Қателік
  • Error loading component: com_tup, 1
  • Error loading component: com_tup, 1
  • Error loading component: com_tup, 1

Жалпыға міндетті модуль
            Ғылымның тарихы мен философиясы, 2 кр.
            Шетел тілі, 2 кр.
            Педагогика, 2 кр.
            Психология, 2 кр.
            Іскери қазақ тілі, 2 кр.
            Ғылымның тарихы мен философиясы, 2 кр.
            Шетел тілі, 2 кр.
            Педагогика, 3 кр.
            Психология, 2 кр.
            Ғылымның тарихы мен философиясы, 2 кр.
            Шетел тілі, 2 кр.
            Педагогика, 2 кр.
            Психология, 2 кр.
            Ғылымның тарихы мен философиясы, 2 кр.
            Шетел тілі, 2 кр.
            Педагогика, 2 кр.
            Психология, 2 кр.
            Ғылымның тарихы мен философиясы, 2 кр.
            Шетел тілі (кәсіби), 2 кр.
            Педагогика, 2 кр.
            Психология, 2 кр.
            Ғылымның тарихы мен философиясы, 2 кр.
            Шетел тілі (кәсіби), 3 кр.
            Педагогика, 2 кр.
            Психология, 2 кр.
            Шетел тілі (кәсіби), 2 кр.
            Менеджмент, 1 кр.
            Психология, 2 кр.
            Психологияның теориялық-әдіснамалық негіздері, 2 кр.
            Ғылымның тарихы мен философиясы, 2 кр.
            Шетел тілі (кәсіби), 3 кр.
            Педагогика, 2 кр.
            Психологияның теориялық-әдіснамалық негіздері, 2 кр.
            Шетел тілі (кәсіби), 2 кр.
            Менеджмент, 1 кр.
            Психологияның теориялық-әдіснамалық негіздері, 2 кр.
            Психологияның теориялық-әдіснамалық негіздері, 2 кр.
            Психология, 2 кр.
            Психология, 2 кр.
            Шетел тілі (кәсіби), 3 кр.
            Педагогика, 2 кр.
            Ғылымның тарихы мен философиясы, 2 кр.
            Психология, 2 кр.
            Шетел тілі (кәсіби), 2 кр.
            Менеджмент, 1 кр.
            Психология, 2 кр.
Жалпыға міндетті модуль
            Ғылыми зерттеулерді ұйымдастыру және жоспарлау, 2 кр.
            Қазіргі психологияның тарихы, жағдайы, даму бағыттары, 2 кр.
            Этнопсихологиядағы эксперименттік және кросс-мәдени зерттеулер, 2 кр.
            Психологиялық эксперименттің теориясы мен практикасы, 2 кр.
            Ғылыми зерттеулерді ұйымдастыру және жоспарлау, 2 кр.
            Қазіргі психологияның тарихы, жағдайы, даму бағыттары, 2 кр.
            Психологиялық эксперименттің теориясы мен практикасы, 2 кр.
            Ғылыми зерттеулерді ұйымдастыру және жоспарлау, 2 кр.
            Ғылыми зерттеулерді ұйымдастыру және жоспарлау, 2 кр.
            Қазіргі психологияның тарихы, жағдайы, даму бағыттары, 2 кр.
            Қазіргі психологияның тарихы, жағдайы, даму бағыттары, 3 кр.
            Психологиядағы заманауи статистика, 2 кр.
            Зерттеу әдістері және тәжірибе, 1 кр.
            Зерттеу әдістері және тәжірибе, 1 кр.
            Психологиядағы статистиканың қазіргі заманғы әдістері, 2 кр.
            Психологиядағы зерттеу әдістері және эксперимент, 1 кр.
            Психологиядағы статистиканың қазіргі заманғы әдістері, 2 кр.
            Психологиядағы зерттеу әдістері және эксперимент, 1 кр.
A.G.P.
Цветы и комнатные растения
TITgroup
Johnny Superb