Қателік
  • Error loading component: com_tup, 1
  • Error loading component: com_tup, 1
  • Error loading component: com_tup, 1

Жалпыға міндетті модуль
            Философия, 3 кр.
            Экология және тұрақты даму, 2 кр.
            Саясаттану, 2 кр.
            Экономикалық теорияның негіздері, 2 кр.
            Әлеуметтану, 2 кр.
            Қазақстан тарихы, 3 кр.
            Шетел тілі, 6 кр.
            Орыс тілі, 6 кр.
            Ақпараттану, 3 кр.
            Құқық негіздері, 2 кр.
            Өмір сүру қауіпсіздігінің негіздері, 1 кр.
            Өмір сүру қауіпсіздігінің негіздері, 1 кр.
            Философия, 3 кр.
            Экология және тұрақты даму, 2 кр.
            Саясаттану, 2 кр.
            Экономикалық теорияның негіздері, 2 кр.
            Әлеуметтану, 2 кр.
            Қазақстан тарихы, 3 кр.
            Шетел тілі, 6 кр.
            Орыс тілі, 6 кр.
            Ақпараттану, 3 кр.
            Құқық негіздері, 2 кр.
            Өмір сүру қауіпсіздігінің негіздері, 2 кр.
            Философия, 3 кр.
            Экология және тұрақты даму, 2 кр.
            Саясаттану, 2 кр.
            Экономикалық теорияның негіздері, 2 кр.
            Әлеуметтану, 2 кр.
            Қазақстан тарихы, 3 кр.
            Шетел тілі, 6 кр.
            Орыс тілі, 6 кр.
            Ақпараттану, 3 кр.
            Құқық негіздері, 2 кр.
            Өмір сүру қауіпсіздігінің негіздері, 2 кр.
            Дене шынықтыру, 2 кр.
            Философия, 3 кр.
            Экология және тұрақты даму, 2 кр.
            Саясаттану, 2 кр.
            Экономикалық теорияның негіздері, 2 кр.
            Әлеуметтану, 2 кр.
            Қазақстан тарихы, 3 кр.
            Шетел тілі, 6 кр.
            Орыс тілі, 6 кр.
            Ақпараттану, 3 кр.
            Құқық негіздері, 2 кр.
            Өмір сүру қауіпсіздігінің негіздері, 2 кр.
            Дене шынықтыру, 2 кр.
            Экология және тұрақты даму, 2 кр.
            Философия, 3 кр.
            Саясаттану, 2 кр.
            Экономикалық теорияның негіздері, 2 кр.
            Әлеуметтану, 2 кр.
            Қазақстан тарихы, 3 кр.
            Шетел тілі, 6 кр.
            Орыс тілі, 6 кр.
            Ақпараттану, 3 кр.
            Құқық негіздері, 2 кр.
            Өмір сүру қауіпсіздігінің негіздері, 2 кр.
            Дене шынықтыру, 2 кр.
            Құқық негіздері, 2 кр.
            Құқық негіздері, 2 кр.
            Философия, 3 кр.
            Шетел тілі, 6 кр.
            Орыс тілі, 6 кр.
            Дене шынықтыру, 2 кр.
            Қазақстанның қазіргі заманғы тарихы, 3 кр.
            Ақпараттық және коммуникациялық технологиялар, 3 кр.
            Қазақстанның қазіргі заман тарихы, 3 кр.
            Философия, 3 кр.
            Шетел тілі, 6 кр.
            Орыс тілі, 6 кр.
            Дене шынықтыру, 2 кр.
            Ақпараттық және коммуникациялық технологиялар, 3 кр.
            Қазақстанның қазіргі заман тарихы, 3 кр.
Жалпыға міндетті модуль
            Жалпы психология 3, 3 кр.
            Жалпы психология 4, 3 кр.
            Әлеуметтік психология, 3 кр.
            Жас ерекшелік психологиясы, 3 кр.
            Психология бойынша практикум 1, 3 кр.
            Психология бойынша практикум 2, 3 кр.
            Дифференциалды психология, 3 кр.
            Психодиагностика негіздері, 3 кр.
            Медициналық психология, 3 кр.
            Психологиялық кеңес берудің негіздері, 3 кр.
            Еңбек психологиясы, 3 кр.
            Жалпы психология 1, 3 кр.
            Жалпы психология 2, 3 кр.
            Зоопсихология, 3 кр.
            Жалпы психология 3, 3 кр.
            Жалпы психология 4, 3 кр.
