Қателік
  • Error loading component: com_tup, 1
  • Error loading component: com_tup, 1
  • Error loading component: com_tup, 1

Жалпыға міндетті модуль
            Қазақстан тарихы, 3 кр.
            Шетел тілі, 6 кр.
            Экология және тұрақты даму, 2 кр.
            Философия, 3 кр.
            Экономикалық теорияның негіздері, 2 кр.
            Саясаттану, 2 кр.
            Құқық негіздері, 2 кр.
            Әлеуметтану, 2 кр.
            Орыс тілі, 6 кр.
            Ақпараттану, 3 кр.
            Өмір сүру қауіпсіздігінің негіздері, 1 кр.
            Ақпараттану, 3 кр.
            Экология, 1 кр.
            Дене шынықтыру (секция), 0 кр.
            Дене шынықтыру, 0 кр.
            Дене шынықтыру (валеология), 0 кр.
            Қазақстан тарихы, 3 кр.
            Шетел тілі, 6 кр.
            Экология және тұрақты даму, 2 кр.
            Философия, 3 кр.
            Экономикалық теорияның негіздері, 2 кр.
            Саясаттану, 2 кр.
            Құқық негіздері, 2 кр.
            Әлеуметтану, 2 кр.
            Орыс тілі, 6 кр.
            Ақпараттану, 3 кр.
            Дене шынықтыру, 0 кр.
            Өмір сүру қауіпсіздігінің негіздері, 2 кр.
            Ақпараттану, 3 кр.
            Экология, 1 кр.
            Дене шынықтыру, 0 кр.
            Қазақстан тарихы, 3 кр.
            Ақпараттану, 3 кр.
            Өмір сүру қауіпсіздігінің негіздері, 2 кр.
            Әлеуметтану, 2 кр.
            Экология және тұрақты даму, 2 кр.
            Орыс тілі, 6 кр.
            Экономикалық теорияның негіздері, 2 кр.
            Шетел тілі, 6 кр.
            Құқық негіздері, 2 кр.
            Саясаттану, 2 кр.
            Философия, 3 кр.
            Қазақстан тарихы, 3 кр.
            Ақпараттану, 3 кр.
            Өмір сүру қауіпсіздігінің негіздері, 2 кр.
            Әлеуметтану, 2 кр.
            Экология және тұрақты даму, 2 кр.
            Орыс тілі, 6 кр.
            Экономикалық теорияның негіздері, 2 кр.
            Шетел тілі, 6 кр.
            Құқық негіздері, 2 кр.
            Саясаттану, 2 кр.
            Философия, 3 кр.
            Дене шынықтыру, 0 кр.
            Қазақстан тарихы, 3 кр.
            Ақпараттану, 3 кр.
            Өмір сүру қауіпсіздігінің негіздері, 2 кр.
            Әлеуметтану, 2 кр.
            Экология және тұрақты даму, 2 кр.
            Орыс тілі, 6 кр.
            Экономикалық теорияның негіздері, 2 кр.
            Шетел тілі, 6 кр.
            Құқық негіздері, 2 кр.
            Саясаттану, 2 кр.
            Философия, 3 кр.
            Дене шынықтыру, 0 кр.
            Қазақстан тарихы, 3 кр.
            Ақпараттану, 3 кр.
            Өмір сүру қауіпсіздігінің негіздері, 2 кр.
            Әлеуметтану, 2 кр.
            Экология және тұрақты даму, 2 кр.
            Орыс тілі, 6 кр.
            Экономикалық теорияның негіздері, 2 кр.
            Шетел тілі, 6 кр.
            Құқық негіздері, 2 кр.
            Саясаттану, 2 кр.
            Философия, 3 кр.
            Дене шынықтыру, 2 кр.
            Философия., 3 кр.
            Экономикалық теория негіздері, 2 кр.
            Қазақстанның қазіргі заманғы тарихы, 3 кр.
            Ақпараттық және коммуникациялық технологиялар, 3 кр.
            Философия, 3 кр.
            Шетел тілі, 6 кр.
            Орыс тілі, 6 кр.
            Дене шынықтыру, 2 кр.
            Философия., 3 кр.
            Қазақстанның қазіргі заман тарихы, 3 кр.
            Ақпараттық және коммуникациялық технологиялар, 3 кр.
            Философия, 3 кр.
            Шетел тілі, 6 кр.
            Орыс тілі, 6 кр.
            Дене шынықтыру, 2 кр.
            Философия., 3 кр.
            Қазақстанның қазіргі заман тарихы, 3 кр.
Жалпыға міндетті модуль
            Математикалық талдау. Көп айнымалы функция талдауы, 3 кр.
            Алгебра, 3 кр.
            Геометрия, 3 кр.
            Дифференциалдық теңдеулер, 3 кр.
            Сандық әдістері, 3 кр.
            Оптимизациялық әдістер және операцияларды зерттеу, 3 кр.
            Дискретті математика және математикалық логика, 3 кр.
            Ықтималдықтар теориясы және математикалық статистика, 3 кр.
            Автоматтар мен тілдер теориясы, 3 кр.
            Алгоритмдер және деректер құрылымы, 3 кр.
            Информатиканы оқыту әдістемесі, 2 кр.
            Математикалық талдау. Талдауға кіріспе, 3 кр.
            Математикалық талдау. Бір айнымалы функция талдауы, 3 кр.
            Программалау технологиясы және тілдер, 3 кр.
            Кәсіби қазақ тілі, 3 кр.
            Кәсіби-бағытталған шетел тілі, 3 кр.
