Қателік
  • Error loading component: com_tup, 1
  • Error loading component: com_tup, 1
  • Error loading component: com_tup, 1

Жалпыға міндетті модуль
            Философия, 3 кр.
            Экология және тұрақты даму, 2 кр.
            Саясаттану, 2 кр.
            Құқық негіздері, 2 кр.
            Экономикалық теорияның негіздері, 2 кр.
            Әлеуметтану, 2 кр.
            Қазақстан тарихы, 3 кр.
            Орыс тілі, 6 кр.
            Шетел тілі, 6 кр.
            Дене шынықтыру (валеология), 0 кр.
            Дене шынықтыру, 0 кр.
            Өмір сүру қауіпсіздігінің негіздері, 1 кр.
            Ақпараттану, 3 кр.
            Дене шынықтыру (секция), 0 кр.
            Отбасы әлеуметтануы, 2 кр.
            Өмір сүру қауіпсіздігінің негіздері, 1 кр.
            Философия, 3 кр.
            Экология және тұрақты даму, 2 кр.
            Саясаттану, 2 кр.
            Құқық негіздері, 2 кр.
            Экономикалық теорияның негіздері, 2 кр.
            Әлеуметтану, 2 кр.
            Қазақстан тарихы, 3 кр.
            Орыс тілі, 6 кр.
            Шетел тілі, 6 кр.
            Дене шынықтыру, 2 кр.
            Ақпараттану, 3 кр.
            Отбасы әлеуметтануы, 2 кр.
            Өмір сүру қауіпсіздігінің негіздері, 2 кр.
            Ақпараттану, 3 кр.
            Өмір сүру қауіпсіздігінің негіздері, 2 кр.
            Әлеуметтану, 2 кр.
            Экология және тұрақты даму, 2 кр.
            Орыс тілі, 6 кр.
            Экономикалық теорияның негіздері, 2 кр.
            Шетел тілі, 6 кр.
            Экология, 1 кр.
            Кеден ісі саласындағы құқық бұзушылық үшін жауапкершілік, 2 кр.
            Философия, 3 кр.
            Саясаттану, 2 кр.
            Құқық негіздері, 2 кр.
            Қазақстан тарихы, 3 кр.
            Ақпараттану, 3 кр.
            Өмір сүру қауіпсіздігінің негіздері, 2 кр.
            Әлеуметтану, 2 кр.
            Экология және тұрақты даму, 2 кр.
            Орыс тілі, 6 кр.
            Экономикалық теорияның негіздері, 2 кр.
            Шетел тілі, 6 кр.
            Экология, 1 кр.
            Кеден ісі саласындағы құқық бұзушылық үшін жауапкершілік, 2 кр.
            Философия, 3 кр.
            Саясаттану, 2 кр.
            Құқық негіздері, 2 кр.
            Қазақстан тарихы, 3 кр.
            Ақпараттану, 3 кр.
            Өмір сүру қауіпсіздігінің негіздері, 2 кр.
            Әлеуметтану, 2 кр.
            Экология және тұрақты даму, 2 кр.
            Орыс тілі, 6 кр.
            Экономикалық теорияның негіздері, 2 кр.
            Шетел тілі, 6 кр.
            Экология, 1 кр.
            Кеден ісі саласындағы құқық бұзушылық үшін жауапкершілік, 2 кр.
            Философия, 3 кр.
            Саясаттану, 2 кр.
            Құқық негіздері, 2 кр.
            Қазақстан тарихы, 3 кр.
            Құқық негіздері, 2 кр.
            Құқық негіздері, 2 кр.
            Өмір сүру қауіпсіздігінің негіздері, 2 кр.
            Әлеуметтану, 2 кр.
            Шетел тілі, 6 кр.
            Экология, 1 кр.
            Кеден ісі саласындағы құқық бұзушылық үшін жауапкершілік, 2 кр.
            Экология және тұрақты даму, 2 кр.
