Қателік
  • Error loading component: com_tup, 1
  • Error loading component: com_tup, 1
  • Error loading component: com_tup, 1

Жалпыға міндетті модуль
            Философия, 3 кр.
            Шетел тілі, 6 кр.
            Орыс тілі, 6 кр.
            Ақпараттану, 3 кр.
            Экология және тұрақты даму, 2 кр.
            Саясаттану, 2 кр.
            Құқық негіздері, 2 кр.
            Экономикалық теорияның негіздері, 2 кр.
            Әлеуметтану, 2 кр.
            Қазақстан тарихы, 3 кр.
            Өмір сүру қауіпсіздігінің негіздері, 1 кр.
            Дене шынықтыру, 0 кр.
            Дене шынықтыру (валеология), 0 кр.
            Дене шынықтыру (секция), 0 кр.
            Экология, 1 кр.
            Өмір сүру қауіпсіздігінің негіздері, 1 кр.
            Философия, 3 кр.
            Шетел тілі, 6 кр.
            Орыс тілі, 6 кр.
            Ақпараттану, 3 кр.
            Экология және тұрақты даму, 2 кр.
            Саясаттану, 2 кр.
            Құқық негіздері, 2 кр.
            Экономикалық теорияның негіздері, 2 кр.
            Әлеуметтану, 2 кр.
            Экология, 1 кр.
            Қазақстан тарихы, 3 кр.
            Дене шынықтыру, 0 кр.
            Өмір сүру қауіпсіздігінің негіздері, 2 кр.
            Философия, 3 кр.
            Шетел тілі, 6 кр.
            Орыс тілі, 6 кр.
            Ақпараттану, 3 кр.
            Экология және тұрақты даму, 2 кр.
            Саясаттану, 2 кр.
            Құқық негіздері, 2 кр.
            Экономикалық теорияның негіздері, 2 кр.
            Әлеуметтану, 2 кр.
            Экология, 1 кр.
            Қазақстан тарихы, 3 кр.
            Дене шынықтыру, 0 кр.
            Өмір сүру қауіпсіздігінің негіздері, 2 кр.
            Философия, 3 кр.
            Шетел тілі, 6 кр.
            Орыс тілі, 6 кр.
            Ақпараттану, 3 кр.
            Экология және тұрақты даму, 2 кр.
            Саясаттану, 2 кр.
            Құқық негіздері, 2 кр.
            Экономикалық теорияның негіздері, 2 кр.
            Әлеуметтану, 2 кр.
            Экология, 1 кр.
            Қазақстан тарихы, 3 кр.
            Дене шынықтыру, 0 кр.
            Өмір сүру қауіпсіздігінің негіздері, 2 кр.
            Философия, 3 кр.
            Шетел тілі, 6 кр.
            Орыс тілі, 6 кр.
            Ақпараттану, 3 кр.
            Экология және тұрақты даму, 2 кр.
            Саясаттану, 2 кр.
            Құқық негіздері, 2 кр.
            Экономикалық теорияның негіздері, 2 кр.
            Әлеуметтану, 2 кр.
            Экология, 1 кр.
            Қазақстан тарихы, 3 кр.
            Дене шынықтыру, 0 кр.
            Өмір сүру қауіпсіздігінің негіздері, 2 кр.
            Құқық негіздері, 2 кр.
            Құқық негіздері, 2 кр.
            Құқық негіздері, 2 кр.
            Шетел тілі, 6 кр.
            Философия, 3 кр.
            Экология, 1 кр.
            Қазақстанның қазіргі заманғы тарихы, 3 кр.
            Дене шынықтыру, 0 кр.
            Орыс тілі, 6 кр.
            Ақпараттық және коммуникациялық технологиялар, 3 кр.
            Қазақстанның қазіргі заман тарихы, 3 кр.
            Шетел тілі, 6 кр.
            Философия, 3 кр.
            Экология, 1 кр.
            Дене шынықтыру, 0 кр.
            Қазақстанның қазіргі заман тарихы, 3 кр.
            Орыс тілі, 6 кр.
