өзі тану, 2 кр.
            Жас ерекшелік физиологиясы және мектеп гигиенасы, 2 кр.
            Кәсіби орыс тілі, 2 кр.
            Кәсіби-бағытталған шетел тілі, 2 кр.
            Математиканы оқыту әдістемесі, 3 кр.
            Педагог мамандығына кіріспе, 1 кр.
            Педагогика, 3 кр.
            Этнопедагогика, 2 кр.
            Психология және адамның дамуы, 3 кр.
            Өзін-өзі тану, 2 кр.
            Жас ерекшелік физиологиясы және мектеп гигиенасы, 2 кр.
            Кәсіби орыс тілі, 2 кр.
            Кәсіби-бағытталған шетел тілі, 2 кр.
            Тәрбие жұмысының теориясы мен әдістемесі, 2 кр.
            Педагогика, 3 кр.
            Білім берудегі менеджмент, 2 кр.
            Инклюзивті білім беру, 2 кр.
            Критериялық бағалаудың технологиялары, 2 кр.
            Оқушылардың даму физиологиясы, 2 кр.
            Психология, 3 кр.
            Кәсіби орыс тілі, 2 кр.
            Кәсіби-бағытталған шетел тілі, 2 кр.
            Тәрбие жұмысының теориясы мен әдістемесі, 2 кр.
            Педагогика, 3 кр.
            Кәсіби-бағытталған шетел тілі, 2 кр.
            Білім берудегі менеджмент, 2 кр.
            Инклюзивті білім беру, 2 кр.
            Бағалаудың өлшемдік технологиялары, 2 кр.
            Оқушылардың даму физиологиясы, 2 кр.
            Психология, 3 кр.
            Кәсіби орыс тілі, 2 кр.
            Кәсіби-бағытталған шетел тілі, 2 кр.
            Кәсіби орыс тілі, 2 кр.
            Критериалды бағалау технологиялары, 2 кр.
            Критериалды бағалау технологиялары, 2 кр.
Жалпыға міндетті модуль
            Элементарлық математика, 3 кр.
            Тәрбие жұмысының теориясы мен әдістемесі, 2 кр.
            Тәрбие жұмысының теориясы мен әдістемесі, 2 кр.
            Элементарлық математика, 3 кр.
            Тәрбие жұмысының теориясы мен әдістемесі, 2 кр.
            Элементарлық математика, 3 кр.
            Тәрбие жұмысының теориясы мен әдістемесі, 2 кр.
            Элементарлық математика, 3 кр.
            Тәрбие жұмысының теориясы мен әдістемесі, 2 кр.
            Элементарлық математика, 3 кр.
            Математиканы оқыту әдістемесі, 3 кр.
            Элементарлық математика, 2 кр.
            Математиканы оқыту әдістемесі, 3 кр.
            Элементарлық математика, 2 кр.
            Математиканы оқыту әдістемесі, 3 кр.
            Элементарлық математика, 3 кр.
            Математиканы оқыту әдістемесі, 3 кр.
            Элементарлық математика, 2 кр.
            Математиканы оқыту әдістемесі, 3 кр.
            Элементарлық математика, 2 кр.
A.G.P.
Цветы и комнатные растения
TITgroup
Johnny Superb