            Философия, 3 кр.
            Орыс тілі, 6 кр.
            Қазақстан тарихы, 3 кр.
            Ақпараттану, 3 кр.
            Экономикалық теорияның негіздері, 2 кр.
            Саясаттану, 2 кр.
            Құқық негіздері, 2 кр.
            Шетел тілі, 6 кр.
            Философия, 3 кр.
            Қазақстанның қазіргі заманғы тарихы, 3 кр.
            Ақпараттық және коммуникациялық технологиялар, 3 кр.
            Орыс тілі, 6 кр.
            Қазақстанның қазіргі заман тарихы, 3 кр.
            Шетел тілі, 6 кр.
            Философия, 3 кр.
            Ақпараттық және коммуникациялық технологиялар, 3 кр.
            Орыс тілі, 6 кр.
            Қазақстанның қазіргі заман тарихы, 3 кр.
Жалпыға міндетті модуль
            Публицистік шығармашылықтың негіздері, 3 кр.
            Журналистика менеджменті мен маркетингі, 3 кр.
            Шетел журналистикасы, 3 кр.
            Интернет- журналистика, 3 кр.
            Этика, заңнама және БАҚ, 3 кр.
            Әлем әдебиетінің тарихы, 3 кр.
            Қазақ әдебиетінің тарихы, 3 кр.
            Қоғаммен байланыстың қазіргі технологиялары, 3 кр.
            Медиа-дизайн, 3 кр.
            Бұқаралық коммуникация және халықаралық қатынастар, 3 кр.
            Стилистика және редакциялау, 2 кр.
            Журналистикаға кіріспе, 3 кр.
            Телевизиялық журналистика, 3 кр.
            Радиожурналистика, 3 кр.
            Қазақ журналистикасының тарихы, 3 кр.
            Кәсіби орыс тілі, 3 кр.
            Кәсіби-бағытталған шетел тілі, 3 кр.
            Кәсіби-бағытталған шетел тілі, 2 кр.
            Публицистік шығармашылықтың негіздері, 3 кр.
            Журналистика менеджменті мен маркетингі, 3 кр.
            Шетел журналистикасы, 3 кр.
            Интернет- журналистика, 3 кр.
            Этика, заңнама және БАҚ, 3 кр.
            Әлем әдебиетінің тарихы, 3 кр.
            Қазақ әдебиетінің тарихы, 3 кр.
            Қоғаммен байланыстың қазіргі технологиялары, 3 кр.
            Медиа-дизайн, 3 кр.
            Бұқаралық коммуникация және халықаралық қатынастар, 3 кр.
            Стилистика және редакциялау, 2 кр.
            Журналистикаға кіріспе, 3 кр.
            Телевизиялық журналистика, 3 кр.
            Радиожурналистика, 3 кр.
            Қазақ журналистикасының тарихы, 3 кр.
            Кәсіби орыс тілі, 2 кр.
            Қазіргі журналистикасының жанрлық формалар және функциялар, 3 кр.
            Қазақ журналистикасының тарихы, 3 кр.
            Медиа менеджмент, 3 кр.
            БАҚ-тің тілі мен стильі, 3 кр.
            Заңнама БАҚ және этика, 4 кр.
            Кәсіби орыс тілі, 2 кр.
            Кәсіби-бағытталған шетел тілі, 2 кр.
            Қазіргі журналистикасының жанрлық формалар және функциялар, 3 кр.
            Қазақ журналистикасының тарихы, 3 кр.
            Медиа менеджмент, 3 кр.
            БАҚ-тің тілі мен стильі, 3 кр.
            Заңнама БАҚ және этика, 4 кр.
            Кәсіби орыс тілі, 2 кр.
            Кәсіби-бағытталған шетел тілі, 2 кр.
            Қазіргі журналистикасының жанрлық формалар және функциялар, 3 кр.
            Қазақ журналистикасының тарихы, 3 кр.