            Ақпараттық және коммуникациялық технологиялар, 3 кр.
Жалпыға міндетті модуль
            Инженерлік сызба II, 2 кр.
            Инженерлік сызба III, 2 кр.
            Инженерлік механика I, 3 кр.
            Геодезия, 1 кр.
            Сәулет I, 2 кр.
            Сәулет II, 2 кр.
            Сәулеттік композиция, 1 кр.
            Сәулет графикасы және макеттеу, 3 кр.
            Өнер тарихы, 2 кр.
            Сәулеттік жобалау І, 2 кр.
            Сәулеттік жобалау II, 2 кр.
            Қала құрылысы негіздері, 1 кр.
            Бүкіләлемдік сәулет тарихы I, 2 кр.
            Бүкіләлемдік сәулет тарихы II, 2 кр.
            Инженерлік жайластыру және көлік, 2 кр.
            Кәсіби компьютерлік бағдарламалар -І, 2 кр.
            Құрылыс материалдары І, 2 кр.
            Инженерлік жүйелер I, 3 кр.
            Құрылыстағы экономика және менеджмент I, 3 кр.
            Сәулеттік физика, 2 кр.
            Құрылыс конструкциялары 1, 2 кр.
            Кескіндеме І, 2 кр.
            Инженерлік сызба I, 2 кр.
            Құрылыс өндірісінің технологиясы I, 3 кр.
            Сурет І, 2 кр.
            Қазақстан сәулеті тарихы, 1 кр.
            Инженерлік сызба II, 2 кр.
            Инженерлік сызба III, 2 кр.
            Инженерлік механика I, 3 кр.
            Геодезия, 1 кр.
            Сәулет I, 2 кр.
            Сәулет II, 2 кр.
            Сәулеттік композиция, 1 кр.
            Сәулет графикасы және макеттеу, 3 кр.
            Өнер тарихы, 2 кр.
            Сәулеттік жобалау І, 2 кр.
            Сәулеттік жобалау II, 2 кр.
            Қала құрылысы негіздері, 1 кр.
            Бүкіләлемдік сәулет тарихы I, 2 кр.
            Бүкіләлемдік сәулет тарихы II, 2 кр.
            Инженерлік жайластыру және көлік, 2 кр.
            Кәсіби компьютерлік бағдарламалар I, 2 кр.
            Құрылыс материалдары І, 2 кр.
            Инженерлік жүйелер I, 3 кр.
            Құрылыстағы экономика және менеджмент I, 3 кр.
            Сәулеттік физика, 2 кр.
            Құрылыс конструкциялары 1, 2 кр.
            Кескіндеме І, 2 кр.
            Инженерлік сызба I, 2 кр.
            Құрылыс өндірісінің технологиясы I, 3 кр.
            Сурет І, 2 кр.
            Қазақстан сәулеті тарихы, 1 кр.
            Кәсіби орыс тілі, 2 кр.
            Кәсіби-бағытталған шетел тілі, 2 кр.
            Кәсіби компьютерлік бағдарламалар I, 2 кр.
            Сәулеттік композицияның теориясы, 3 кр.
            Бүкіләлемдік сәулет тарихы, 3 кр.
            Құрылыс материалдары, 3 кр.
            Инженерлік жүйелер, 3 кр.
            Сәулет графикасы және макеттеу, 3 кр.
            Құрылыс конструкциялары, 4 кр.
            Инженерлік сызба, 3 кр.
            Кәсіби орыс тілі, 2 кр.
            Кәсіби-бағытталған шетел тілі, 2 кр.
            Сурет I, 2 кр.
            Сәулеттік сүрет, 2 кр.
            Қазақстан сәулеті тарихы, 2 кр.
            Сәулеттік композиция, 2 кр.
            Бүкіләлемдік сәулет тарихы, 3 кр.
            Сәулет I, 2 кр.
            Ғимараттар мен құрылымдарының инженерлік жүйелері, 3 кр.
            Қала құрылысы негіздері, 2 кр.
            Құрылыс конструкциялары 1, 2 кр.
            Инженерлік сызба I, 2 кр.
