Қателік
  • Error loading component: com_tup, 1
  • Error loading component: com_tup, 1
  • Error loading component: com_tup, 1

Жалпыға міндетті модуль
            Философия, 3 кр.
            Экономикалық теорияның негіздері, 2 кр.
            Әлеуметтану, 2 кр.
            Құқық негіздері, 2 кр.
            Қазақстан тарихы, 3 кр.
            Шетел тілі, 6 кр.
            Орыс тілі, 6 кр.
            Ақпараттану, 3 кр.
            Экология және тұрақты даму, 2 кр.
            Саясаттану, 2 кр.
            Өмір сүру қауіпсіздігінің негіздері, 1 кр.
            Дене шынықтыру (валеология), 0 кр.
            Дене шынықтыру, 0 кр.
            Дене шынықтыру (секция), 0 кр.
            Экология, 1 кр.
            Өмір сүру қауіпсіздігінің негіздері, 1 кр.
            Философия, 3 кр.
            Экономикалық теорияның негіздері, 2 кр.
            Әлеуметтану, 2 кр.
            Құқық негіздері, 2 кр.
            Қазақстан тарихы, 3 кр.
            Шетел тілі, 6 кр.
            Орыс тілі, 6 кр.
            Ақпараттану, 3 кр.
            Экология және тұрақты даму, 2 кр.
            Саясаттану, 2 кр.
            Дене шынықтыру (валеология), 0 кр.
            Дене шынықтыру, 0 кр.
            Дене шынықтыру (секция), 0 кр.
            Экология, 1 кр.
            Өмір сүру қауіпсіздігінің негіздері, 2 кр.
            Философия, 3 кр.
            Экономикалық теорияның негіздері, 2 кр.
            Әлеуметтану, 2 кр.
            Құқық негіздері, 2 кр.
            Қазақстан тарихы, 3 кр.
            Шетел тілі, 6 кр.
            Орыс тілі, 6 кр.
            Ақпараттану, 3 кр.
            Экология және тұрақты даму, 2 кр.
            Саясаттану, 2 кр.
            Дене шынықтыру (валеология), 0 кр.
            Дене шынықтыру, 0 кр.
            Экология, 1 кр.
            Өмір сүру қауіпсіздігінің негіздері, 2 кр.
            Философия, 3 кр.
            Экономикалық теорияның негіздері, 2 кр.
            Әлеуметтану, 2 кр.
            Құқық негіздері, 2 кр.
            Қазақстан тарихы, 3 кр.
            Шетел тілі, 6 кр.
            Орыс тілі, 6 кр.
            Ақпараттану, 3 кр.
            Экология және тұрақты даму, 2 кр.
            Саясаттану, 2 кр.
            Дене шынықтыру (валеология), 0 кр.
            Дене шынықтыру, 0 кр.
            Экология, 1 кр.
            Өмір сүру қауіпсіздігінің негіздері, 2 кр.
            Философия, 3 кр.
            Экономикалық теорияның негіздері, 2 кр.
            Әлеуметтану, 2 кр.
            Құқық негіздері, 2 кр.
            Қазақстан тарихы, 3 кр.
            Шетел тілі, 6 кр.
            Орыс тілі, 6 кр.
            Ақпараттану, 3 кр.
            Экология және тұрақты даму, 2 кр.
            Саясаттану, 2 кр.
            Дене шынықтыру (валеология), 0 кр.
            Дене шынықтыру, 0 кр.
            Экология, 1 кр.
            Өмір сүру қауіпсіздігінің негіздері, 2 кр.
            Саясаттану, 2 кр.
            Құқық негіздері, 2 кр.
            Құқық негіздері, 2 кр.
            Философия, 3 кр.
            Экономикалық теорияның негіздері, 2 кр.
            Қазақстан тарихы, 3 кр.
            Шетел тілі, 6 кр.
            Орыс тілі, 6 кр.
            Ақпараттану, 3 кр.
            Дене шынықтыру (валеология), 0 кр.
            Дене шынықтыру, 0 кр.
            Экология, 1 кр.
            Әлеуметтану, 2 кр.
            Экология және тұрақты даму, 2 кр.
            Саясаттану, 2 кр.
            Өмір сүру қауіпсіздігінің негіздері, 2 кр.
            Құқық негіздері, 2 кр.
            Шетел тілі, 6 кр.
            Қазақстанның қазіргі заманғы тарихы, 3 кр.
            Философия, 3 кр.
            Ақпараттық және коммуникациялық технологиялар, 3 кр.
            Орыс тілі, 6 кр.
            Қазақстанның қазіргі заман тарихы, 3 кр.
            Философия, 3 кр.
            Ақпараттық және коммуникациялық технологиялар, 3 кр.
            Шетел тілі, 6 кр.
            Қазақстанның қазіргі заман тарихы, 3 кр.
            Орыс тілі, 6 кр.
Жалпыға міндетті модуль
            Физика 2, 2 кр.
            Химия, 2 кр.
            Теориялық механика, 2 кр.
            Машиналар мен механизмдер теориясы, 3 кр.
            Материалтану. Конструкциялық материалдар технологиясы, 2 кр.
            Электротехника және электроника негіздері, 2 кр.
            Көлік экономикасы, 1 кр.
            Материалдар кедергісі, 2 кр.
            Машина бөлшектері мен конструкциялау негіздері, 3 кр.
            Метрология, стандарттау және сапаны басқару, 1 кр.
            Математика I, 3 кр.