            Кәсіби орыс тілі, 2 кр.
            Кәсіби-бағытталған шетел тілі, 2 кр.
            Математикалық талдау. Көп айнымалы функция талдауы, 3 кр.
            Алгебра, 3 кр.
            Геометрия, 3 кр.
            Дифференциалдық теңдеулер, 3 кр.
            Сандық әдістері, 3 кр.
            Оптимизациялық әдістер және операцияларды зерттеу, 3 кр.
            Дискретті математика және математикалық логика, 3 кр.
            Ықтималдықтар теориясы және математикалық статистика, 3 кр.
            Автоматтар мен тілдер теориясы, 3 кр.
            Алгоритмдер және деректер құрылымы, 3 кр.
            Информатиканы оқыту әдістемесі, 2 кр.
            Математикалық талдау. Талдауға кіріспе, 3 кр.
            Математикалық талдау, 6 кр.
            Программалау технологиясы және тілдер, 3 кр.
            Кәсіби орыс тілі, 2 кр.
            Кәсіби-бағытталған шетел тілі, 2 кр.
            Аналитикалық геометрия және сызықты алгебра, 3 кр.
            Математикалық талдау, 4 кр.
            Дискреттік математика, 3 кр.
            Алгоритмдер және деректер құрылымы, 3 кр.
            Автоматтар мен тілдер теориясы, 3 кр.
            Кәсіби орыс тілі, 2 кр.
            Кәсіби-бағытталған шетел тілі, 2 кр.
            Аналитикалық геометрия және сызықты алгебра, 3 кр.
            Математикалық талдау, 3 кр.
            Дискреттік математика, 2 кр.
            Алгоритмдер және деректер құрылымы, 3 кр.
            Автоматтар мен тілдер теориясы, 3 кр.
            Дифференциалдық теңдеулер, 2 кр.
            Кәсіби орыс тілі, 2 кр.
            Кәсіби-бағытталған шетел тілі, 2 кр.
            Аналитикалық геометрия және сызықты алгебра, 3 кр.
            Математикалық талдау, 3 кр.
            Дискреттік математика, 2 кр.
            Алгоритмдер және деректер құрылымы, 3 кр.
            Автоматтар мен тілдер теориясы, 3 кр.
            Дифференциалдық теңдеулер, 2 кр.
            Кәсіби орыс тілі, 2 кр.
            Кәсіби-бағытталған шетел тілі, 2 кр.
            Аналитикалық геометрия және сызықты алгебра, 3 кр.
            Математикалық талдау, 3 кр.
            Дискреттік математика, 2 кр.
            Алгоритмдер және деректер құрылымы, 3 кр.
            Автоматтар мен тілдер теориясы, 3 кр.
            Дифференциалдық теңдеулер, 2 кр.
            Алгоритмдер және деректер құрылымы, 3 кр.
            Дифференциалдық теңдеулер, 2 кр.
            Кәсіби-бағытталған шетел тілі, 2 кр.
            Кәсіби орыс тілі, 2 кр.
            Математикалық талдау, 3 кр.
            Алгоритмдер және деректер құрылымы, 3 кр.
            Операциялық жүйелер, 2 кр.
            Компьютерлік желілер, 2 кр.
            Программалау технологиясы және тілдер, 3 кр.
            Деректер қорының теориясы, 3 кр.
            Алгоритмдер және деректер құрылымы, 3 кр.
            Кәсіби-бағытталған шетел тілі, 2 кр.
            Кәсіби орыс тілі, 2 кр.
            Компьютерлік желілер, 2 кр.
            Математикалық талдау, 3 кр.
            Операциялық жүйелер, 2 кр.
            Алгоритмдер және деректер құрылымы, 3 кр.
            Программалау технологиясы және тілдер, 3 кр.
            Деректер қорының теориясы, 3 кр.
            Алгоритмдер және деректер құрылымы, 3 кр.
            Математикалық талдау, 3 кр.
            Операциялық жүйелер, 2 кр.
Жалпыға міндетті модуль
            Объектыге бағытталган программалау, 3 кр.
            Жүйелік программалау, 3 кр.
            Операциялық жүйелер, 3 кр.
            Компьютерлік желілер, 3 кр.
            Паралельдік есептеулер, 2 кр.
            Схемотехника негіздері, 1 кр.
            Деректер қорының теориясы, 2 кр.
            Жасанды интеллект жүйелері, 2 кр.
            Объектыге бағытталган программалау, 3 кр.
            Жүйелік программалау, 3 кр.
            Операциялық жүйелер, 3 кр.
            Компьютерлік желілер, 3 кр.
            Паралельдік есептеулер, 2 кр.
            Схемотехника негіздері, 1 кр.
            Деректер қорының теориясы, 2 кр.
            Жасанды интеллект жүйелері, 2 кр.
            Программалау технологиясы және тілдер, 3 кр.
            Деректер қорының теориясы, 2 кр.
            Программалау технологиясы және тілдер, 3 кр.
            Деректер қорының теориясы, 2 кр.
            Программалау технологиясы және тілдер, 3 кр.
            Деректер қорының теориясы, 2 кр.
            Программалау технологиясы және тілдер, 3 кр.
            Деректер қорының теориясы, 2 кр.
            Адамның компьютермен өзара байланысы, 3 кр.
            Параллельді есептеулер жүйесінің архитектурасы, 2 кр.
            Адамның компьютермен өзара байланысы, 3 кр.
            Параллельді есептеулер жүйесінің архитектурасы, 2 кр.
A.G.P.
Цветы и комнатные растения
TITgroup
Johnny Superb