            Әлеуметтік психология, 3 кр.
            Жас ерекшелік психологиясы, 3 кр.
            Психология бойынша практикум 1, 3 кр.
            Психология бойынша практикум 2, 3 кр.
            Дифференциалды психология, 3 кр.
            Психодиагностика негіздері, 3 кр.
            Медициналық психология, 3 кр.
            Психологиялық кеңес берудің негіздері, 3 кр.
            Еңбек психологиясы, 3 кр.
            Жалпы психология 1, 3 кр.
            Жалпы психология 2, 3 кр.
            Зоопсихология, 3 кр.
            Кәсіби қазақ тілі, 2 кр.
            Кәсіби-бағытталған шетел тілі, 2 кр.
            Жас ерекшелік және әлеуметтік психологиясы, 3 кр.
            Жалпы психология, 3 кр.
            Дифференциалды тұлға психологиясы, 3 кр.
            Кәсіби қазақ тілі, 2 кр.
            Кәсіби-бағытталған шетел тілі, 2 кр.
            Эксперименталды психология және психодиагностика бойынша практикум, 4 кр.
            Жалпы және салыстырмалы психологияға кіріспе, 3 кр.
            Жас ерекшелік және әлеуметтік психологиясы, 3 кр.
            Жалпы психология, 3 кр.
            Дифференциалды тұлға психологиясы, 3 кр.
            Кәсіби орыс тілі, 2 кр.
            Кәсіби-бағытталған шетел тілі, 2 кр.
            Эксперименталды психология және психодиагностика бойынша практикум, 4 кр.
            Жалпы және салыстырмалы психологияға кіріспе, 3 кр.
            Жас ерекшелік және әлеуметтік психологиясы, 3 кр.
            Жалпы психология, 3 кр.
            Дифференциалды тұлға психологиясы, 3 кр.
            Кәсіби орыс тілі, 2 кр.
            Кәсіби-бағытталған шетел тілі, 2 кр.
            Эксперименталды психология және психодиагностика бойынша практикум, 4 кр.
            Жалпы және салыстырмалы психологияға кіріспе, 3 кр.
            Кәсіби-бағытталған шетел тілі, 2 кр.
            Әлеуметтік психологияға кіріспе, 3 кр.
            Жалпы психология, 3 кр.
            Дифференциалды психология, 3 кр.
            Кәсіби орыс тілі, 2 кр.
            Даму психологиясы, 2 кр.
            Тұлға психологиясына кіріспе, 3 кр.
            Мамандыққа кіріспе, 2 кр.
            Кәсіби-бағытталған шетел тілі, 2 кр.
            Әлеуметтік психологияға кіріспе, 3 кр.
            Жалпы психология, 3 кр.
            Дифференциалды психология, 3 кр.
            Кәсіби орыс тілі, 2 кр.
            Даму психологиясы, 2 кр.
            Тұлға психологиясына кіріспе, 3 кр.
            Мамандыққа кіріспе, 2 кр.
Жалпыға міндетті модуль
            Мамандану практикумы 1, 2 кр.
            Мамандану практикумы 2, 2 кр.
            Мамандану практикумы 3, 3 кр.
            Мамандану практикумы 4, 2 кр.
            Заң психологиясы, 2 кр.
            Саяси психология, 2 кр.
            Этнопсихология, 2 кр.
            Педагогикалық психология, 2 кр.
            Психологияны оқыту әдістемесі, 2 кр.
            Мамандану практикумы 1, 2 кр.
            Мамандану практикумы 2, 2 кр.
            Мамандану практикумы 3, 3 кр.
            Мамандану практикумы 4, 2 кр.
            Заң психологиясы, 2 кр.
            Саяси психология, 2 кр.
            Этнопсихология, 2 кр.
            Педагогикалық психология, 2 кр.
            Психологияны оқыту әдістемесі, 2 кр.
            Медициналық психология, 2 кр.
            Психологиялық кеңес берудің негіздері, 3 кр.
            Медициналық психология, 2 кр.
            Психологиялық кеңес берудің негіздері, 3 кр.
            Медициналық психология, 2 кр.
            Психологиялық кеңес берудің негіздері, 3 кр.
            Медициналық психология, 3 кр.
            Психологиялық кеңес берудің негіздері, 2 кр.
            Медициналық психология, 3 кр.
            Психологиялық кеңес берудің негіздері, 2 кр.
A.G.P.
Цветы и комнатные растения
TITgroup
Johnny Superb