            Сызба геометриясы және инженерлік графика, 4 кр.
            Физика 1, 2 кр.
            Математика 2, 3 кр.
            Физика 2, 2 кр.
            Химия, 2 кр.
            Теориялық механика, 2 кр.
            Машиналар мен механизмдер теориясы, 3 кр.
            Материалтану. Конструкциялық материалдар технологиясы, 2 кр.
            Электротехника және электроника негіздері, 2 кр.
            Көлік экономикасы, 1 кр.
            Материалдар кедергісі, 2 кр.
            Машина бөлшектері мен конструкциялау негіздері, 3 кр.
            Метрология, стандарттау және сапаны басқару, 1 кр.
            Математика I, 3 кр.
            Сызба геометриясы және инженерлік графика, 4 кр.
            Физика 1, 2 кр.
            Математика 2, 3 кр.
            Кәсіби орыс тілі, 2 кр.
            Кәсіби-бағытталған шетел тілі, 2 кр.
            Машиналар мен механизмдер теориясы, 3 кр.
            Электротехника және электроника негіздері, 3 кр.
            Машина бөлшектері мен конструкциялау негіздері, 3 кр.
            Математика, 4 кр.
            Физика, 3 кр.
            Кәсіби орыс тілі, 2 кр.
            Кәсіби-бағытталған шетел тілі, 2 кр.
            Машиналар мен механизмдер теориясы, 3 кр.
            Электротехника және электроника негіздері, 3 кр.
            Машина бөлшектері мен конструкциялау негіздері, 3 кр.
            Математика, 4 кр.
            Физика, 3 кр.
            Кәсіби орыс тілі, 2 кр.
            Кәсіби-бағытталған шетел тілі, 2 кр.
            Машиналар мен механизмдер теориясы, 3 кр.
            Электротехника және электроника негіздері, 3 кр.
            Машина бөлшектері мен конструкциялау негіздері, 3 кр.
            Математика, 4 кр.
            Физика, 3 кр.
            Кәсіби орыс тілі, 2 кр.
            Кәсіби-бағытталған шетел тілі, 2 кр.
            Машина бөлшектері, 3 кр.
            Машиналар мен механизмдер теориясы, 3 кр.
            Электротехника және электроника негіздері, 3 кр.
            Кәсіби-бағытталған шетел тілі, 2 кр.
            Математика, 4 кр.
            Физика, 3 кр.
            Кәсіби орыс тілі, 2 кр.
            Машина бөлшектері, 3 кр.
            Жоғарғы математика ІІ, 3 кр.
            Физика 2, 2 кр.
            Кәсіби-бағытталған шетел тілі, 2 кр.
            Электротехника және электроника негіздері, 3 кр.
            Жоғарғы математика І, 3 кр.
            Физика 1, 2 кр.
            Кәсіби орыс тілі, 2 кр.
            Машина бөлшектері, 3 кр.
            Жоғарғы математика ІІ, 3 кр.
            Физика 2, 2 кр.
            Кәсіби-бағытталған шетел тілі, 2 кр.
            Электротехника және электроника негіздері, 3 кр.
            Жоғарғы математика І, 3 кр.
            Физика 1, 2 кр.
            Кәсіби орыс тілі, 2 кр.
            Машина бөлшектері, 3 кр.
Жалпыға міндетті модуль
            Өндірісті ұйымдастыру және кәсіпорын менеджменті, 2 кр.
            Көлік техникасының сенімділігі, 2 кр.
            Көлік техникасын техникалық пайдалану негіздері, 3 кр.
            Өндіріс технологиясы мен көлік техникасын жөндеу негіздері, 3 кр.
            Көлік техникасының энергетикалық қондырғылары, 3 кр.
            Автоматтық басқару теориясының негіздері, 2 кр.
            Көлік техникасының динамикасы, 2 кр.
            Сұйықтық пен газ механикасы, гидро- және пневможетек, 2 кр.
            Өндірісті ұйымдастыру және кәсіпорын менеджменті, 2 кр.
            Көлік техникасының сенімділігі, 2 кр.
            Көлік техникасын техникалық пайдалану негіздері, 3 кр.
            Өндіріс технологиясы мен көлік техникасын жөндеу негіздері, 3 кр.
            Көлік техникасының энергетикалық қондырғылары, 3 кр.
            Автоматтық басқару теориясының негіздері, 2 кр.
            Көлік техникасының динамикасы, 2 кр.
            Сұйықтық пен газ механикасы, гидро- және пневможетек, 2 кр.
            Көлік техникасын техникалық пайдалану негіздері, 2 кр.
            Көлік техникасының энергетикалық қондырғылары, 3 кр.
            Көлік техникасын техникалық пайдалану негіздері, 2 кр.
            Көлік техникасының энергетикалық қондырғылары, 3 кр.
            Көлік техникасын техникалық пайдалану негіздері, 2 кр.
            Көлік техникасының энергетикалық қондырғылары, 3 кр.
            Көлік техникасын техникалық пайдалану негіздері, 2 кр.
            Көлік техникасының энергетикалық қондырғылары, 3 кр.
            Көлік техникасын техникалық пайдалану негіздері, 2 кр.
            Көлік техникасының энергетикалық қондырғылары, 3 кр.
            Көлік техникасын техникалық пайдалану негіздері, 2 кр.
            Көлік техникасының энергетикалық қондырғылары, 3 кр.
A.G.P.
Цветы и комнатные растения
TITgroup
Johnny Superb