            Кәсіби орыс тілі, 2 кр.
            Кәсіби-бағытталған шетел тілі, 2 кр.
            Сурет I, 2 кр.
            Сәулеттік сүрет, 2 кр.
            Қазақстан сәулеті тарихы, 2 кр.
            Сәулеттік композиция, 2 кр.
            Бүкіләлемдік сәулет тарихы, 3 кр.
            Сәулет I, 2 кр.
            Ғимараттар мен құрылымдарының инженерлік жүйелері, 3 кр.
            Қала құрылысы негіздері, 2 кр.
            Құрылыс конструкциялары 1, 2 кр.
            Инженерлік сызба I, 2 кр.
            Кәсіби орыс тілі, 2 кр.
            Кәсіби-бағытталған шетел тілі, 2 кр.
            Сәулеттік композиция, 2 кр.
            Сурет I, 2 кр.
            Сәулеттік сүрет, 2 кр.
            Қазақстан сәулеті тарихы, 2 кр.
            Бүкіләлемдік сәулет тарихы, 3 кр.
            Ғимараттар мен құрылымдарының инженерлік жүйелері, 3 кр.
            Инженерлік сызба I, 2 кр.
            Кәсіби-бағытталған шетел тілі, 2 кр.
            Кәсіби орыс тілі, 2 кр.
            Сәулет I, 2 кр.
            Қала құрылысы негіздері, 2 кр.
            Құрылыс конструкциялары I, 2 кр.
            Сәулеттік композиция, 2 кр.
            Сурет I, 2 кр.
            Сәулеттік сүрет, 2 кр.
            Қазақстан сәулеті тарихы, 2 кр.
            Ғимараттар мен құрылымдарының инженерлік жүйелері, 3 кр.
            Кәсіби-бағытталған шетел тілі, 2 кр.
            Бүкіләлемдік сәулет тарихы, 3 кр.
            Инженерлік сызба I, 2 кр.
            Кәсіби орыс тілі, 2 кр.
            Сәулет I, 2 кр.
            Қала құрылысы негіздері, 2 кр.
            Құрылыс конструкциялары I, 2 кр.
Жалпыға міндетті модуль
            Сәулеттік жобалау III, 2 кр.
            Сәулеттік жобалау IV, 2 кр.
            Сәулеттік жобалау V, 2 кр.
            Сәулеттік жобалау VІ, 2 кр.
            Сәулеттік жобалау VІІ, 3 кр.
            Сәулеттік жобалау VІІІ, 3 кр.
            Сәулеттік жобалау IX, 3 кр.
            Сәулеттік жобалау X, 3 кр.
            Сәулеттік жобалау XI, 3 кр.
            Сәулеттік жобалау XII, 3 кр.
            Сәулеттік жобалау III, 2 кр.
            Сәулеттік жобалау IV, 2 кр.
            Сәулеттік жобалау V, 2 кр.
            Сәулеттік жобалау VІ, 2 кр.
            Сәулеттік жобалау VІІ, 3 кр.
            Сәулеттік жобалау VІІІ, 3 кр.
            Сәулеттік жобалау IX, 3 кр.
            Сәулеттік жобалау X, 3 кр.
            Сәулеттік жобалау XI, 3 кр.
            Сәулеттік жобалау XII, 3 кр.
            Сәулеттік жобалау І, 4 кр.
            Сәулеттік жобалау II, 4 кр.
            Сәулеттік жобалау І, 3 кр.
            Сәулеттік жобалау II, 3 кр.
            Сәулеттік жобалау III, 3 кр.
            Сәулеттік жобалау І, 3 кр.
            Сәулеттік жобалау II, 3 кр.
            Сәулеттік жобалау III, 3 кр.
            Сәулеттік жобалау І, 3 кр.
            Сәулеттік жобалау II, 3 кр.
            Сәулеттік жобалау III, 3 кр.
            Сәулеттік жобалау І, 3 кр.
            Сәулеттік жобалау II, 3 кр.
            Сәулеттік жобалау III, 3 кр.
A.G.P.
Цветы и комнатные растения
TITgroup
Johnny Superb