            Медиа менеджмент, 3 кр.
            БАҚ-тің тілі мен стильі, 3 кр.
            Заңнама БАҚ және этика, 4 кр.
            Кәсіби орыс тілі, 2 кр.
            Кәсіби-бағытталған шетел тілі, 2 кр.
            Кәсіби-бағытталған шетел тілі, 2 кр.
            Қазіргі журналистикасының жанрлық формалар және функциялар, 3 кр.
            Қазақ журналистикасының тарихы, 3 кр.
            Медиа менеджмент, 3 кр.
            БАҚ-тің тілі мен стильі, 3 кр.
            Заңнама БАҚ және этика, 4 кр.
            Кәсіби орыс тілі, 2 кр.
            Кәсіби-бағытталған шетел тілі, 2 кр.
            Қазіргі журналистикасының жанрлық формалар және функциялар, 3 кр.
            Қазақ журналистикасының тарихы, 3 кр.
            Бұқаралық коммуникацияның тілі мен стилі, 2 кр.
            Шетел журналистикасы, 2 кр.
            Журналистиканың құқықтық негіздері, 3 кр.
            Кәсіби орыс тілі, 2 кр.
            Журналистикаға кіріспе, 3 кр.
            Кәсіби-бағытталған шетел тілі, 2 кр.
            Шетел журналистикасы, 2 кр.
            Қазіргі журналистикасының жанрлық формалар және функциялар, 3 кр.
            Қазақ журналистикасының тарихы, 3 кр.
            Бұқаралық коммуникацияның тілі мен стилі, 2 кр.
            Журналистиканың құқықтық негіздері, 3 кр.
            Кәсіби орыс тілі, 2 кр.
            Журналистикаға кіріспе, 3 кр.
            Журналистикаға кіріспе, 3 кр.
            Қазіргі журналистикасының жанрлық формалар және функциялар, 3 кр.
            Қазақ журналистикасының тарихы, 3 кр.
            Бұқаралық коммуникацияның тілі мен стилі, 2 кр.
            Шетел журналистикасы, 2 кр.
            Журналистиканың құқықтық негіздері, 3 кр.
            Журналистиканың құқықтық негіздері, 3 кр.
Жалпыға міндетті модуль
            Бұқаралық коммуникацияның тілі мен стилі, 4 кр.
            Журналистика бойынша шеберлік сыныбы, 3 кр.
            Журналистік шеберлік, 3 кр.
            Публицистің шығармашылық шеберханасы, 3 кр.
            Газет, журнал, телерадиохабар шығару, 3 кр.
            Мамандыққа баулу, 3 кр.
            Бұқаралық коммуникацияның тілі мен стилі, 4 кр.
            Журналистика бойынша шеберлік сыныбы, 3 кр.
            Журналистік шеберлік, 3 кр.
            Публицистің шығармашылық шеберханасы, 3 кр.
            Газет, журнал, телерадиохабар шығару, 3 кр.
            Мамандыққа баулу, 3 кр.
            Телерадио-журналистика, 3 кр.
            Интернет-журналистика және жаңа медиа, 2 кр.
            Телерадио-журналистика, 3 кр.
            Интернет-журналистика және жаңа медиа, 2 кр.
            Телерадио-журналистика, 3 кр.
            Интернет-журналистика және жаңа медиа, 2 кр.
            Телерадио-журналистика, 3 кр.
            Интернет-журналистика және жаңа медиа, 2 кр.
            Мультимедиалық журналистика, 2 кр.
            Телерадиожурналистика, 3 кр.
            Мультимедиалық журналистика, 2 кр.
            Телерадиожурналистика, 3 кр.
            Мультимедиалық журналистика, 2 кр.
            Телерадиожурналистика, 3 кр.
            Мультимедиалық журналистика, 2 кр.
A.G.P.
Цветы и комнатные растения
TITgroup
Johnny Superb